1. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı

 

 

 

……………………………………… İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                 ……………..

 

 

15 Şubat 2013 Cuma günü saat 09.30 da 1-D sınıfı olarak veli toplantısı yapmak istiyorum. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

                                                                                               …………………………

                                                                                                                  1- D Sınıfı Öğretmeni                                                            

 11.02.2013

                                          UYGUNDUR

                                           …………………….

                                           Okul Müdürü

 

       

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1. Toplantının açılışı, yoklama kâğıdının imzalanması

2. Birinci dönem çalışmalarının değerlendirilmesi

3. Okuma – yazma öğreniminde sınıfın genel durumu. 

4. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve alınacak önlemler

5. Okuma hızlarını artıracak çalışmalar

6. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması

7. Performans Görevleri ve proje ödevleri

8. Öğrenci davranışları

9. Öğrencilerin tertip, düzen ve temizliği.

10. Okul, öğretmen ve veli işbirliğinin önemi

11. Motivasyon ve güdülemenin önemi

12. Dilek ve temenniler

 

 

                                        

 

 

 

 

      

 

 

TUTANAK

 

Toplantı öğretmenin aşağıdaki konuşmasıyla başladı.

            Sayın veliler;

2. dönem veli toplantımıza hoş geldiniz. Toplantıya katılıp, çocuğunuzun daha başarılı ve mutlu bir eğitim-öğretim geçirmelerini sağlamak için neler yapılması gerektiğini öğrenmeye, tartışmaya katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim.

            Çünkü kendini geliştirmeyen, veli ve öğretmenin ilerlemesi düşünülemez. Dünyamız hızla değişiyor. Bu değişimin dışında kalmak, bazı geleneksel yöntemlerle yetinmek bizi ileriye taşımaz.

            Değişimin dışında kalmak, seyircisi olmak baştan başarısızlığa razı olmak demektir.

        Öncelikle velilerin değişime inanması ve öğretmenle sıkı bir işbirliği yapması gereklidir. Geleneksel anlayışta öğretmen sınıfta eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütür, veli ise öğrencisinin durumunu sorar, takip ederdi. Günümüzde eğitim-öğretim neredeyse okulla eşit şekilde evde de yapılıyor artık.  Bu anlayışı geliştirmeyen, öğrencisinin gelişimine öğretmenle işbirliği içerisinde katkı sağlamayan velinin öğrencisinin başarısının istediği düzeyde olamayacağını bilmesi gerekir.

            Şimdi birinci dönem bitti. Yoğun ve yorucu bir dönemi bitirdik. Hepinizin kafasında bir soru işareti vardı. Okuma-yazma öğrenebilecek mi? Acaba nasıl bir öğrenci olacak, başarılı mı başarısız mı? Öğretmenine, okuluna uyum sağlayacak mı?

            İşte bu sorularınızın yanıtlarını almış durumdasınız. Artık öğrencinizin durumunu biliyorsunuz. Aldıkları öğrenci karneleri de sizlere başarıları hakkında bilgi vermektedir. Bu sonuçları iyi değerlendirmek, eldeki veriler ışığında planlamalar yapmak ilk hedefimizdir.

            Birkaç öğrenci hariç ana hedefe ulaştığımızı sanıyorum. Bundan sonra okumalarını belli bir hıza getirmek, doğru ve kurallara uygun bir yazı yazmalarını sağlamak için çalışacağız. Matematikte bu sınıfta elde edilmesi istenen kazanımları eksiksiz kazanmaları için çaba sarf edeceğiz.  

            Bu görüş ışığında öğretmen: İkinci dönem için fotokopi yanında zorunlu olmamakla birlikte yaprak testler de alacağız.

 Şimdide kendi istediğinizle aldığınız kaynaklarla nasıl bir çalışma yapacağımızı biraz açıklamak istiyorum. Kitap almak marifet değil. Önemli olan o kaynaktan maksimum yararı elde ederek bitirmektir. Çevrenizden ya da belki kendi çocuğunuzdan görmüşsünüzdür. Kitap alınmış, birkaç sayfası yapılmış öylece kalmış.  Bu duruma düşmemek sizlerin desteğiyle mümkündür.

 İster fotokopi olsun, ister yaprak test olsun, iste kaynak  kitap olsun ödev olarak verilen her çalışma veli tarafından kesinlikle kontrol edilmeli ve gerekirse imzalanlamalı. Kaynak kitaplar ve fotokopiler imzasız gönderilmeyecek. Bu imza velinin öğrencisini takip edip etmediğinin, yaptıkları hakkında bilgi sahibi olup olmadığının göstergesidir. İmza yoksa veli denetimi yok demektir.  

Fotokopileri  kontrol edebilirim ama tüm öğrencilerin kaynak  kitaplarını  toplayıp kontrol etmem mümkün değil. Yine de zamanım oldukça ara ara kontrol edeceğim. Ben sadece verdiğim sayfayı açtırıp sizin imzanıza bakacağım. Burada en büyük sorumluluk size düşmektedir.

Pekiştirme amaçlı verilen ödevlerde yanlışlarını gördüğünüzde hemen orada o anda düzelttirmelisiniz. Öğretmenin düzeltsin diyerek okula göndermemelisiniz. En etkili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

öğrenme bir insana yaptığı yanlışları hemen o anda söyleyerek düzelttirmektir. Yani anında geri bildirim vermektir.  Öyleyse;

1. Fotokopileri  imzasız göndermeyiniz.

2. Yaprak testlerin hangi derse ait olduğu ve numarası yazılıdır. Hangi dersi ve numara  belirtilirse o numaralı test yaptırılacak.

3. Kaynak kitap da  hangi sayfa  belirtiliyorsa sadece o sayfa yaptırılacak. Doğruluğu kontrol edilip, sayfanın üstü imzalanacak.

4. Her öğrencinin ödevlerini yazacağı küçük bir ödev defteri olacak. Şimdilik normal çizgili defter kullanacağız. Eskiden kalan bir defterde olabilir. Özel bir defter almanıza gerek yok. Küçük ödev defterine şu aşamada yazmaları zor olabilir. Zorlamayacağız. Bir süre  böyle yapacağız.

5. Çocuklarımızı zamanla ilçe halk kütüphanesine yönlendireceğiz.  Kütüphaneden alıp okuduğu kitap için evde imzalı not yazacaksınız. O çocuğu burada ödüllendireceğim. Kütüphanenin  yakın olması bizim için avantajdır. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız.  Oradan kitaplar alıp okutacağız.

Hikaye kitapları yanında çocuğun ilgisini çekecek aynı zamanda yeni ufuklar kazandıracak dergilerde alabiliriz. Derginin bu yaş çocuğunun ruhsal ve zihinsel gelişim özelliğine uygun olmasına dikkat ediniz.  Her dergi bu kategoriye girmiyor. Buna dikkat ediniz.

Proje  ve performans görevleri öğrencilerin yapmakta zorlanmayacağı, aileye ek külfet getirmeyen ödevler arasından seçilecektir. Ödevlerin ön hazırlıkları okul dışında, ödevlerin yaptırılması ise sınıfta gerçekleştirilecektir.

 Biraz da öğrenci davranışlarından söz etmek istiyorum.  Bazı öğrenciler arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuramıyor. En ufak bir olayda şiddet uyguluyor, sorunlarını şiddetle çözmeye çalışıyor. Bazı öğrenciler oyun oynamayı bilmiyor. Oyun deyince şiddet uygulamayı, kavga eder gibi oynamayı sanıyor. Ailede bu davranışları normal karşılayıp düzeltme yoluna gitmezse sorun daha da büyüyor. Öğretmen gözetiminde olduğu için 1-5 sınıflarda  pek anlaşılmıyor. Ne zaman ki büyüyüp ergenlik dönemine giriyor o zaman sorun daha görünür hale geliyor. Bu seferde sorunu çözmek güçleşiyor. Sizler, çocukların bu gibi davranışlarına müsamaha göstermeyin. Tabi şiddet  uygulayarak değil de telkinlerle, ikna yöntemleriyle düzeltme yoluna gidin.

Öğrenci velisi ………………, öğrencilerin ilk dönemlerde çalışmaları yaparken zorlandıklarını ama şimdi böyle bir olayın ortadan kalktığını belirtti.

Öğrencilerin, başarı belgesi,  gibi etkinliklerle motivasyonlarının arttığını, bununda başarıyı artırıcı önemli bir etken olduğunu öğrenci velisi ……………. dile getirdi.

Fotokopi çalışmalarına öğretmenin yazdığı güzel sözlerin öğrencileri çok olumlu etkilediğini, mutlu olduklarını ……………………. söyledi.

Başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle toplantı öğretmen …………………………tarafından sona erdirildi.

 

                                                                                 

                       

   ………………………….                         ……………………………..                            …………………….

     Veli Temsilcisi                         Veli Temsilci Yardımcısı                       1/D Sınıf Öğretmeni

 

 

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?