10.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1)300 gram  yüzde 10 luk tuz çözeltisinde kaç gram su bulunur?

a)200        b)220        c)250      d)270       e)290

2)40 gram tuz içeren yüzde 20 lik tuz çözeltisi kaç gramdır?

a)150      b)200        c)250       d)300       e)350

3)400 gram lik şeker çözeltisine 50 gram şeker ve 50 gram su eklenirse son çözelti yüzde kaçlık olur?

a)5           b)7             c)14        d)21         e)24

4)60 gram tuz kullanılarak hazırlanan 200gram çözeltiden 50 gram su buharlaştırılıyor. Çözeltide  tuz çökmediğine göre son çözeltinin kütlece yüzdesi  kaçtır?

a)10         b)20         c)30       d)40        e)50

5)  l)100 gram su-5 gram şeker

      ll)25 gram su-2 gram şeker

     lll)50 gram su-3 gram şeker

verilen çözeltiler  ayrı ayrı hazırlandığında oluşan çözeltileri seyreltikten derişiğe doğru sıralayınız?

a)l,ll,lll   b)ll,l,lll   c)ll,lll,l   d)lll,ll,l   e)lll,l,ll

6)Çözücüsü su olan çözünme olaylarına verilen isim nedir?                                               a)Ekzotermik        b)Solvasyon      c)Endotermik

d)Hidrasyon         e)Nötralleşme

7)Maddelerin birbirleri içerisinde çözünmesini açıklayan kural nedir?

a)Polar apoları çözer.                                     b)Suda her madde çözü                           c)Benzer benzeri çözer.                                     d)Artılar eksileri çözer.                                                e)İyonikler suda çözünür.

 

8)Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir?                                                                                                                                                      a)Alaşımlar           b)Kolonya          c)Şerbet                                               d)su-buz                e)Süt                                                                                9)Aşağıda verilen maddelerden hangisi süspansiyona örnektir?                                                                                                       a)Tuzlu su          b)Kumlu su          c)su zeytinyağ                                d)Gazoz              e)Kolonya                                                                                             10)Aşağıda verilen çözeltilerden hangisinde  hata yapılmıştır?

    

11)Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin karıştırılmasıyla çözelti oluşmaz?                                                                 a)Su-Şeker       b)Su-Alkol       c)Su-Sirke                                                                      d)Su-Benzin     e)Su-Yemek tuzu

12)Aşağıdaki karışımlardan hangisi heterojen karışımdır?                                                                                                                                                                               a)Hava           b)Kolonya           c)Çeşme suyu                                                            d)Türk kahvesi          e)Maden suyu

 

14)Aşağıda verilen maddelerden hangisi kolloidal karışımlara örnektir?

a)Su-Zeytinyağ karışımı    b)kolonya  c)Kan                                       d)Su-Benzin karışımı  e)tebeşir tozu-su karışımı

15)Karışımlarla ilğili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                                                                                                                             a)Karışanların özelliklerini taşırlar.                                                b)Sembol yada formülle gösterilemezler.                                                                                                                c)Fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler.                                               d)Karışanları belirli oranda bir araya gelir.                                                                                         e)Belirli erime kaynama noktaları yoktur.

16)2 mol NaOH ile 1mol HCl çözeltileri tam verimle tepkimeye girerse tepkime ile ilğili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                                                             a)Nötralleşme tepkimesi olur.                                                                                            b)1 mol NaCl oluşur.                                                                                                             c)1 mol NaOH artar.                                                                            d)Turnusol kağıdı  batırılırsa mavi renk alır.                                                   e)Ortam ph’ ı 7 den küçük olur.

18)Aşağıda verilenlerden hangileri kuvvetli asit ve baz çözeltileri için ortak özelliklerdir?                                                                         

l)Elektriği iyi iletme                                                                                                                          ll)Turnusol kağıdının rengini değiştirme                                                                                            lll)Al metali ile tepkime vermeleri                                                                                                      a)Yalnız l b)Yalnız ll c)l,ll ve lll d)ll ve lll e)l ve ll

19)Asit yağmurları ile ilğili;                                                                                    l)Bitki örtüsünü yok eder.                                                                                  ll)Tarihi eserlerin bozulmasınına neden olur.                                                                               lll)Taş ve tuğlaların aşınmasına neden olur.                                             yargılarından hangileri doğrudur?                                                      a)l,ll velll b)ll ve lll c)l ve ll d)Yalnızll e)Yalnız l

20)Aşağıda verilen maddelerin özelliklerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?                                                                                      

a)CO2 →Asidik             b)N2O5→Bazik            c)CO→Nötr              d)Na2O→Bazik   e)CaO→Bazik

21)Aşağıda verilen bileşiklerin yaygın adlarından hangisinde yanlışlık yapılmıştır?                                    

a)H2SO4→Zaç yağı                                                                                                         b)HNO3→Kezzap                                                                                                                                         c)HCl→Tuz ruhu                                                                                                       d)NH3→Amonyak                                                                                                            e)CH3COOH→Sönmüş kireç

22)Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde nötralleşme gerçekleşmez?                                                                                    a)NaOH +HNO3→                                                                                                                              b)NH3+HCl→                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  c)KOH+HCl→                                                                                                                  d)CH3COOH+H2SO4 →                                                                                    e)Ca(OH)2+HCl→                       

23) l)Ca +HNO3→                                                                                                                                                                                                                                                                             

      ll)Cu + HCl →

      lll)Al + H2SO4 →                                                                                                                  tepkimelerinden hangilerinde H2 gazı açığa çıkar?                                                                                                                                                                                     a)Yalnız l  b)Yalnız ll c)l ve lll d)ll ve lll e)l,ll ve lll

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?