10. sınıf Kimya Mol Kavramı Örnek Soruları ve Çözümleri

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

MOL KAVRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

 

Örnek1 :

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir?

Çözüm :

CH4’ün mol kütlesini bulalım C’nin atom ağırlığı 12 ve H’nin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.

Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım

 

16 gr. CH4 de                        12 gr. C varsa

100 gr’ da                             x gr.  C vardır.

X = %75

Bileşiğin kütlece %75’I karbondur. %25’I de Hidrojen olur.

Örnek2 :

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır ?

(Na:23 , O:16 , H:1)

Çözüm:

Önce NaOH’nin mol kütlesini bulalım.

NaOH= 23 + 16 + 1=40 gram

Orantı kurularak 3 mol NaOH’nin kaç gram olduğunu bulalım.

 

1 mol  NaOH                          40 gram ise

3 mol  NaOH                          x gramdır.

X= 120 gram

3 mol NaOH bileşiğinin 120 gram olduğu bulunur.

Örnek 3:

12 gram C3H4 bileşiği kaç moldür? (C: 12 H:1)

Çözüm :

Önce C3H4 ‘ün 1 molünün ağırlığını bulalım.

C3H4 = 3.12 + 4.1 = 40 gram.

Orantı kurularak mol sayısı bulunur.

 

40 gram C3H4                     1 mol ise

12 gram C3H4                     x moldür.

X= 0,3 mol

12 gram C3H4 ‘ün 0,3 mol olduğu bulunur.

Örnek 4 :

Aşağıdaki bazı bileşikler ve mol kütleleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır? (C:12 H:1 )

Bileşik                                    Mol kütlesi

A)        C3H4                                                                    40

B)        C4H8                                              54

C)        C2H2                                              26

D)        C2H6                                              30

Çözüm :

Bileşiklerin mol kütlelerini hesaplayalım.

C3H:3.12+4.1=40

C4H: 4.12+8.1=56

C2H2 : 2.12+2.1 = 26

C2H6 : 2.12+6.1 = 30

Buna göre A,C,D’nin doğru B’nin yanlış olduğu bulunur.

Örnek 5 :

SO3’ün bileşiğindeki S’nin kütlece % si kaçtır ?

(S:32 O:36)

A) 20             B) 25            C) 40            D) 60

Çözüm :

Önce SO‘ün mol kütlesini bulalım.

SO: 32+3.16=80 gram

Orantıyla bileşikteki S’nin yüzdesi hesaplanır.

 

80 gram SOde            32 gram S varsa

100 gram SOde           x  gram   S vardır.

X=%40 olarak bulunur.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?