10. sınıf Mol Kavramı Çalışma Kağıdı ve Çözümlü Soruları

10.Sınıf Mol Kavramı Konu Anlatımı

[İndir]

10. sınıf Mol Kavramı Çalışma Kağıdı Ve soruları,10. sınıf Mol Kavramı soruları ve çözümleri,10. sınıf Mol Kavramı örnek çözümleriDosyada mol kavramı güzel ve anlaşılır bir dille anlatılmış konu anlatımı çözümlü sarularla desteklenerek etkili  ve anlaşılır kılınmış. Başarılar dileriz.

MOL KAVRAMI

Atomların 1 tanesinin kütlesi ölçülemez. Atomların kütlesini hesaplamak için Avagadro sayısı (6,02×1023) kadar atomun kütlesinin toplamı alınmıştır.

Bu sayede atomların kütlesi hesaplanarak işlemler yapılabilmiştir.

6,02×1023 tane tanecik 1 moldür.6,02×1023 sayısına Avagadro sayısı denir ve No ile gösterilir.

1 mol H atomu= 6,02×1023 tane H atomundan = 1g

1 mol H2 molekülü= 6,02×1023 tane  H2  molekülünden= 2g

1mol   O  atomu = 6,02×1023 tane  O atomundan=16g

1mol   O2 molekülü  =  6,02×1023 tane  O2   molekülünden= 32g

veya    =  2× 6,02×1023 tane  O atomundan  =32g

 

( H=1, O=16, C=12, S=32)                                1mol atomların kütlesidir.

BAĞIL ATOM KÜTLESİ

Bir tane C atomunun kütlesi 12 atomik kütle birimi (akb) olarak kabul edilmiştir.Diğer atomların kütleleri C atomu ile karşılaştırılarak belirlenmiştir.

1 tane C atomu 12 akb

1 tane H atomu 1 akb

1 tane O atomu 16 akb

     1 Atom-gram, Molekül-gram, Formül-gram ve İyon –gram kavramları 1mole eşittir.

1 Atom – gram O atomu = 1 mol O atomu

1 molekül – gram H2 molekülü =1 mol H2  molekülüdür.

  • Gerçek atom kütlesi 1 tane atomun kütlesine eşittir.

H nin gerçek atom kütlesi = 1/No gramdır

O nin gerçek atom kütlesi = 16/ No gramdır.

 

 

1 tane  H atomu kaç gram ?                             1 tane  O2  molekülü kaç gram?

 

N0 tane H  atomu                    1g                   N0 tane   O2  molekülü             32g

1   tane H  atomu                    ?                       1 tane   O2  molekülü              ?

 

 

?  =  1/ N0 gram                                              ? =  32 / N0   gram

 

UYARI:    1MOL ve 1 TANE birbirine karıştırılmamalıdır.

 

NOT: 1 atomik kütle birimi(akb) 1/ No gramdır.

 

1 tane H atomu   1 akb  dir.           1tane  H2 molekülü 2akb dir.

1 tane  O  atomu  16 akb dir.         1 tane  O2 molekülü 32 akb dir.

 

ÖRNEK:

I   – 1 atom-gram oksijen

II  – 1 mol oksijen atomu

III – 1 tane oksijen molekülü

Yukarıda verilen oksijen elementlerin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

( 0=16)

 

A) I > II > III            B) III > II > I         C)  I= II > II                 D) II= III >I          E) II > III >I

ÇÖZÜM:

1 Atom-gram O = 1 mol O = 16 g

1 mol oksijen atomu = 16g

1 tane oksijen molekülü O2 =32/ N gram              ( cevap:C)

 

ÖRNEK:

Cl atomu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I-   Bir tane Cl 35akb dir

II-  Bir mol Cl 35 gramdır

III- Bir molekül-gram Cl2 70 gramdır.

 

A) yalnız I         B) I ve II                C) I ve III

D) II ve III            E) I,II ve III

 

ÇÖZÜM:

1 tane Cl 35/N gram=35 akb

1 mol Cl 35 gram

1 molekül gram Cl2 = 1 mol Cl2=70 gramdır                ( cevap: E)

 

MOLAR HACİM

 

  • Normal koşullarda (1 atmosfer basınç 0 C sıcaklık) gazların 1 molü 22,4 L hacim kaplar.
  • Oda koşullarında ( 1 atmosfer basınç 25 C sıcaklık) gazların 1 molü 24,5 L hacim kaplar.
  • Avagadro yasasına göre aynı koşullarda ( basınç, sıcaklık sabit) bulunan gazların eşit hacimlerinde , eşit sayıda gaz molekülü bulunur.

 

ÖRNEK:

I-      1 mol H2O (s) NK da 22,4 L hacim kaplar.

II-     1 mol Cu NK da 22,4 L hacim kaplar

III-   1mol N2  gazı 22,4 L hacim kaplar.

IV-   1 mol H2 gazı NK da 22,4 L hacim kaplar.

Yargılarından hangileri doğrudur?

 

A) yalnız IV     B) I ve II          C) II, III ve IV

 

D) I, III ve IV             E )  I,II,III ve IV

 

ÇÖZÜM: I. de H2O sıvı halde olduğundan yanlış. II. de Cu katı halde olduğundan yanlış. III. de koşulları belli olmadığından yanlış.                 (cevap:A)

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?