11.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 1. h yüksekliğinden 5 m/s lik hızla atılan cisim yere 25 m/s lik hızla çarpmaktadır.

             Buna göre, cismin atıldığı yükseklik kaç metredir?

             (Hava sürtünmesi önemsenmeyecektir. g = 10 m/s2)

 

 

 1. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda düşey doğrultuda yukarı yönde 30 m/s hızla atılan cismin,
 2. a) Uçuş süresini,
 3. b) Çıkabileceği maksimum yüksekliği bulunuz.

  

 

 

 1. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda yerden 180 m yükseklikten bir taş yatay doğrultuda 80 m/s hızla atılıyor.
 2. a) Taşın havada kalma süresi kaç saniyedir?
 3. b) Taşın menzili (atış uzaklığı) kaç metredir?

             (g = 10 m/s2)

  

 

 1. Aşağıda cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (5×2 puan)

             (Ağırlık, bağlı, bağlı değil, eder, edemez, uzunluğu, yüksekliği, hızla, yok eder, yok edemez, serbest düşme, hızla, kesit, sabit, kütlesine, yatay hıza, ağırlık)

 1. a) Bir etkileşimdeki etki ile tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine etki …………………………………… .
 2. b) Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde serbest bırakılan bir cismin kazanacağı ivme cismin …………………………………… bağlı değildir.
 3. c) Hava sürtünmesi, düşen cismin hareket doğrultusuna dik, en geniş …………………………………… alanına bağlıdır.
 4. d) Düşey, ilk hızla yukarıya atılan cismin hızı sıfır olduğu anda …………………………………… maksimumdur.
 5. e) Yatay ilk hızla atılan cismin düşey boyuttaki hareketi …………………………………… dir.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına da “Y” yazınız. (10×2 puan) (Birisi seçmelidir.)

(     )     a)      Etkileşim halinde olan iki cisimden büyük olan diğerine daha büyük kuvvet uygular.

(     )     b)      Hızı düzgün artan cismin ivmesi de artar.

(     )     c)      Düz bir yolda ivmeli hareket yapan cismin aldığı yol, ilk hızına bağlı değildir.

(     )     d)      Konum – zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir.

(     )     e)      Dalından kopup yere düşen elmanın hareketi, serbest düşme hareketidir.

(     )     f)       Düşey yukarı atılan cisim, yere çarpıncaya kadar ivme ve hız vektörleri aynı yöndedir.

(     )     g)      Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden düşey yukarı atılan cismin ilk hızı ile yere çarpma hızlarının büyüklükleri eşittir.

(     )     h)      Hava direncine havanın özelliklerinin de etkisi vardır.

(     )     i)       Yatay atılan bir cismin yere çarpıncaya kadar ivme ve hız vektörleri aynı yöndedir.

(     )     j)       Yatayda alınan yol, cismin harekete başladığı yüksekliğe bağlıdır.

(     )     k)      Sürtünmesiz ortamda vo ilk hızıyla eğik atılan cismin en uzağa atılabilmesi için yatayla 45o açı yapması gerekir.

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?