12.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1-Aşağıda verilen soruları D/Y şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan)

 

a)       Aynı sayıda karbon içeren sikloalkanlarla alkenler izomerdir. (…….)
b)       Aynı sayıda karbon içeren polialkollerle eterler izomerdir.  (…….)
c)       Benzen halkasından bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan gruba fenol denir. (…….)
d)       Amitler karbonil grubu içerir. (…….)

2-Verilen bileşikleri isimlendiriniz? (10 puan)

 

  1. a) C2H5 – NH2

 

………….….………………………………………

  1. b)  O

II

CH3 – C – NH2

…………………………………………………………….

 3-     Benzenin rezonans yapılarını gösteriniz ? (10 puan)
4-   Ksilen bileşiğinin orto meta ve para  yapılarını yazınız(10 puan)

 

5-Aşağıdaki bileşiklerin açık yapılarını altlarına yazınız(10p)

a)       Orto klor Anilin              b) meta brom  benzil alkol

6-C3H6Br2 bileşiğinin izomerlerini IUPAC adlarıyla birlikte yazınız? (10 puan)

 

 

 

 

 

7- 1,2-dibromo eten bileşiğinin cis ve trans yapılarını yazarak erime kaynama noktalarını karşılaştırınız ? (10 puan)

 

😎 a)  n-pentan, 2-metil bütan ve 2,2-dimetil propan bileşiklerinin erime ve kaynama noktalarını nedeniyle birlikte karşılaştırınız ?( 5 puan)

b)Propan , bütan ve pentan bileşiklerinin erime ve kaynama noktalarını nedeniyle birlikte karşılaştırınız        (5 puan)

 

 

 

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?