2. Dönem Fen ve Teknoloji Dersi LGS Hazırlık Soruları

FEN VE TEKNOLOJİ 8. SINIFLAR 2. DÖNEM LGS HAZIRLIK

A. Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak kodlayınız (5×3=15 puan)

1.(….) Isı bir enerji türüdür

2.(….) Isı alan bir maddenin tanecikleri arasındaki mesafe artar

3.(….) Sıcaklıkları eşit iki maddeden kütlesi büyük olan kütlesi küçük olana ısı verir

4.(….) Besin zincirinin ilk halkasında her zaman tüketiciler bulunur

5.(….) Bitkiler hem fotosentez hem de solunum yapabilir

 

B. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yazınız (5×3=15 puan)

 

Donma – Erime ısısı – Buharlaşma – Öz ısı – Kalorimetre – Termometre – Kalori – Derece – Solunum – Fotosentez – Ayrıştırıcılar

 

1. Erime sıcaklığındaki bir gram katının aynı sıcaklıkta tamamen sıvı haline gelmesi için verilmesi gereken ısıya …………………… denir

2. Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ………………….. denir

3. Herhangi bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için verilmesi gereken ısıya ………………….. denir

4. Bitkiler geceleri …………………. yapar

5. Ölü bitki ve hayvan atıklarının parçalanarak tekrar doğaya kazandırılmasını sağlayan canlılara …………………………. denir

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz (12×5=60p)

 1. Aşağıdakilerden hangisi ısı birimi değildir?

A) cal                                        B) Joule       

C) oC                                         D) kcal

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ..

[indir]

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?