2. Dönem Fen ve Teknoloji LGS Çalışma Soruları

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

8.SINIFLAR II.DÖNEM LGS

A-  Aşağıdaki Yargılardan Doğru Olanlarına (D) Yanlış Olanlarına (Y) Yazınız.(  10 P )

  1- ( ……. )  Ses dalgalarının enerjileri yoktur.

  2- ( ……. )  Sıcaklığı artan bir ortamda sesin yayılma hızı  azalır.

  3- ( ……. )  Ses yüksekliği,sesin ince ya da kalın olarak algılanmasına neden olur.

  4- ( ……. )  Sesin gazlardaki hızı sıvılardan daha azdır.

  5- ( ……. )  Isı maddeyi oluşturan taneciklerin toplam enerjisi iken,sıcaklık bir taneciğin enerjisidir.

  6- ( ……. )  Buharlaşma olayının olduğu her yerde soğuma vardır.

  7- ( ……. )  Farklı iki maddenin sıcaklıkları aynı ise sahip olduğu ısı enerjisi de aynıdır.

  8- ( ……. )  Kütlesi fazla olan maddenin öz ısısı da fazladır.

  9- ( ……. )  Fotosentez sadece kloroplast bulunduran canlılarda gerçekleşir.

10- ( ……. )  Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji,oksijensiz solunuma göre daha azdır.

genlik, ses, oksijensiz solunum, yoğunlaşma, sıcaklık, ayrıştırıcılar, ATP, maddesel, ısı, frekans

B-  Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 10 P )

  1-  Cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve etrafa yayılan etkiye ………..……denir.

  2-  Ses dalgalarının yayılabilmesi için  ………………..……. ortama ihtiyaç vardır.

  3-  Bir saniyedeki salınım sayısına  ……………….…… denir.

  4-  Bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki uzaklığın yarısına   ………………….…..  denir.

  5-  ………..……. maddenin sahip olduğu toplam kinetik enerji olarak tanımlanır.

  6-  ……………..…… maddenin molekül başına sahip olduğu ortalama enerjinin bir göstergesidir.

  7-  Aynı maddenin buharlaşma ısısı …………………….……. ısısına eşittir.

  8-  Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji ……………………… molekülünde depolanır.

  9-  Kaslarda yorgunluk asidinin birikmesi …………………….……………….. sonucu oluşur.

10-  Azot döngüsünde ………………..…………….. önemli rol oynar.

 


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.( 60 P )

1-  pH değeri verilen aşağıdaki maddelerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?     

                      

Madde

A

B

C

D

 pH

2

8

10

3

 

 

      

A)   A çözeltisinin tadı ekşidir

B)   B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir

C)   C maddesi asidik özellik gösterir

D)   D ’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez

 

2-  Bir kapta bulunan NaOH çözeltisinden HCI gazı geçiriliyor.   Bu durumda,

   I.  Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir.

 II.  Tuz ve su oluşur.

III.  Isı açığa çıkar.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A)   II ve III                   B)   I ve II

C)   I ve III                 D)   I, II ve III

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ..

[indir]

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?