2012-2013 10. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2012/2013 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 10.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAVI

 

ADI:                                      SOYADI:                                              SINIFI/NO:                             PUANI

A-Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. (Her soru 1puan)

1- Sözlükte adaletin hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç anlamına gelen şeye………………denir.

2- Başkasını intihara teşvik eden yada intiharına yardım eden kişi ………ile…….yıla kadar hapis cezası alır.

3–  Allah kendisine ait haklardan ………………………….hariç diğer günahları bağışlayabilir.

4-………………………haksız kazançtır.

5-…………….bütün kötülüklerin anasıdır.

 

B-Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz?( Her soru 5 puan)

SORU 1-İnsanın herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünmesi veya davranması , her türlü dış etkiden bağımsız olacak şekilde kendi iradesine dayanarak karar vermesine nedir?

a)Hak  b) Ödev           c) Özgürlük     d) Görev          d) Sorumluluk

SORU 2- Aşağıdakilerden  hangisi temel hak ve özgürlüklerden biri değildir?

a)İbadet hakkı b) Eğitim hakkı                       c) Özel yaşamın gizliliği          d)İntihar Hakkı                       e) Seyahat Hakkı

SORU 3- Korunması ve saygı gösterilmesi gereken en temel hak aşağıdakilerden hangisidir?

a)İnanç Özgürlüğü      b) Ekonomik haklar    c) Eğitim Hakkı           d) Yaşama ve Sağlık hakkı     e) Haberleşme Hakkı

SORU4Devlet sağlık hakkını koruma altına almak için aşağıdakilerden hangilerini yapar?

a)Hastane açmak         b)Doktor Yetiştirmek c) Sağlığa zararlı şeyler için tedbir almak

d) Diş Hekimi yetiştirmek       c) Rızasına bakmak sızın insanlar üzerinde tıbbı deney yapmak

SORU 5-“..Allah’a karşı ancak, kulları içinden alim olanlar derin bir saygı duyarlar” bu ayet hangi hakla ilgilidir?

a) Eğitim         b) Yaşam         c) Ekonomik   d) Seyahat       e) Özel Yaşamın gizliliği

SORU 6-“….Allah’ın gökyüzünden indirip kendiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarı ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır”. Bu ayati kerime hangi hak ve özgürlüğü anlatmaktadır.

a)Düşünce ve ifade özgürlüğü                        b) Yaşama hak ve özgürlüğü  c) Eğitim hak ve özgürlüğü

d) İnanç ve İbadet özgürlüğü              e) Ekonoımik özgürlükler

SORU 7Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin kullanımı engelleyen davranışlardan değildir?

a)Sigara içmek   b) Kumar oynamak   c)Uyuşturucu kullanmak   d) Hakkını kullanmak      e)Alkol almak

SORU 8 Aşağıdakilerden hangisi hukukun üstünlüğü ilkesine uymaz?

a)Mahkemeye başvurmak       b) Haklara saygı göstermek     c) Avukat tutmak        d) Kan davası gütmek        e) Verilen zararı karşılamak

SORU 9- Aşağıdakilerden hangisi  bağnazlığın özelliklerinden biri değildir?

a)Hoş görülü ve saygılı olmayı engeller                    b)İlerlemeye yeniliklere engel olur     c) Hataları görmeyi engeller  d)Bilgiden, araştırmadan uzaklaştırır              e)İnsanı vatanına bağlar

SORU 10- “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletin devamına imkan yoktur”  Atatürk bu sözüyle ne anlatmak istemiştir?

a)Dinin toplumsal hayat için çok önemli olduğunu    b) Dinin doğru anlaşılması gerektiği   c) İslam’ın son din olduğu                        d) İbadetlerin ihmal edilmemesi gerektiği       e) Dinin ilkelerin doğru öğrenilmediği

C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olana( D) yanlış olana da (Y) yazınız.     (Her soru 2 puan)

1(……..) Atatürk’e göre din akla, mantığa ve gerçeklere uygundur.

2(……..)İslam farklı inanç sahiplerinin inaç haklarına da saygı gösterir.

3( ……) Düşünce ve ifade özgürlüğü olan toplumlarda ilerleme ve gelişme vardır.

4(…….) Anayasamıza göre kimse okula gitmek zorunda değildir.

5(…….) Peygamber efendimizi hayvanlara işkence edenleri lanetlemiştir.

6…..Bazı haklar doğuştan gelir bazı haklar sonradan kazanılır.

7 …….Özgürlüğün hem düşünce hem de eylem boyutu vardır.

8……İnsanın her şeyi düşünme özgürlüğü yoktur.

9…….Yaşam hakkı sadece insanları değil  hayvan , bitki tüm canlıları kapsayan  kutsal bir haktır.

10……Dinimiz kürtajı yaşam hakkının ihlali kabul ettiği için yasaklamıştır.

D1 Müslüman, insanların elinden, dilinden, belinden güvende oldukları kişidir” Hadis-i Şerifini açıklayınız (15’er puan)

2- Yozlaşmanın zararlarını yazınız? 15 puan

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?