2012-2013 4. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı soruları

>>>DOSYA HALİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

 

 ……………………………… İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

Adı-Soyadı:

SORULAR

A)Doğal ışık kaynaklarına 5 tane örnek veriniz.

1)………………………………………………………

2)……………………………………………………

3)……………………………………………………

4)……………………………………………………

5)……………………………………………………

B)Ses kirliliğinden korunmak için neler yapabiliriz. 5 tane örnek veriniz.

1)…………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………

5)…………………………………………………………………………

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1-Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynaklarından değildir?

A) Meşale                  B) Mum

C) Ayna                      D) Kandil

2-Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarındandır?

A) Mum                      B) Yıldırım

C) Yağ lambası          C) El feneri

3- Aşağıdaki ışık kaynaklarını sıraladığımızda ilk olarak hangisi kullanılmıştır?

A) Kandil                   B) El feneri

C) Mum                      D) Gaz lambası

…/03/2013

4-Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

A) Ateş böceği         B)Güneş

C) Yıldırım                 D)Mum

5-Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir?

A) Halojen lamba     B) Florasan lamba

C)Ampul                     D) Projektör

6-Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisinin bulunmasıyla aydınlatma teknolojisi gelişmiş ve değişmiştir?

A) Meşale                  B) Ampul

C) Kandil                    D)Mum

7-Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine örnek verilebilir?

A) Gece yanan sokak lambası

B)Oturma odamızda yanan lamba

C) Boş odada yanan lamba

D) Mutfakta yanan lamba

8- Aşağıdaki aydınlatma lambalarından hangisi doğrudur?

A)                               B)

 

 

C)                               D)

 

 

 

 

9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Işık bir enerjidir.

B) Işık kaynakları doğal ve yapaydır

C)Geçmişte kullanılan en eski ışık kaynağı mumdur.

D)Gereksiz yanan lambalar ışık kirliliğine neden olur.

10- Aşağıdaki kullanım araçlarından hangisi aynı zamanda aydınlatma aracı olarak kullanılır?

A) Araba                               B) Ütü

C) Çamaşır Makinesi                        D) Radyo

11- Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarına örnektir?

A) Tren                      B) İş makinesi

C) Kuş                        D) Gitar

 

12-Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?

A)                               B)

 

 

C)                               D)

 

 

13- Aşağıdakilerden hangisi ses yükseltme cihazı olarak kullanılır?

A) Stetoskop                        B) Megafon

C) Telefon                 D) Ses kaydı cihazı

14- Ses kirliliğinden korunmak için aşağıdakiler hangisi doğru bir davranış olmaz?

A) Gürültülü yerlerde bulunmamalıyız.

B) Yüksek sesle konuşmamalıyız.

C) Aniden yüksek sese maruz kaldığımızda ağzımızı kapatmalıyız.

D)Televizyonumuzun sesini duyabileceğimiz kadar açmalıyız.

15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sesin şiddeti yakınlaştıkça artar.

B) Sesin şiddeti uzaklaştıkça artar.

C) Ses dalga şeklinde yayılır.

D)Aşırı ses, ses kirliliğine neden olur.

D)Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.

 

……………… doğal ışık kaynağıdır.

Yüksek şiddetteki ……… kulağımıza zarar verir.

El feneri ………… ışık kaynağıdır.

Ampulün mucidi ………………… ‘dur.

Sesin şiddetini yükseltmek için ……………… kullanılır.

Ses, ortamda ……………… şeklinde yayılır.

……………… yapay ses kaynağıdır.

………………… ses kirliliğinin diğer adıdır.

Seslerin tamamı ………………… sonucunda oluşur.

İlk kullanılan ışık kaynağı ……………………’dir.

Not:  A ve B soruları 10 puan.

C soruları 4’er puan. D sorusu 20 puandır.

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?