2012-2013 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

………………. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI

SORULAR

1- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumdur?

A) Darüşşafaka

B) Eğitim Gönüllüleri Vakfı

C) Huzurevi

D) LÖSEV

2- Sosyal örgütlerde görev almak isteyen kişi aşağıdakilerden hangisini düşünmez?

A) İnsanlara hizmet etmeyi

B) Doğayı korumak gerektiğini

C) Ekonomik kazanç sağlamayı

D) İnsanların sağlıklı yaşamasını sağlamayı

3- Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevi olamaz?

A) Okul çağına gelen çocukları tespit etmek

B) Yapımı tamamlanan binalara oturma izni vermek

C) Mahalle sakinlerine ikametgah belgesi vermek

D) Seçim ve askerlik listelerini askıya çıkarmak

4- Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın kurulduğu yıllardaki adıdır?

A) Darüşşafaka                      C) Sema-i Yardım

B) Kızıl Hilal                               D) Hilal-i Ahmer

 

6- Aşağıdakilerden hangisi bir toplum için fayda sağlamaz?

A) yardımlaşmak             C) bencil olmak

B) fedakar olmak             D) çalışmak

7- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yardımlaşma ve dayanışma örneği olamaz?

A) Mavi kapak toplama

B) Bir insan bir fidan

C) Kağıt topla ağaç kesme

D) Önce kendin sonra başkaları

8- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliklerinden biridir?

A) Gelir elde etmek                                             B)Eğlence partileri düzenlemek

C) İnsanları baskı altına almak         

D) Toplum yararına çalışmak

 

 

9- Sınıf arkadaşlarımızdan oluşacak bir folklor ekibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal örgüt                C) Grup

B) Resmî kurum                D) Sivil toplum kuruluşu

10- Resmi kurumlarla, sivil toplum örgütlerinin en belirgin farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gönüllülük esasına göre kurulması

B) Yasalara uygun olarak kurulması

C) Görevlilerin ücret alması

D) Üyelerinin yüksekokul mezunu olması

 

11-Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilen yöneticilerden biri değildir?

A) muhtar                         C) başbakan

B) kaymakam                   D) belediye başkanı

12-Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinde belediye kuruluşu olmaz?

A) köy         B) ilçe         C) belde        D) il

13-Aşağıda, belediye hizmet birimleri ve yaptıkları işler eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A) İmar Müdürlüğü-inşaat izni, onay ve denetimini yapmak

B)Sağlık İşleri Müdürlüğü-doktor yetiştiren okulları açmak

C)Temizlik İşleri Müdürlüğü-cadde ve sokakların temizliği

D)Park ve Bahçe Müdürlüğü-parkların bakımı ve aydınlatılması

 

14- Şehirlerde, Pazar yerlerinin denetimi belediyenin hangi birimi tarafından yapılır?

A)Sağlık İşleri Müdürlüğü

B)İmar Müdürlüğü

C)Fen İşleri Müdürlüğü

D)Zabıta Müdürlüğü

 

15- İnsanların belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa “grup” denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir grup olamaz?

A) okul futbol takımı    

B) halk oyunları ekibi

C) müzik korosu          

D) durakta bekleyen insanlar

Erozyonla mücadele eden gönüllü kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Yeşilay     B) TEMA     C) AKUT    D) AÇEV

17- Aşağıdaki devletlerden hangisi İtilaf Devletleri arasında yer almaz?

A) Osmanlı Devleti              C) İngiltere

B) Fransa                               D) Rusya

18- Rol yapma ve taklit yeteneği fazla olan Nuri aşağıdaki okul kulüplerinden hangisine üye olmalıdır?

A) İzcilik Kulübü                        C) Spor Kulübü

B) Kütüphanecilik Kulübü        D) Tiyatro Kulübü 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?

A) Türk Kalp Vakfı    

B) Doğal Hayatı Koruma Vakfı

C) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı

D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

20-              

 

 

 

 

A) Yardımlaşma ve dayanışma

B) Başkalarına üstünlük sağlama

C) İstediği her şeyi yapabilme

D) Yarışmalarda birinci olma

21-Toplumda güvenliği sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Emniyet Müdürlüğü

B)Nüfus Müdürlüğü

C)Milli Eğitim Müdürlüğü

D) Sağlık Müdürlüğü

22- Yeşim derste zaman kaybı olmaması ve öğretmeniyle daha fazla iletişim kurabilmek için akılla tahta yapmaya karar vermiştir. Akıllı tahta için proje çalışması yapması gerekmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yeşim’in projesinin ilk aşamasını oluşturur?

A) Ürünün ortaya çıkması

B) Veri toplanması

C) İhtiyaç ya da problemin belirlenmesi

D) Bilgilerin düzenlenmesi

 

23- Miladi takvim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş yılına göre hazırlanmıştır.                                        B) Bir yıl 365 gün 6 saattir.

C)Başlangıç noktası Hz İsa’nın doğumudur.

D) Türklerin kullandığı tek takvimdir.

 

24- Aşağıda verilen teknolojik ürünlerden hangisi sağlık alanında kullanılmaz?

A) Enjektör                            C) Teleskop

B) Stetoskop                        D) Röntgen cihazı

 

25-Gönüllü bireyler 18 yaşına geldiklerinde kan vermek için hangi kuruluşa başvurmalıdır?

A) TEMA                          C) Kızılay

B) LÖSEV                         D) Yeşilay

 

1. Yerel seçimler ………….. yılda bir yapılır.

2. Giderleri devlet tarafından karşılanan ve görevleri devlet tarafından belirlenen kurumlara …………………………… denir.

3. Valilik ve kaymakamlık ……………………. yönetim birimidir.

4. Tema Vakfı’nın kuruluş amacı Türkiye’nin ……………… olmasını önlemektir.

5. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden takvimin adı ……………… takvimdir.

6. Toplumda ………………………. hizmeti veren kurumlar okullardır.

7. Nüfus cüzdanı örneğini ……………….onaylar.

8. Bir bölgenin temizlik işlerinden ………………… sorumludur.

9. Sivil toplum kuruşları  ……………………….  insanlar tarafından kurulur.

10. Hicri takvimde zaman ölçüsü …………yılıdır.

 

27- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız. (5p)

  1. (       ) Mahalle muhtarı atama yoluyla göreve gelir.

  2. (       ) AKUT, doğal afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koşar.

3. (       ) Çocuklar ilk eğitimlerini aileden alırlar.

4. (       ) Okullardaki kulüp çalışmaları öğrenciler arasındaki dayanışmayı arttırır.

5. (       ) Belediye merkezi yönetim birimidir.

28- Resmi kurumlara 4 örnek veriniz. (4p)

  • ………………………………………..
  • ………………………………………..
  • …………………………………………
  • …………………………………………

29-Aşağıdaki kuruluşların adlarını altlarına yazınız.

Erozyonla mücadele etmek için kurulmuştur.

“ Türkiye çöl olmasın” sloganıyla çalışır.

…………………………

Doğal afetlerde ve kazalarda kurtarma ve

İlk yardım çalışmaları yapar.

…………………………

Doğal afetler sonrası yardıma muhtaç kişilere

yurt içinde ve yurt dışında gönüllü hizmet eder.

 …………………………

Sigara, alkol, uyuşturucu ve ilaç bağımlılığı ile mücadele eder.

…………………………

Lösemili çocukların başta sağlık ve eğitim olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılar.

…………………………

Babası hayatta olmayan çocukların eğitim

ihtiyaçlarını karşılar.

…………………………

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?