2012-2013 5. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 3. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SORULAR

 

 1. “Bitkiler kendi besinlerini kendileri yapar. Su ve karbondioksiti kullanarak güneş ışığı yardımıyla yapraklarında oksijen üretir. Bu olaya …………………….. denir.”

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) basit şeker                      B) fotosentez                                                                                C) kök                        D) çanak yaprak

 

 1. Sütten yoğurt ve peynir yapılmasını sağlayan canlı grubu hangisidir?

A) maya mantarları                B) mikroskobik canlılar               C) bakteriler               D) virüsler

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin mikroskobik canlılardan korunması için etkili bir yol değildir?

A) Tuzlama                    B) Kurutma                   C) Dondurma                D) Oda sıcaklığında tutma

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?

A) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar.                        B) Evsel atıklar.

C) Sulardan yükselen buharlar.                                        D) Motorlu taşıtların egzoz gazları.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki yaşam alanlarına zarar veren insan davranışlarına örnek olamaz?

A) Ağaç dikme.                                                       B) Sanayileşme.

C) Nüfus artışı ve kentleşme.                                              D) Hava, su ve toprak kirliliği.

 

 

 1. “  Kutup ayısı – kutuplar  ” Eşleştirmesine benzer bir eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Keçi-ahır                  B) Deve-çöl                       C) Tavuk-ağıl                    D) Kedi-orman

 

 1. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem otla hem de etle beslenir?

A) İnek                   B) Tavuk                   C) Şahin                   D) Zürafa

 

 

 1. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardan biri

değildir?

A) Kelaynak kuşları                B) Kurt köpeği                   C) Bengal Kaplanı                  D) Panda

 

 1. Bilim adamları canlıları niçin sınıflandırma ihtiyacı duymuşlardır?

A) Canlıları daha kolay incelemek için.                                  B) Canlıların sayısını öğrenebilmek için.

C) İnsanlara faydalı ve zararlı olanları belirlemek için.          D) Canlıları eğitmek için.

 

 

 1. “  İnsan  –  Koyun  –  Kuş   ”  Yandaki üç canlının ortak özelliği ne olabilir?

A) Doğurarak Çoğalmaları.                               B) Uçabilmeleri.

C) Omurgalı olmaları.                                       D) Hepsinin etçil olması.

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından değildir?

A) Canlılara besin ve oksijen sağlamaları.                B) Suların temizlenmesini sağlamaları.

C) Canlıların yaşayabileceği ortamı sağlamaları.      D) Bol miktarda yağmurun yağmasını sağlamaları.

 

 1. Aşağıdaki canlılardan hangisi nesli tükenme tehlikesinde olduğu için ülkemizde koruma altına alınmıştır?

A) Anadolu leoparı                    B) Akdeniz fokları                        C) Tilki                       D) Aslan

 

 

 1. Hepçillerin besinleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca bitkilerdir.                                            B) Yalnızca hayvanlardır.

C) Hem bitkiler hem de hayvanlardır.                     D) Ölü bitki ve hayvanlardır.

 

 1. Verilen eşleştirmeleri yapınız. Doğru numaraları parantez içine yerleştiriniz.

Canlı Türü:                                           Yaşam Ortamı:

    1- Solucan                                               (   )  Çölde

    2- Kaktüs                                                (   )  Denizde

                3-Yunus                                                  (   )  Toprakta

    4- Kırkayak                                            (   )  Ormanda

                5- Geyik                                                  (   )  Taşın altında

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

(    )  Balina omurgalı bir hayvandır.

(    )  Işık doğrular boyunca yayılır.

(    )  Buzlu cam yarı saydam olan bir maddedir.

(    )  Toprak, duvar, kitap ışığı geçirmeyen maddelerdir.

(    )  Güneş, yıldız doğal ışık kaynaklarıdır.

 

 1. Aşağıdaki boşluklara parantez içindeki uygun kelimeleri yazınız.

            (  iki yaşamlı  –  sevgi  –  lamba  –  memeliler  –  ışın  )

 

  • Çevre ………………. ile korunur.
  • Yavrularını beslemek için süt üreten canlılara ………………….. adı verilir.
  • Kurbağalar ……………..   ………………… canlılardır.
  • Işığın yolunu belirten doğrulara kısaca ……………….. denir.
  • …………… yapay ışık kaynağıdır.

 

 1. Yapay ışık kaynaklarına beş tane örnek yazınız.

 

 

 1. Otla beslenen otçul hayvanlara beş tane örnek yazınız.

 

 

 1. Etle beslenen etçil hayvanlara beş tane örnek yazınız.

 

 

 1. Omurgasız hayvanların genel özellikleri nelerdir? Yazınız.
Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?