2012-2013 5. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 3. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SORULAR:

 1. Bir çubuğun gölge boyunun ölçülerek, zamanın tahmin edildiği saat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Güneş saati            B.Ay saati        C.Kum saati     D.Standart saat

 

 1. I.   Kitap    II.  cam vazo    III. Tencere

 

Yukarıda verilen cisimlerden hangisinin veya hangilerinin ışık kaynağı önüne konulduğunda belirgin bir gölge oluşturması beklenir?

 

 1. Yalnız I                  B.I ve II           C.I ve III          D.I, II ve III

 

3.Aşağıda verilenlerden hangisi saydam maddedir?

 

 1. Tahta               B.cam              C.taş                D.buzlu cam

 

4.Işık ve ışığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. ışık her yönde yayılabilir
 2. ışık doğrusal olarak yayılır.
 3. Işık bir engelle karşılaştığında yayılmayı sürdürür.
 4. Işığın yolunu belirten doğrulara ışık ışınları denir.

 

5.Bulutsuz bir günde yere bir çubuk dikelim. Çubuğun gölgesi günün hangi zamanında en kısa görünür?

 

 1. Gün doğarken               B.Öğlen vaktinde          C.İkindi vaktinde           D.Gün batarken

 

6.Bitkiler sınıflandırılırken aşağıda verilen hangi özelliğe bakmak gerekir?

 

 1. Kökünün olup olmamasına                    B.Gövdesinin olup olmamasına

C.Yaprağının olup olmamasına                    D.Çiçeğinin olup olmamasına

 

7.Aşağıdaki canlılar ve bulundukları grupla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Yılan-omurgasız           B.Serçe-omurgalı          C.Solucan-omurgasız    D.Köpek-omurgalı

 

8.su bitkisi  -à küçük balık -à büyük balık -à martı

 

Yukarıdaki besin zincirinde martı sayısının artması ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılamaz?

 

 1. Büyük balık sayısı azalır            B.Su bitkisi azalır

C.Su bitkisi artar                            D.Küçük balık sayısı artar

 

9.   I.   ağaçların kesilmesi

II.  denize petrol dökülmesi sonucu canlıların ölmesi

III. yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri insan etkisi ile çevrede meydana gelen olumsuz değişikliklerdendir?

 

 1. Yalnız I                        B.I ve II           C.II ve III        D.I, II ve III

 

10.Mantarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Ekmeğin küflenmesine neden olan küf mantarıdır
 2. Doğada yetişen bazı şapkalı mantarlar zehirlidir
 3. Mantarlarla bitkilerin benzer özelliği besin üretmesidir
 4. Maya mantarları hamurun kabarmasını sağlar

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

 

11.Sabah saatlerinde güneş ışınları Dünya’ya eğik geldiğinden …………………….. gölgeler oluşur.

 

12.Cismin ………………………………….. ve ………………………………. göre gölge de değişebilir.

 

13.Tahta, taş, alüminyum gibi maddeler …………………. maddelerdir.

 

14.Bir kaynaktan çıkan ışık, ……………………………. olarak yayılır.

 

15.Yakın çevremizde çevreyi bozan ve doğal yaşam alanlarına zarar veren kişileri……………………………

 

16.Sütün mayalanıp yoğurda ya da peynire dönüşmesini,üzümden sirke oluşmasını sağlayan………………………………… canlılardır.

 

17………………………….. ; kök, gövde, yaprak ve çiçekleri olmayan canlılardır.

 

18.Ay’ın evreleri düzenli olarak tekrar eden bir …………………..  olayıdır.

 

 

19.Omurgalı hayvanlar 5 gruba ayrılmıştır. Aşağıda bunların adlarını yazınız.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?