2012-2013 5. sınıf Temel Dini Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SORULAR

1- “İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.”

Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir?

a) Kibir        b) Taassup       c) Gıybet       d) Haset

 

2-“Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. ”(Kalem/4)

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”(Hadis)

Yukarıdaki Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam’ın hedefi güzel ahlakı geliştirmektir.

B) Her Müslüman’ın hedefi güzel ahlak sahibi olmalıdır.

C) Peygamberimizin ahlakı en güzel ahlaktır.

D) Din ile güzel ahlak arasında ilişki yoktur.

3. Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında aşağıdakilerden hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur?

 

a) Hatasını kabul etmek                  b) Hatasına devam etmek

c) Evden kaçmak              d) özür dileyip hatayı telafi etmek

 

4.  Güzel söz söylemek, tebessüm etmek gibi ahlaki davranışlar dinimize göre nedir?

 

a) sadaka               b) yardım           c) hayır          d) nimet

 

5. Aşağıdakilerden hangisi büyüklerimize karşı görevlerimiz arasında değildir?

a) İyilik etmek                      b) Sevgi-saygıda bulunmak

c) Fikirlerini benimsemek     d) Hal ve hatırlarını sormak

6- ’’Kim yalan söylemeyi ya da yalanla iş görmeyi terk etmezse Allah’ın o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına (oruç) ihtiyacı yoktur’’(Hadis-i Şerif)

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte önemle vurgulanmak istenen öğüt aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a) İbadetlerin insan hayatındaki yeri

b) Yalanla yapılan her işte hayır vardır.

c) İbadetlerin insanı kötülükten uzaklaştırmadaki yeri.

d) İbadetin bireysel faydaları

7– Aşağıdaki Hadis –i Şeriflerden hangisi din ve ahlak arasındaki ilişkiyi en güzel biçimde anlatır?

a) Zekât, İslam’ın köprüsüdür.

b) Kıyamet günü ilk sorulacak ibadet namazdır

c) Oruç, sabrın yarısıdır.

d) Müslüman, elinden ve dilinden başkasının güvende olduğu kimsedir.

 

8. Allah Resulü, peygamberlikle görevlendirilmeden önce de toplumun sorunlarına duyarlı idi.

Aşağıdakilerden hangisi, onun toplumsal duyarlılığına örnek gösterilemez?

A)Erdemliler Topluluğu’na katılması

B)Kâbe olayındaki hakemliği

C)Hak arayanlara sahip çıkması

D)Hira mağarasında, uzun süren düşüncelere dalması

 

9. Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir. Çünkü….

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye uygun bir açıklama  olamaz?

A) Aklı anlama düzeyini etkiler

B) Akıl bilgi edinme durumumuzu etkiler

C) Tüm insanlar bu dünya da imtihan olmaktadır

D) İyi ve kötü akılla ayırt edilebilir

10.Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin insanlığa rahmet oluşunun göstergesidir?

A)İnsanlara Kur’an’ı açıklaması

B)Güvenilir olması

C)İnananlarıkötülük ve tehlikelerden korumaya çalışması

D)Herkes gibi yiyip, içip, alışveriş yapması.

11. Canlılara ve özellikle insanlara karşı şefkatli davranmaya ne denir?

A)Tehdit            B)Telkin    C ) rahmet    D)merhamet

12. İslam Dininde en büyük günah olarak bilinen günah hangisidir?

A)Şirk               B)Zina              C)Hırsızlık         D)Yalan

 

Herhangi bir canlıya karşı sevgi şefkat ve acıma duygusuna …………………,üzüntü sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü göstermeye ……. denir.

13.Boşlukları anlamlarına uygun bir şekilde sırasıyla doldurunuz.

A)Metanet-Sevgi      B)Merhamet-Sabır

C)Sabır-İsraf            D)Merhamet-Cesaret

14. “Onlar kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler. Şahitliklerinde dürüsttürler.”Ayetinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir.

A)Emaneti korumak   B)Şahitlikte dürüst olmak

C)Akrabayı korumak     D)Verilen sözde durmak

15.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından biri olamaz?

a)Sevinçler ve sıkıntılar paylaşılırdı.

b)Misafire cömert davranılırdı.

c)Komşuluk ilişkileri zayıftı.

d)Yetimler ve öksüzler korunurdu.

16.Allah’a karşı temel sorumluluklarımız nelerdir?örneklerle açıklayınız.20p

………………………………………………………………………………..

17.anne ve babamıza karşı sorumluluklarımız nelerdir?açıklayınız.20p

………………………………………………………………………………………

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?