2012-2013 6. sınıf Fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılısı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

 

ÖRNEK SORULAR

………………..,6/A ve 6/B  sınıfları,Fen ve Teknoloji Dersi,2010-2011 öğretim yılı 2. Dönem 1. Yazılı yoklama sınavıdır.Sınav süresi 40 dakikadır.

                SORULAR

A.Aşağıdaki kısımda boşlukları uygun olan ifadeleri yazarak doldurunuz. ( 28 puan)

1. 1. Direncin birimi …………………. adını alır.

2. Cam, tahta, porselen gibi maddeler elektrik enerjisini geçirmediklerinden …………………………olarak adlandırılırlar.

3. Elektrik çarpan birine çıplak elle …………………………….

4. Ampulün içerisindeki iletken tele ……………………..denir.

5.Bir devrenin direncini ………………………..kullanarak değiştirebiliriz.

6. Kemiklerin birbirine bağlandığı noktalara ………………….denir. Kemiklerin baş kısmında yumuşak ve esnek ……………………………..doku bulunur.

7. Uzun bir kemikte kemiğe dayanıklılık kazandıran maddeler…………………………denilen kısımda bulunur.Kırmızı kemik iliği ise ………………………..içinde yer alır.

8. …………………………kaslar isteğimiz dışında çalışırlar.

9. Kalbin alt odacıklarına…………………………… üst odacıklarına ise …………………………..denir.

10. Hücrelerle kan arasında kalan maddelerin tekrar kana dönmesini ………………………..sistemi sağlar.

11. Bebek anne sütü sayesinde kimi hastalıklara karşı…………………………….bağışıklık kazanır.

B. Aşağıdaki kısımda doğru ifadelerin başına “D”, yanlış olan ifadelerin başına ise “Y” yazınız.( 12p)

……1.Hava dahil bütün gazlar elektriği iletir.

……2.Bir elektrik prizinin dışı iletken iç kısmı ise yalıtkan olmalıdır.

…..3. Arızalı elektrikli araçlarını kendimiz tamir etmemeliyiz.

…..4. Bir iletkenin kalınlığını artırırsak bağlı olan ampülün parlaklığını azaltmış oluruz.

…..5. Direnci en düşük maddelerden biri teflondur.

…..6. Tüm devre elemanlarının direnci vardır.

……7. Kemik zarı kemiği korur ve enine büyümesini sağlar.

…..8 Kafatasında yarı oynar eklemler yer alır.

…..9.Kaslar çiftler halinde çalışırlar ve  aynı anda kasılıp gevşerler.

…..10. Kanı kalbe getiren damarlar atar damarlardır.

…..11. Küçük kan dolaşımının amacı kanın temizlenmesini sağlamaktır.

…..12. 0 grubuna genel alıcı da denir.

C. Aşağıdaki kısımda sorunun cevabı olan şıkkı işaretleyiniz.(60 puan)

1. İletkenin direnci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   A)Devrede kullanılan  iletkenin direncinin artması ya da azalması ampulün verdiği ışığın parlaklığını etkiler.

   B)İletkenlerin direnci yalıtkanlara göre çok daha büyüktür.

   C)Ampulün de bir direnci vardır.

   D)Elektrik devrelerinde kullanılan pillerin 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?