2012-2013 6. sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

1. “Yüz” kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Ona fazla yüz vermeye gelmez.

B) Bahçemizin genişliği yüz metredir.

C) Sağ tarafa doğru yüz adım gidiniz.

D) Futbol sahasının uzunluğu yüz metreden fazladır.

 

 

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme, takdir etme” anlamı vardır?

A) Helal olsun çocuğa, ancak bu kadar dü­zenli olunur!

B) Bak bak biz yokken neler yapmışlar?

C) Babam acayip bir uçurtma yapmış.

D) Evi şimdi güzel mi oldu yani?

 

 

 

3. “Güller ağlıyor şehitlerin arkasından.”

Cümlesinde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A) Abartma                       B) Kişileştirme

C) Benzetme                    D) Konuşturma

 

 

 

4. Geçen hafta Bursa’ya bir yolculuk yaptım.”  cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa öznel bir yargı oluşur?

A)Şehrin girişine hayvanat bahçesi yapılmış.

B)Uludağ karlarla kaplıydı.

C)Yeni yapılan otoyoldan gittim.

D)Bir kez daha etkilendim gördüğüm güzellikten.

 

 

 

5. “Bir tasarının geçerliliği, uygulamaya konulma­dan anlaşılamaz. Bazen umulanın dışında so­nuçlar verir. Bu bakımdan her konuda iyi düşünüp gerçekçi davranmak ve boş umutlara kapılmamak gerekir. Herhangi bir işe kalkışır­ken konu her yönüyle incelenmeli ve inceden inceye hesaplar yapılarak sağlam adımlar atılmalıdır.

Bu sözlerin sahibi için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A)Tembel                          B) Tedbirli

C) Gayretli                        D) Kaygılı

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim cümleye “gözetlemek, korumak” anlamı kat­mıştır?

A) İçeride bugünün gazetesini gözden geçiriyor.

B) Teyzesi Ali’nin kardeşlerine göz kulak olu­verdi.

C) Her şey bir anda, kaşla göz arasında oldu.

D) Şimdi de benim kitaplara göz dikmişti.

 

 

 

7. “Süt gibi beyaz elbisesini giyerek arkadaşlarının yanına gitti.” cümlesinde benzeyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süt          B) Beyaz     C) Elbise             D) Arkadaşlar

 

 

 

8.             I. Canına okumak

                II. Canından bezmek

                III. Canına tak etmek

                IV. Canına kıymak

Yukarıdaki deyimlerden hangileri, “taham­mül edememe sonucu ortaya çıkan durumu” ifade eder?

A) I-II         B) III-I          C) II – III             D) III – IV

 

 

 

9. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Az veren candan, çok veren maldan.

B) Her inişin bir yokuşu vardır.

C) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.

D) Ahmet deli dolu bir çocuktu.

 

 

 

10- Hangi seçenekte “bir” sözcüğü belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Bir erkek kardeşi vardı.

B) Yemekte bir ekmek de ben yedim.

C) Otoparkta sadece bir araba vardı.

D) Bir gün bitecek bütün sorunlarımız.

 

 

 

11- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtili ad tamlaması vardır?
A) Yemek saatinde eve gelmelisin.

B) Ev sahibi kapıya dayandı.
C) Yaya kaldırımında bisiklet sürüyordu.
D) Adamın evi cayır cayır yandı.

 

 

12- Buz gibi bir kış akşamı cadde veya sokak başında bir çiçekçi durur.

Cümlesinde altı çizili kelime türleri sırasıyla nelerdir? A) bağlaç, edat                               B) zamir, edat 

C) sıfat, bağlaç                 D) edat, bağlaç

 

 

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltma­larla ilgili yazım yanlışı vardır?

A) TRT’de yeni bir dizi başlıyor.

B) Bu kitap MEB müfredatına uygundur.

C) Maçı evde TV’dan izleyeceğim.

D) TÜBİTAK’ın yayınlarını takip ediyorum.

 

 

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?
A) Sarı eve beş merdiven çıktıktan sonra ulaştık.
B) Küçük havuzda ördekler yüzüyormuş.
C) Yüksek duvardan atlayıp kolunu kırdı.
D) Bazı öğrenciler çok konuşuyor.

 

 

15- Düşünmek insanlara has, özel bir yetenektir. İnsanoğlu büyük dağları aşmasını, denizleri geçmesini, aya ayak basmasını düşünebilir olmasına borçludur. İnsanda düşünebilme yeteneği olmasaydı, bugünkü medeniyetten söz edilemezdi.

Paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni ülkeler keşfetmenin yararları

B) Yapılan büyük buluşların insanoğluna kazandırdıkları

C) İnsanların amaçlarına ulaşmak için çok çalıştıkları

D) İnsanoğlunun düşünebilme gücünün önemi

 

 

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır?

A) Çocuk ağaca çıkmak için uğraşıyordu.

B) Kitabı masanın üstünde bıraktım.

C) Tilkinin kuyruğu kapana sıkışmış.

D) Çiftlikte arkadaşlarıyla oturuyordu.

 

 

17-  Gerçek dostluklarda kıskançlığa yer yoktur. Küçük bir kurt, Ağacı nasıl içten içe kemirirse, kıskançlık da insanlar arasındaki dostluğu öyle yer bitirir.

Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleme                    B) Benzetme

C) Tanımlama                  D) Betimleme

 

 

18-  Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A) Bahçede ikisi kız beş çocuk oynuyordu.

B) Küçücük bir çocuk şiiri nasıl okudu öyle!

C) Dünyada bu kenti sevmeyecek insan yoktur.

D) Sevimli bir çocuk neşe içinde oynuyordu.

 

 

 

19-  ……………….. kişilerin başlarından geçen ya da tanık oldukları olayları anlatması ile ortaya çıkan yazılardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Masal                             B) Anı  

C) Biyografi                      D) Hikâye

 

 

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir kullanılmıştır?

A) Örtüyü masanın üzerinden kaldırmalıyız.

B) Çocuk başını kaldırıp bana baktı.

C) Dili uzun adamları hiç sevmem.

D) Zamanı gelen her olay meydana gelir.

 

 

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden -sonuç” ilişkisi vardır?

A) Yağmur yağmadığı için bütün tarlalar kurumuştu.

B) Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı.

C) Yeryüzünde tek dostum sensin.

D) Çevreyi kirletmek doğru değildir.

 

 

22- “Büyük” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstün niteliği olan” anlamında kullanılmıştır?

A) O ayrıldığı için büyük üzüntü duyduk.

B) Büyükbabasını görünce boynuna sarıldı.

C) Her zaman “Ahmet Bey büyük adamdır.” der.

D)Cümle başlarında büyük harf kullanılır.

 

 

23- ‘’Küçük ağacın arkasından bize bakıp güldü.’’

Yukarıdaki cümlede hangi sözcükten sonra virgül konursa anlam değişir?

A) Küçük.

B) Ağacın.

C) Bize.

D) Bakıp.

 

 

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”duymak” sözcüğü “işitmek” ile eş anlamlı değildir?

A) Müzik sesini duyunca kalktı.

B) Bu acıyı her zaman duyacağız.

C) Duyduğu ninniyi hatırladı.

D) Artık konuşulanları duyuyordu.

 

 

25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A) Ağlayacak hangi rüzgar, kim bilir?

B) Seyredecek hangi bahar, kim bilir?

C) El uzatacak analar, kim bilir?

D) Göz kırpacak dağlar, kim bilir?

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?