2012-2013 7. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 3. yazılı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

1. İsmail Bey’in ameliyatla safra kesesi alınmak zorunda kalmıştır. Buna göre İsmail Bey aşağıdaki besin maddelerinden hangisini daha zor sindirir?

 

A) Protein

B) Nişasta

C) Yağ

D) Vitamin

 

2. Sağlıklı bir insanın günlük vücuduna aldığı ve vücuttan uzaklaştırdığı su miktarı tabloda verilmiştir.

Alınan su Atılan su
İçilen su 1,5 litre İdrarla atılan su 1,5 litre
Besinlerle alınan su 1 lt Terleme ile atılan su 0,7 lt
Vücutta oluşan su 0,3 lt Solunumla atılan su 0,5 lt
  Dışkı ile atılan su 0,1 lt
Toplam : 2,8 lt Toplam : 2,8 lt

Verilen tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A)Su vücuttan deri ve böbrekler yoluyla atılır

B)Dışkı ile atılan su vücutta oluşanın 3 katıdır

C)Derimiz, akciğerden daha fazla su atar

D)Atılan su miktarı alınan su miktarına eşittir

 

3. Bazı reflekslerimiz önceleri beynin kontrolünde öğrenilip daha sonra omurilik tarafından yönetilir hale gelir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi önce beyin daha sonra omurilik tarafından yönetilen bir olaydır?

 

A)    Müzik eşliğinde kolbastı oynama

B)     Düşerken bir yere tutunma

C)     Uykudayken iğne batan elimizi geri çekme

D)    Bir yiyeceğin tanda bakma

 

4. Kulakla ilgili verilen aşağıdaki bölümlerden hangisi işitme olayında görev almaz?

 

A) Kulak kepçesi

B) Kulak zarı

C) Salyangoz

D) Östaki borusu

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi eğik düzlem adı verilen basit makineye örnek olarak verilemez?

 

A) Merdiven

B) Bisiklet pedalı

C) Balta

D) Bıçak

 

6 İlkçağlarda insanlar ateş yakmak için iki dal parçasını birbirine sürterlerdi. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 

A)    Dal parçalarında ısı enerjisinin açığa çıkmasıyla ateş yanar

B)     Dal parçaları daha hızlı sürtülürse ateş daha çabuk yanar

C)     Dal parçaları arasındaki sürtünme kuvveti ne kadar büyük olursa ateş de o kadar büyük olur

D)    Dal parçaları arasındaki sürtünmenin fazla oluşu ateşin yanmasını kolaylaştırır

7.. Bir öğrenci oluşturdu devreye bir K lambası yerleştiriyor. Aynı devreye sırasıyla L ve M özdeş lambalarını K ye seri olacak şekilde bağlıyor. K lambasının parlaklığını gözlemliyor. Buna göre öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?

 

A) K lambası söner

B) K lambasının parlaklığı artar

C) K lambasının parlaklığı değişmez

D) K lambasının parlaklığı azalır

 

8. 11 proton ve 11 elektron taşıyan sodyum atomu kararlı hale dönüşürken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 

A) 1 proton alır

B) 1 proton verir

C) 1 elektron alır

D) 1 elektron verir

 

9. Aşağıda verilenlerden hangisi çözelti oluşturur?

 

A) Talaş – su

B) Zeytinyağı – su

C) Şeker – su

D) Kum – su

 

10. Madde yoğunluğu az olan çözelti seyreltik, çok olan çözelti ise derişik adını alır. Buna göre seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirmek için:

I- Çözücü eklemek                               II- Çözünen eklemek

III- Çözücüyü azaltmak      IV- Çözünen azaltmak

Verilenlerden hangileri tek başına yapılabilir?

 

A) I – II

B) II – III

C) I – IV

D) III – IV

 

11. Bir öğrenci güneş altında bekletilen bir cismin sıcaklığındaki değişimin, cismin rengine bağlı olduğunu bir deneyle ispatlamak istiyor. Buna göre öğrenci verilen cisimlerden hangi ikisini kullanırsa amacına ulaşır?

I- Beyaz gömlek    II- Kırmızı gömlek

III- Kırmızı kazak               IV- Siyah gömlek

 

A) I – II      B) I – III               C) II – III             D) I – IV

 

12.

I- Televizyon

I- Teleskop

III- Dürbün

IV- Fotoğraf makinesi

Yukarıda verilen cihazlardan hangisinin yapısında mercek bulunmaz?

 

A) I                        B) II                       C) III                     D) IV

 

 

13. I- Mavi ışık yansıtılan kırmızı filtre

II- Yeşil ışık yansıtılan kırmızı filtre

III- Yeşil ışık yansıtılan yeşil filtre

Yukarıdaki düzeneklerin arkasına bir perde yerleştirilse hangilerinde perdede görülen ışık aynı olur?

A) I – II     B) I – III              C) II – III            D) I – II – III

 

14. I- Mercekler ışığı yansıtmak için kullanılır

II- Bir cismin görüntüsünün büyüklüğü mercekler kullanılarak değiştirilebilir

III- Bütün mercekler ışığı bir noktada toplarlar

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 

A) I            B) III  C) I – III               D) I – II – III

 

15. Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna populasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi populasyon değildir?

 

A)    Ankara’daki tiftik keçileri

B)     Büyük okyanustaki mavi balinalar

C)     Karadeniz’deki balıklar

D)    Okulun bahçesindeki laleler

 

16. Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal

Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)    Çekirge sayısının azalması

B)     Fare sayısının azalması

C)     Kartal sayısının azalması

D)    Çekirge sayısının artması

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ..

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?