2012-2013 7. sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı (50 Soru Test)

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SORULAR:

Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Orda geçti benim günlerim;
O demleri anıp bugün inlerim;
Destan-ı ömrümü okur, dinlerim,
İçimde oralı bir bülbül vardır.”

İlk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir?
A)Tabiat ve  kuş sevgisi                                                              B)Memleket sevgisi                                                                             

C)Yaşama isteği                                                                                 D) Sıla(Anne …) özlemi                                          

2-)Şair için hangisi söylenebilir?
A)Karamsar         B)Endişeli                                                                                          

C)Üzgün               D)Şaşkın

3-)Hangisi bu şiirin özelliği olamaz?
A)Türü lirik şiirdir
B)Uyak şeması abab-cccb’ dir
C) “Vardır” kelimeleri rediftir
D)Serbest şiirdir

4.Kadın öfkeyle sordu (  )

(  ) Bize neden yalan söyledin (  )

(  ) Çok korktum  (  ) dedi çocuk.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (-) (?) (-) (,)         B) (;) (“) (“) (-) (,)

C) (:) (-) (?) (-) (.)      D) (:) (-) (?) (“) (“)

  5.“Yalnız  ”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin                                                                                                                                                                        hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?

 A)Yalnız kendini düşünen insanlardan nefret ederim.

 B) Sana yalnız bir şartla izin veririm.

 C) Bilgisizlik yalnız cahillikten kaynaklanmıyor.

D) Sizi ziyarete geleceğim yalnız fazla kalmayacağım

6.Bir kişinin önemli veya kayda değer bulunduğu olayları; gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve hayalleri günü gününe tarih belirterek anlattığı yazı türüdür.

A)Roman B)Anı C)Masal D)Günlük

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ neden- sonuç’ ilişkisi vardır?

A)Yağmursuzluktan bütün tarlalar kurumuştu.                                                        

B) Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı                                                           

C)Yeryüzünde tek dostum sensin.                                                                             

D) Çevreyi kirletmek doğru değildir.

Aşağıdaki beş soruyu okuduğunuz hikâyelere göre cevaplayınız.

7. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapla ilgili olarak hayatları hakkında bilgi verilen kişilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi bu kitaptan çıkarılabilecek sonuçlardan biridir?
A)Başarılı olmak çok çalışmakla ilgili değildir, şanlı olmakla ilgilidir.
B)Maddi bakımdan imkânı olmayanların, başarılı olmaları da imkânsızdır.
C)Bir işte ilk başta başarılı olamıyorsak daha sonra da başarılı olamayız; çünkü nasıl başlarsak öyle devam ederiz.
D)İmkânlar ne olursa olsun elimizdekileri en iyi şekilde değerlendirirsek başarılı olabiliriz.-

8. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta, “Şimdi bağışlansam, ölmesem, bundan sonra her dakikadan bir yüzyıl çıkarırdım. Bir dakikasını bile ziyan etmezdim. Her saniyemi hesaplar, birini bile boşa çıkarmazdım.” diyen Dostoyevski ne demek istemiştir?
A)Hayat kısa bu nedenle vaktimizi mümkün olduğunca gezip, tozup, eğlenerek geçirmeyiz.
B)Hayat insana sunulmuş bir armağandır ve bu armağanın her anını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.-
C)Vaktim olsa hayatımı daha az çalışıp daha fazla dinlenerek geçirirdim.
D)Hayat insana sunulmuş bir armağandır ve bu armağanı başkalarını mutlu etmek için kullanmalıyız.

9.”Kraliçe’yi Kurtarmak” adlı kitap da Aleks’in bulduğu kurşunkalemin özelliklerinden biri değildir?

A)Gümüş renkli, üstü küçük, parlak mavi sayılarla kaplı.

B)Benzerlerinin çoğundan daha uzun ve kalın.

C)Tepesinde silgi yerine, minyatür bir şato kondurulmuştu.

D)Konuşabilme özelliği var.

10.”Sol Ayağım”adlı kitap da Christy’e yazar olması konusunda yardımcı olan, ona ders veren, onu yönlendiren kimdir?
A. Annesi                                                                   B. Babası                                                                            

C. Doktoru Robert Collis                             D. Öğretmeni Guthrie

11.”Haritada Kaybolmak” adlı kitabın konusu nedir?

A) Aileleriyle birlikte uzun süredir yaşadıkları sessiz ve sıkıcı kasabadan büyük kente taşınan Alt Kardeşler Chris ve Francis’in hayatı, sinemadan dönerken yağmura yakalandıkları akşam hiç ummadıkları biçimde değişir. Daha, doğrusu bir karabasana dönüşür.

B) Bu kitap ekonomik koşullarından yakınan, üşenen, umutsuzluğa düşen, erteleyen hatta her şeyden vazgeçenlere, “yapanlar nasıl yapmış” tarzı tablolar sunuyor.

C)Felç geçirmiş bir çocuğun hayatı.

D)Kraliçeyi matematik çözerek kurtarmak.

 

         13. “Bugün yalnızlığı daha çok hissettim. Cümlesinde altı çizili sözcüklerin yapısı sırasıyla hangileridir?

    A) Basit, türemiş, birleşik B) Basit, basit, türemiş

     C) Türemiş, basit, birleşik D) Türemiş, basit, türemiş

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir kip eki kullanılmıştır?

      A) Bu yol iskeleye gider.

      B) Benden o kadar para çıkmaz.

      C) Asla seninle oraya gitmem.

      D) Ödevlerimizi akşam yapalım.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik bir ey­lemdir?  

A) Annesine ancak yirmi yıl bakabildi.

B) O bunca acıya sabretti.

C) O, kardeşiyle gidiverdi.

D) Gidenlerin arkasından bakakaldı.

16.“Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Aylardır boş geziyormuş, kendine bir iş bulamamış.        

B) Onlar gittikten sonra boş odaya hemen yerleştik.

C) Birbirimizi boş sözlerle kandırmaya çalışmayalım.          

D) Kapının hemen sağ tarafında boş bir ku­tu duruyordu.

17. Ey kör!Bu yer, bu gök, bu yıldızlar,boştur boş!
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!
Ömer HAYYAM

Yukarıdaki şiirin konusuna göre türü hangisidir?

A) Epik şiir                          B) Didaktik şiir

C) Satirik şiir                      D) Pastoral şiir

18. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerin hangisinde zaman kayması vardır?

A)           Okullar iki ay sonra açılıyor.

B)           Dudaklarında bir gülüşle bakıyor.

C)           Bu çocuk her yıl sınıfını geçiyor.

D)           Önder, yarın İzmir’e gidiyor.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı

çizili söz cümleye “bazen” anlamı katmıştır?

A ) Kararlı olmak bizi daima başarıya götürür.

B ) Tanıştığımız günden bu yana arada bir bize uğramayı ihmal etmez.

C ) İkide bir konuşmanın kesilmesi beni rahatsız ediyor.

D ) Ailemden uzak kalmayı bir an olsun göze alamam.

20. işareti hangi cümlede yanış kullanılmıştır?

A) Ankara’dan Konya’ya 1,5 (?) saatte gitmiş.

B) Seninle geleyim mi gelmeyeyim mi bilemedim?

C) Hiç öğretmene karşı gelinir mi?                                                         

D) Sessizlik seni korkutur mu?

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır?

A) Her hafta ona mektup gönderiyordum.

B) Ona bir mektup gönderecektim.

C) Bir mektup da ona gönderseydim.

D) Bana hiç mektup göndermemişmiş.

 

22. “Beğenmez” fiilinin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)           3. tekil- olumsuz- geniş zaman

B)           3. tekil – olumlu- geçmiş zaman

C)           1.tekil- olumsuz- gelecek zama

D)           1.tekil- olumlu- şimdiki zaman

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kelime halinde bir zamir vardır?

A)Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.                                    B) Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını                           C)Her koyun kendi bacağından asılır.                                                 D) Ak akçe kara gün içindir.

24.Deyimler anlatıma çekicilik kazandırmak, bir durumu etkili ve özgün bir biçimde anlatmak için, atasözleri ise ders vermek veya yol göstermek amacıyla kullanılır

Buna göre aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?                                                            

A) Dilinde tüy bitmek                                                      B)  Kapısını aşındırmak                                                                                                              C) Hop oturup hop kalkmak                                       D)Demir tavında dövülür.

25.Sanatçı iki bölümden oluşan bu eşsiz yapıtını bu salonda                                                                                                                                     

          1                    2                               3                          4  sergileyecek.

Numaralandırılmış kelimelerden hangisi çıkarılırsa cümle nesnel anlam kazanmış olur?

A)1 B)2 C)3 D)4

26. Ayşe   : Çay çok sıcakmış, ağzım yandı                                  Ali       : Öğretmen ödevi almazsa yandım.                              

Bora    : Topu çizginin dışına atarsan yanarsın.                Ceren  :Uçağa yetişemezsek biletimiz yanar.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanmak sözcüğünü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ayşe               B) Ali       C) Bora  D) Ceren

27. Aslı      : Kelkit nehri bu köprüden çok güzel akıyor.

Meltem: Denize giderseniz zaman su gibi akar.            

Sinan   : Bu çatı yağmur yağınca akıyor.                       

Sibel    : Taraftarlar stadyuma doğru akıyor.

Yukarıdaki diyalogda hangi öğrenci akmak sözcüğünü vaktin çabuk geçmesi anlamıyla kullanmıştır?

A) Aslı  B) Meltem   C) Sinan    D) Sibel

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Bu filmi seyretmek istiyorum.                                                B) Çok işim olduğundan sana uğrayamadım.                                C) Önemli olan çocuklarımın mutluluğudur.                                 D) Ne olursa olsun tayin isteyeceğim.

29. Bir aile sinema ile ilgili konuşmaktadır:                  

Baba: Türkiye’de yılda bir ya da iki güzel yerli film çekiliyor.                                                                               

Kemal: Babam ve Oğlum geçen gün seyirciye sunuldu. 

Anne: Yönetmeni Çağan Irmak’mış.

Gönül: Başrolde bir çocuk varmış.                                

Yukarıdaki diyalogda kimin konuşması özneldir?

A) Baba                     B) Anne

C) Gönül                   D) Kemal

 

 

 

 

Çocuklar, biz kimi zaman benzetme yapmadan bir sözü başka sözler yerine kullanabiliriz Örneğin “Tabağını bitirmeden sofradan kalkma.” derken tabak sözcüğünü tabaktaki yemek yerine kullanırız.

 

 

 

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?

Bir sinema filmi tekrar tekrar yayınlandıkça aynı kalır, ama tiyatro oyunu tekrar tekrar oynandıkça daha da güzelleşir. Tiyatro oyuncusu her oyunda bir önceki yanlışını düzeltme imkanına sahiptir. Sinema filminde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Tiyatroda oyuncu yaptığı hatayı bir doğaçlamayla kapatabilir. Hatta yaptığı bu doğaçlama oyuna güzellik katabilir.

 

A) Çilek reçelini çok severim.                                                   B) Ağaca çıkıp biraz erik topladım.                                    C) Yarım litrelik şişeyi tek nefeste bitirdi.                                    D) Ders kitabını dolabımda unutmuşum.

 

31. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Örneklendirme     B) Açıklama                                                C) Öyküleme             D) Karşılaştırma

 

I. Kalp damarlarınızda tıkanıklık olduğunu biliyorsunuz.

II. Tansiyonunuz uzun süredir yüksek çıkıyor.

III. Düzenli olarak spor yapmazsan kalp krizi geçirebilirsin.

IV. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden özellikle kaçınmalısın.

32.  Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hem uyarıda hem de öneride bulunulmuştur?

A)I    B) II  C) III   D) IV

33. Aşağıdaki yay ayraç içindeki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

Neler yapmaktan hoşlanırsınız( )Ben kitap okumaktan( ) satranç oynamaktan hoşlanırım( )

Çünkü( )beni dinlendiriyor ve düşünmemi sağlıyor.

 

A) ( . ) ( ; ) ( ? ) ( .)       B) ( ? ) ( ; ) ( , ) ( ! )

C) ( ! ) ( , ) ( . ) ( ; )       D) ( ? ) ( , ) ( . ) ( ; )

 

Cemil: Sanata değer vermeyen bir toplum düşünülemez.

Salih: Sinemaya da bu yüzden diğer sanatlar kadar önem vermeliyiz.

Kadir:  Kültür miraslarına sahip çıkmak gerekir.

Ömer:  Kültür ve sanat bir ulusun düşünce yapısını ve gelişmişlik düzeyini yansıtır.

34.  Hangisinin söylediği cümle bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?  

A) Cemil          B) Kadir       C) Salih         D) Ömer

 

 

 

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?

A) Osmaniye’nin sokaklarını adım adım gezerdi.                               B) Osmaniye’nin çıkardığı en büyük yazardı.

C) Onun memleket sevgisini herkes bilirdi.                                   D) Bu, sevgi şiirlerinden de anlaşılırdı.

I. Öğretmenimiz konuyu detaylı anlattı.                                       II. Bu konuyu benden başka anlamayan var mı?

III. Öğretmen konuya yarın devam edelim, dedi.                                IV. Biraz daha yavaş anlatsa ben de anlarım.

36. Yukarıdaki numaralandırılmış konuşmalardan hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) I   B) II C) III D) IV

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Sen de mi benim fikirlerime katılmıyorsun?                                  B) Liseyi 1994’te bitirmiş ve üniversiteye başlamış.

C) Bu manzarayı seyretmek beni mutlu ediyor.                        D) Konuştuğumuz hiç bir şeyi ona anlatmamalısın.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” kelimesi sıfat görevindedir?

A) Yeni evlerini çok güzel döşemişler.                                        B) Halamların bahçesinde güzel güzel oynadık.

C) Kenan’ın yeni gömleği güzelmiş.                                                D) Işıl, güzel şapka isterim diye dükkana girdi.

39. -Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?                 A) çay    B) saz    C) bal    D) yüz

40. Aşağıdakilerden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir?

A) yakın – uzak        B) almak – vermek

C) küçük – ufak        D) uzun – kısa

41.Aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı yoktur?

A-İki gündür ortalıkta yok.

B-Bu işleri yarın bitir.

C-Bu şehre yıllardır uğramıyor.

D-Ağır ağır merdivenleri çıkıyor.

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa anlam değişir?

A) Sevgili çocuklar, şimdi beni dinleyin!                                                    B) Polis, kadına yardım ediyordu.                                                                       C) Çamların, gürgenlerin, meşelerin arasına daldı.                                    D) Annesi, kendine bu kadar eziyet etme, dedi.

1.Ayrılırken de gülümseyerek “hoşça kal” dedi.

2.Evden çıkarken çok mutsuzdum.

3.Okulda onu görünce ne yapacağımı şaşırdım.

4.O ise sakin bir şekilde gelip konuşmaya başladı.

43. Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A)2-3-4-1           B)2-1-3-4

C)4-3-2-1            D)1-2-3-4

44.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “Bir işi zamanı geçmeden yapmalıyız. Zamanı geçtikten sonra o işi yapamayız.” anlamı vardır?

A) Yaş kesen baş keser.

B) Ağaç yaşken eğilir.

C) Ormansız yurt, vatan değildir.

D) Orman, yurdun süsüdür.

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A ) Zonguldak’a gitmek için bir bilet aldı.

B ) Ayşegül Hanım hastasını muayene attı.

C ) Kırkiki yaşında olmasına rağmen çok genç gösteriyordu.

D ) Kardeşin bugün okula geldi mi?

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil kullanılmıştır?

A)Ali kitap okuyor. B)Sabahtan akşama kadar gezdi.                               C)Veliler birbiriyle atıştı.  D)Bugün çok koştu.

47.     Hamza Yerlikaya 17 yaşında dünya  şampiyonu  olan tek güreşçidir. Yerlikaya’nın bu başarısı 1993 yılında Uluslar Arası Güreş Federasyonu ( FİLA)tarafından Asrın Güreşçisi unvanıyla ödüllendirilmiştir. Yerlikaya bir röportajında duygularını şu şekilde dile getirmiştir.’’Ülkemin ve halkımın şan ve şerefine layık olarak ilkler imza atmaya devam edeceğim. Gücümün kaynağı Türk halkı ve devletidir’’                                                                                    

Yukarıdaki paragrafta Yerlikaya için söylenenlerden hangisi yer almamaktadır?

A)Yerlikaya’nın genç yaşta ödüller almaya başladığından.                  B) Başarılarında Türk halkının ve devletinin de etkisi olduğundan                                                                                               C ) Yerlikaya’nın dünyaca ünlü  tek Türk sporcu olduğu.

D) Başarılarının devam edeceğinden.

48. ”Ciddi ciddi konuşurken gülüverdi.” Tümcesindeki fiilin çeşidi nedir?

A.Yeterlilik

B.Sürerlik

C.Yaklaşma

D.Tezlik

49. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sayıları yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A-Onbeş gündür yağmur yağmıyor.

B-Kardeşi 1’inci sınıfa gidiyor.

C-Öğretmenleri birer soru sormuş.

D-III. Selim müziği çok severmiş.

50. (1)Kapıdan içeri girerken dikkatimi çeken kömür mangallarının üzerinde yanan kömürler kor haline gelmiş. (2)Burası nargile kültürünü canlı tutmaya çalışan bir yer ve nargileyi seven müşterileri kendine çekiyor. (3)Giriş boyunca sağda solda mezarlar var. (4)Demir kafesler bu mezarlıklarla giriş yolunu ayırır biçimde konmuş.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) 1               B) 2                          C) 3                             D) 4

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

One Response to “2012-2013 7. sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı (50 Soru Test)”

  1. büşra dedi ki:

    ya sorulr ğüzelde cevaplarını niye koymamışsınız

Yorum Yapmak İster Misiniz?