2012-2013 8. Sınıf 2. dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı

>>>DOSYA OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İLKOKULU

8/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

KARAR NO                :  2

TOPLANTI TARİHİ :  23.02.2013

TOPLANTI YERİ      :  Öğretmeler Odası

TOPLANTI SAATİ  :  16:10

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-  Açılış ve yoklama.

2-  Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi.

3-  Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.

 

4-  Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının tek tek ele alınması.

5-  Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemler.

6-  Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi.

7-  Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.

8-  Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

Müdür Yardımcısı Nusrettin ŞİMŞEK başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 23.02.2013 tarihinde, saat 16.10’da Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 8-B sınıfında derse giren branş öğretmenlerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A. Fuat ERTOĞAN dışında bütün öğretmenlerin hazır bulunduğu görüldü. 2012-2013 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

 

 

 

2- SINIF BAŞARI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınıf rehber öğretmeni Tarık GÜLGÜN 8/B  sınıfının genel olarak düzenli ve dinleme alışkanlığını edinmiş olduğunu ancak; sınıf seviyesinin orta düzeyde olduğunu, fakat sbs sınavı için başarının yetersiz olduğu zaman zaman davranış yönünden de problemler ortaya çıktığını belirtti. Zümre öğretmenlerinin ortak sınavlar yaparak sınıf seviyesini daha iyi ölçebileceğini belirtti. 8/B sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ekonomik, sağlık, beslenme, başarı ve davranış yönlerinden durumlarını tek tek ele almanın yararlı olacağını belirtti.

 

 

 

3- ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Sosyal ilişkileri zayıf, okula uyum problemi yaşayan ve olumsuz davranış sergileyen, aşağıda adı yazılı öğrencilere rehberlik yapılmasına karar verildi. Ayrıca, okulumuz “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”nun daha işlevsel bir hale getirilerek problemli öğrencilerle periyodik toplantılar düzenlenmesi ve okul kurallarının anlatılması kararlaştırıldı.

 

 

4- Öğrenciler tek tek değerlendirilerek ekte sunulmuştur.

 

 

5- ÖĞRENCİ BAŞARISININ ARTTIRILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER;

 

Sınıf rehber öğretmeni Tarık GÜLGÜN, derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

 

Türkçe Öğretmeni Recep TOK, 8/B sınıfının düzenli ve uyumlu bir sınıf olduğunu, derslerine daha çok çalışarak daha da iyi olabileceklerini, bu noktada biz öğretmenlerin üzerine düşeni severek yapacaklarını belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuğba KÜÇÜK, öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin irdelenmesi, araştırılması ve tespit edilmesi suretiyle problemin çözülebileceğini söyledi. Okuma yazması iyi olmayan öğrenciler konusunda elbirliğiyle çözüm yolları bulunması gerektiğini; durumu zayıf olan öğrencilerin incitilmeden, rencide edilmeden, uygun yöntem ve tekniklerle başarılı hale getirilmesi gerektiğini; öğrencilerin bilgi, davranış ve karakter açısından başarılı hale getirilmesinin birinci derecede hedefimiz olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi dörtgeninde aramak gerektiğini, öğrencilerin güzel Türkçemizi en güzel ve doğru kullanmalarının başarıda anahtar olduğunu, bu hususlarda elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini, bütün öğretmen arkadaşlarımızın gerekli gayreti gösterdiğine inandığını söyledi.

Müdür yardımcısı Nusrettin ŞİMŞEK, öğrencilerin başarılı olmasında en büyük etkenin öğretmen olduğunu, başarılı bir öğretmenin öğrencilerinin de başarılı olacağını, diğer sorunların zamanla halledilebileceğini, önemli olanın öğretmenin idealist olması gerektiğini belirtti. Bütün arkadaşların gayretle çalıştığına inandığını, bu gayretlerini devam ettirmelerinin hem öğrenci, hem çevre hem de ülke için önemli olduğunu, öğrencilerle ders içinde ve ders dışında yakından ilgilenmek suretiyle başarıyı yakalayacağımıza inandığını söyledi.

Türkçe Öğretmeni Recep TOK. başarının çok okumaktan geçtiğini, okumayan, kitap okumayan, sadece ders kitaplarıyla yetinen öğrencilerin hiçbir zaman yeterince başarılı olamayacaklarını; kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Türkçeyi güzel, etkili ve doğru konuşan öğrencilerin de başarılı olacaklarını, bu hususta bütün arkadaşlarının işbirliği yaparak ve kütüphanemizi en iyi şekilde işletip değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Matematik öğretmeni Tarık GÜLGÜN öğrencilerin matematik dersinde geçmişe yönelik iyi bir temelle başarının sağlanacağını, dersin öğrencilere sevdirilmesinin başarıyı arttıracağını, yer yer testler hazırlanarak konuların kavratılması gerektiğini belirtti.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Tarık GÜLGÜN ,öğrencilere yeterince söz verilerek ilgi ve isteğin arttırılmasının başarıyı arttıracağı, öğrencinin dersi sevmesiyle başarının doğru orantılı olduğunu, dersi sevdirmenin de öğretmenin elinde olduğunu söyledi.

 

 

6-OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİ VE DİYALOGU

 

Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf rehber öğretmeni Tarık GÜLGÜN, veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın fazlasıyla veliden beklenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.

Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuğba KÜÇÜK, öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti.

 

 

7-ŞUBE ÖĞRETMENLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE ÖNEMİ

 

Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

 

 

8-DİLEK VE TEMENNİLER

Gündem maddeleri görüşüldü, Sınıf rehber öğretmeni Tarık GÜLGÜN, dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Toplantı Başkanı Nusrettin ŞİMŞEK, 2012-2013 eğitim öğretim yılının 2. Döneminin tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı.

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

1-  Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması sağlanacak.

2-  Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacak.

3-  Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılacak.

4-  Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.

5-  Veli toplantıları belli aralıklarla yapılacak. Maddi problemi, hastalık problemi olan öğrencilere gereken ilgi gösterilcek. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyon sağlanacak.

6-  Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılacak.

7-  Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak.Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararları sürekli olarak anlatılacak.

8-  Yer yer test uygulamaları yapılacak.

9-  Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için öğrencilere yardımcı olunacağına karar verildi.

 

 

         Toplantıya Katılanlar:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Branşı/Görevi                                                                     Adı Soyadı                                           İmza

 

1. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ                            TUĞBA KÜÇÜK

 

 

 

2. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ                          TARIK GÜLGÜN

Sınıf Rehber Öğretmeni

 

 

3. MATEMATİK ÖĞRETMENİ                                      TARIK GÜLGÜN

 

 

 

4. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ                                               RECEP TOK

 

 

 

5. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ                                ÖZGÜR ÇAKMAN

 

 

6 . İNGİLİZCE  ÖĞRETMENİ                                   …………………………

 

 

8. MÜZİK ÖĞRETMENİ                                            SERKAN APAK

 

 

 

 

 

NUSRETTİN ŞİMŞEK                                                                                ÜNSAL KAYNAK

MÜDÜR YARDIMCISI                                                                         OKUL MÜDÜRÜ

 

 

CUMHURİYET İLKOKULU

 

 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM

8/B SINIFI ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

 

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?