2012-2013 8. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

 SORULAR

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarından duyarak   öğrenme” yoktur?

A) Varını yoğunu çocukları için harcamış.

B) Temiz hava astım hastalarına iyi gelirmiş.

C) Gördüklerini anlatmış uzun uzun.

D) Zorluklara göğüs germiş birisiydi.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şart” söz konusudur?

A) Kar çok yağınca yollar erkenden kapandı.

B) Yağmurdan önce yola çıktıklarını söyledi.

C) Yüzmeyi bilenler karşı kıyıya geçtiler.

D) Bu elbiseyi geri almak üzere sana veriyorum.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında olumsuzluk yoktur?

A) Ne ders çalıştı ne de oyun oynadı.

B) Onun bu konuda bilgisi yok değil.

C) Günlerce ne aradı ne de sordu.

D) Bu iş senin bildiğin gibi değil.

 

4. “Gibi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman ilgisi kurmuştur?

A) Aniden sicim gibi yağmur yağmaya başladı.

B) O bize hâlâ düşman gibi davranıyordu.

C) O da senin gibi evden erken çıktı.

D) Beni gördüğü gibi salondan kaçtı.

 

 

5. “Dün manavdan iki karpuz aldım.” cümlesinde aşağıdaki ögelerin hangisi yoktur?

A) Zarf tümleci                        B) Belirtili nesne

C) Dolaylı tümleç                                      D) Belirtisiz nesne

 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?

A) Kayıt için okul müdürüyle görüştüm.

B) Açılışa Kaymakam Bey de katılacak.

C) Her hafta çocuğunu görmeye gelir.

D) Tatile gitmek için hazırlıklarını tamamladı.

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumsuzdur?

A) Aslında hiç de şansımız yok değildi.

B) Ev almayı istemiyor değildi.

C) Düne kadar onu görmüş değildi.

D) Güzel şeylerden hoşlanmayan biri değildi

 

8.     Çok zaman ölümü düşündürür

İnsana, küçük istasyonların hâli.

Garip yolcuları titrer öksürür,

Telgraf tellerinde kuşlar misali.

Dörtlükte aşağıdakilerden hangileri arasında benzetme ilgisi kurulmuştur?

A) Zaman-ölüm                   B) Yolcu-kuş

C) İstasyon-yolcu                D) Telgraf telleri-kuşlar

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

A) Kitabı okumak için aldı.

B) Evin caddeye bakan tarafını boyadılar.

C) Çantasını alıp arabaya bindi.

D) Öğleden sonra hava iyice karardı.

 

10. Aşağıdaki hangisi sıralı cümledir?

A) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak.

B) Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız.

C) Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur.

D) Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -dan (-den, -tan,-ten) ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

A) Konuşmaktan yorgun düşmüştü.

B) Gözleri rüzgârdan sulanmıştı.

C) Evleri sınıftan görünüyordu.

D) Tozdan hiçbir şey görememiştik.

 

12. Bir zamanlar bakırcılar, bakırı ateşe tutarlar, çekiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler, ahşap tezgâhlarda elle dokunur, mekikleri göz nuruyla sarılırdı. Taş, elle yontulurdu. Kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı; tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi.

Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleyici                        B) Betimleyici

C) Tartışmacı                         D) Açıklayıcı

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır?

A) Ona, ne yaptınız da bu hâle geldi?

B) Bu ne kıyafet böyle, anlayamadım.

C) Eğitim konusunda ne öneri getirdiniz?

D) Ne gün geleceklerini henüz söylemediler.

 

 

 

14)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Yorgun ve sinirli araba kullanmak tehlikelidir.

B) Köy halkı, konukları karşılamak için meydanda toplandı.

C) Ülkemizin her alanda çalışkan insana ihtiyacı vardır.

D) Kemal Tahir, Türk romanının ustalarındandır.

 

15)  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün aldığı ekin işlevi diğerlerinden farklıdır?

A) Sözcük yapımında ekin işlek olması gerekir.

B) Gülün dikenleri kıskanç arılara benziyordu.

C) Anayasa basın özgürlüğünün güvencesidir.

D) Seçimde her oyun  büyük önemi vardır.

 

16) Aşağıdakilerden hangisindeki yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?

A)Açıkçası, sözlerini sakınacağına hiç ihtimal vermiyorum.

B)Behçet Necatigil’in yayımlanmış ilk yapıtı bir çeviridir.

C)Şiire on iki yaşında bir rastlantıyla başladığını söylüyor.

D)İlk kez kendisini şaşırtan bir çabayla ders çalışıyordu.

 

17) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat fiil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A)    Aman dileyene kılıç kalkmaz.

B)    Öğüt veren olur, ama ekmek veren olmaz.

C)    Sirkesini, sarımsağını sayan paçayı yiyemez.

D)    Hırlayan köpek ısırmaz.

 

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsi kullanılmıştır?

A) İnsanı mutlu eden şeylerin başında başarı gelir.

B)  Çektiğimiz sıkıntılar bir gün sona erecek.

C) Büroya gelen şahıs sizi sordu ve çıktı.

D) Kardeşi düşünmek ve arasında bocalıyordu.

 

19) Her zaman bol bol okurum. Önce sanat ve edebiyat dergilerinin hepsini inceler, sonra yeni çıkan şiir, roman ve hikâye kitaplarından, hoşlanacağımı tahmin ettiklerime yönelirim.

 

Paragraftan, yazar için aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Okumayı sevdiği

B) Seçerek okuduğu

C) Şiiri, romana tercih ettiği

D) Edebî dergileri takip ettiği

 

 

 

 

20)  Siz yapmayacaksınız ama sizin yapmamanız da yetmez. O kişiye başkalarının eziyet etmesine katlanıyorsanız, “ …………….” diyorsanız kendinizi gerçekten onun yerine koymuyorsunuz demektir.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

A) Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

B) Bir musibet bin nasihatten yeğdir.

C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

D) Başa gelen çekilir.

 

 

NOT: Her sorunun doğru cevabı 5 puan değerindedir.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?