2012-2013 9. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

………………………….LİSESİ  2012 – 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

HZ.MUHAMMED’İN(S.A.V) HAYATI DERSİ 9/ SINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.( Her Soru 4 puan.)

……………………………………………………………………………………………………………………..

—-islam——Fatıma— tarak —Rukiye—-Muhammed-ül Emin—-Hılfu’l fudul—-İbrahim— iman—-Mute—Uhut—Hz.Hatice—zincir—alçak gönüllülük—Hira—Beyt’ül mal—Kasım—sabır—-Mekke’nin Ulusu—Kur’an—iyi huyluluk—Bedir—Musab b. Umeyr—hendek—

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. İnsanlar bir ……………………………………………dişleri gibi eşittir.

2.Her doğan ………………………………fıtratı üzerine doğar.

3.Hz. Muhammed’e(s.a.v) peygamber olmadan önce doğru sözlü ve güvenilir olduğu için…………………………………………….. denilmiştir.

4.Hz. Muhammed’ (s.a.v) gençlik yıllarında insanların haklarını korumak için “……………………………………….” teşkilatına üye olmuştur.

5.İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz telaşa kapılmış,  eşi …………………………….. onu sakinleştirmiştir.

6.Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer b. Ebi Talib………………………savaşında şehit düşmüştü.

7.“Sizden öncekilerin helâk olup gitmelerine sebep ancak şudur ki,   içlerinden asalet sahibi birisi hırsızlık ederse ona dokunmaz, serbest bırakırlardı. Zayıf birisi hırsızlık ederse onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki eğer Muhammed’in kızı ……………………….. hırsızlık etseydi, onu da aynı şekilde cezalandırırdım.”

 8. Peygamberimizin oğlu……………………………………. vefat ettiği gün güneş tutuldu.

9.“Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe, kemaliyle …………………………………….. etmiş olmazsınız.”

10. “Allah Teala ‘Birbirinize karşı ……………………………………..ediniz ki hiç kimse hiç kimseye üstünlük taslamasın.’ diye bana vahyetti. (İbn Mace,Zühd,16)

 

   Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını üzerinde işaretleyiniz.(6’şar puan)

11.“Kovandan din kardeşinin kovasına su boşaltman bir sadakadır. İyilikle emretmen ve kötülükten alıkoyman bir sadakadır. Kardeşinin yüzüne karşı güler yüzlü olman bir sadakadır. İnsanların yolundan taş, diken ve kemik gibi engel teşkil eden şeyleri kaldırıp gidermen senin için bir sadakadır (sevaptır). Birde yolu belli olmayan bir yerde insanlara yol göstermen bir sadakadır.” (Buhari, Edebü’l-Müfred, 307).

 

Yukarıdaki hadis metninde aşağıda verilenlerden hangisinden bahsedilmemektedir?

A)    Güler yüzlü olmak

B)     Yol üzerindeki rahatsızlık veren engelleri kaldırmak

C)     İnsanlara yol göstermek

D)    Erkeklerin hanımlarına güzel davranışlarda bulunmaları

E)     İyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak

 

12. Peygamberimiz evlilik yaparken dikkat edilen birtakım ölçüler olduğundan bahsederek şöyle buyurmaktadır:

“Bir kadınla üç özelliğinden dolayı evlenilir; dini, malı, ve güzelliği. Sen dindar olanı seç ki devamlı bereketler içerisinde olasın.” (Tirmizi, Nikâh, 4).

Yukarıdaki hadiste zikredilen özellikler içinde Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini öne çıkartarak önem vermiştir?

A)    Dindarlığı öne çıkartıp, dinî ve ahlaki değerlere bağlılığa önem vermiştir.

B)    Mal mülk edinmeyi öne çıkarıp,zenğinliğe önem vermiştir.

C)    Fiziki güzelliğe önem vermiştir.

D)    Aklı öne çıkartıp,zekaya önem vermiştir.

E)     Aileyi öne çıkartıp, soy’a önem vermiştir.

 

  

    13.   Ömer b. Abdülaziz, halife seçildiği zaman, Hz. Peygamberin mülkü olan toprakları ellerinde bulunduran, Mervan oğullarını toplayıp onlara (şöyle) dedi: “Şüphe yok ki Fedek arazisi Resulullah’ındı. Onun bir kısmını kendi ailesine infak ederdi. Bir kısmını da Haşimoğullarının küçüklerine ihsan ederdi. Bir kısmıyla da bekârları evlendirirdi” (Ebu Davud, Fey ve İmare, 18, 19).

Peygamberimizin araziden elde ettiği gelirin bir bölümünü bekâr olanları evlendirmek için kullanması onun hangi özelliğini gösterir?

A) Mal Mülk edinmeyi önemsediğini

B) Topraklarını ekip biçtiğini

C) Aile kurumuna çok önem verdiğini.

D) Küçük çocukları sevdiğini

E) Kendi ailesini çok sevdiğini

 

    14. “Her kim yalnız Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına  sayısız sevap kazanır. Kim yetim kalmış bir kız veya erkek çocuğu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yanayız.”

O bu sözleri söylerken işaret parmağıyla orta parmağını gösteriyordu.(İbnHanbel,V,250)

 

Yukarıdaki hadis Peygamber Efendimizin neye önem verdiğini gösterir?

A) Sevap kazanmaya verdiği öneme

B) Cennete girmeye verdiği öneme

C) Kız ve Erkek çocuklara iyi davranılması gerektiğine

D) Yetimlere karşı şefkatli olunması gerektiğine

E) İnsanların samimi olması gerektiğine

 

   15. “Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Buna bir Müslümanın sahip olması ne kadar güzeldir! Yeter ki, ondan fakire, yetime ve yolcuya versin.” (Müslim, Zekât, 122)

 

Yukarıdaki hadisle Peygamber Efendimiz neyi vurgulamıştır.?

A) Dünya malının insanları kandırdığını

B)  Fakirliğin zenğinlikten daha iyi olduğunu

C) Müslümanların ne şekilde olursa olsun mal mülk edinmesi gerektiğini

D) Fakir ,yetim ve yolda kalmışların çok fazla olduğunu

E) Müslümanların fakire,yetime ve yolculara yardım ettiği sürece zenginleşmesinde sakınca olmadığını

 

  Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.(30 puan)

   16. “Kendilerinde ihtiyaç olsa bile, (kardeşlerini) nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa, işte bunlar azaptan kurtulanlardır.” (Haşr suresi, 9)

 

Yukarıdaki ayet hangi olay üzerine inmiştir?Kısaca açıklayınız.

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?