2012-2013 9. sınıf Temel Dini Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2012-2013 9. sınıf Temel Dini Bilgiler 2. dönem 2. yazılı sorular 

Doğru cevap:………………..

Adı ve Soyadı: ……………………………………………….                                                       Aldığı not: …………………

 

Soru 1- İslam dininin kaynakları dört tanedir. İslam dininin kaynaklarını doğru anlamlarının karşısına yaz?                                                                                              Kitap  ,                   Sünnet,       İcma ,           Kıyas ,      

Örnek; (           Kitap          ) Kur’an-ı Kerim.

 

(………………………..) Peygamber efendimiz’in vefatından sonraki bir çağda, bir meselenin dini hükmü üzerinde, o asırda yaşayan İslam alimlerinin görüş birliğine varmaları.

(………………………..) Önce verilmiş bir hükmü, buna benzeyen yeni bir mesele karşısında  karşılaştırarak yeni bir hüküm çıkarmak.

(………………………….) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sözleri, takip edip uyguladığı dini hal ve hareketleridir.

 

Soru 2- Allah’ın (c.c.) Zati (özel) sıfatlarını bul ve doğru anlamlarının önüne yaz?

            Vücud,    Kıdem,          Beka,      Vahdaniyyet,       Muhalefetün li’l –havadis,     Kıyam binefsihi

 

Örnek;(                             Kıyam binefsihi             ); Varlığının kendisinden olması

(…………………………………………………………..) Allah’ın var olması

(…………………………………………………………..) Yarattıklarının hiçbirine benzememesi

(…………………………………………………………..) Varlığının öncesi olmaması

(………………………………………………………….)  Allah’ın bir olması

(…………………………………………………………..) Varlığının sonunun olmaması

 

Soru 3- Allah’ın (c.c.) subuti sıfatlarını bul ve doğru anlamlarının önüne yaz?

           1-Hayat      2- İlim      3- Sem’i         4- Basar         5- İrade       6- Kudret     7- Kelam    8- Tekvin

Örnek; (                   Kelam            ) Allah’ın söylemesi

(……………………………………) Allah’ın diri olması

(……………………………………) Allah’ın her şeyi bilmesi

(……………………………………) Allah’ın her şeyi yoktan yaratması

(……………………………………) Allah’ın her şeyi görmesi

             (…………………………………..) Allah’ın her şeye gücü yetmesi

(……………………………………) Her şeyin sadece Allah’ın dilemesi ile olması

(……………………………………) Allah’ın her şeyi işitmesi

 

Soru 4- Melekler Allah’tan aldıkları emirleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Aşağıda Meleklerin isimlerini, görevlerinin önüne yaz;

         1-Azrail;                 2-Mikail;      3-Cebrail;                 4-İsrafil;        5-Kiramen katibin;       6-Münker ve Nekir;    7- Hafaza melekleri;   8-Hamele-i Arş;   9- Hazene;

 

Örnek;  (               Cebrail                    ) Peygamberlere vahiy getiren melek

          (………………………………………)  Sür’a üfürerek,Dünya hayatının sona erdiğini, mahşer hayatının başladığını bildirir.

( ……………………………………..) Yağmur ve rüzgar gibi tabiat olaylarının meydana gelmesiyle görevli.

          (……………………………………….) Eceli gelenlerin canlarını alan melek.

          (……………………………………….)  İnsanları her türlü kazadan koruyan melekler.

(……………………………………….)  İnsanların yaptığı bütün işleri yazan melekler.

          (……………………………………….)   Ölen kimselere, kabirde soru sormakla görevli lekler.

         (……………………………………….)   Cennet ve Cehennem’de görevli meleklerdir.

          (………………………………………..)  Arşı taşıyan meleklerdir.

 

Soru 5- Kendilerine suhuf gönderilen peygamberlere toplam 100 adet suhuf verilmiştir. Aşağıda  ismi yazılı olan  peygamberlere kaçar sahife gönderilmiştir yazınız;

 

               1- Hz. Adem (a.s.)’a:      ( ……) sayfa             2- Hz. Şit  (a.s.)’a:          ( ……….) sayfa

3-  Hz. İdris (a.s.)’a:        ( ………..) sayfa     4-  Hz. İbrahim (a.s.)’a:   ( ……….) sayfa gönderilmiştir

 

Soru 6- Aşağıdaki kitaplar hangi peygamberlere Allah (c.c.) tarafından gönderildi ?

 

a- Tevrat (dili İbranice);   M……………… (a.s.)     b- Zebur (dili İbranice);    D…………………….. ..(a.s)                                           c- İncil (dili Aramca);   İ…………(a.s)               d- Kur’an-ı kerim (dili Arapça);M………………………….(a.s)

 

 

 

Soru 7- Aşağıdaki  peygamberlerin sıfatlarını doğru anlamlarının önüne yaz;

1-    Sıdk:              2- Emanet:       3- Fetanet:      4- İsmet:         5- Tebliğ:

 

Örnek; (                   Fetanet                           ) Çok zeki ve akıllı olmaları.

(………………………………………………..) Günahsız olmaları.

(……………………………………………….)  Doğru olmaları.

(…………………………………….. ……….)  Allah’tan aldıkları emirleri insanlara bildirmeleri.

(………………………………………………. )   Güvenilir olmaları.

 

Soru 8- Aşağıdaki şıklardan Abdestin farzlarını ( A ) Guslün farzlarını ( G )  Teyemmümün farzları ( T ) ile işaretleyiniz?

 

Örnek;(  G  ) Ağıza su alıp, boğazına kadar iyice çalkalamak (Mazmaza)

(………..) Niyet etmek.

(…………)Yüzü çene altından, saç bitimine kadar yıkamak.

(…………)Elleri dirseklerle beraber yıkamak.

(…………) Elleri temiz toprağa iki defa vurup, 1.vuruşla yüzü,2. vuruşla kolları meshetmek.

(………….) Buruna su çekmek ve yıkamak (İstinşak).

(………….)Başın dörtte birini, su ile meshetmek.

(………….) Tepeden tırnağa kadar (kuru bir yer kalmamak şartıyla) bütün bedeni yıkamak.

(………….)Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

 

Soru 9- Namazın farzları 12’dir. Bunlardan 6  tanesi namazın dışındaki farzları (şartları), 6 tanesi ise içindeki farzları( Rükunları)’dır.Namazın dışındaki şartları doğru anlamlarının karşısına yaz;

1- Hadesten taharet,   2- Necasetten  taharet,      3- Setr-i   avret    4- İstikbali kıble    5- Vakit      6- Niyet

 

(…………………………………………….. );Namaza başlamak için niyet etmek.

(………………………………………);Gözle görülen pisliklerden bedenimizi,elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri temizlemek

(………………………………………..); Vücudumuzda örtülmesi gereken yerleri örtmek.

(…………………………………………..);Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmek.

(…………………………………………..);Kabe’ye doğru dönmek.

(……………………………………………);Kılacağımız namazın vaktinin girmesi.

    

Soru 10- Namazın içindeki farzları (Rükunları) doğru anlamlarının karşısına yazınız;

           1- İftitah tekbiri,           2- Kıyam         3- Kıraat     4- Rüku             5- Sücud                6- Kade-i Ahire

 

(……………………………………….);Son oturuşta Ettehiyyatü duasını okuyacak kadar oturmak.

(……………………………………….); Namazda Kur’an okumak

(………………………………………..); Namaza başlamak için tekbir getirmek

(………………………………………..); Namazda ayakta durmak

(………………………………….); Namazda alınla beraber burnun,ellerin, dizlerin ve ayak parmak uçlarının yere konulması.

(………………………………..); Ayetler okunduktan sonra öne doğru eğilerek,belden yukarı olan kısmın yere paralel olması.

 

Soru 11- Aşağıdaki namazın çeşitlerini Farz, Vacip ve Sünnet namazları diye önüne yaz;

 

Örnek;  (         Farz         ) ;     Beş vakit namaz ( sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazları)

(……………………..)  ;   Vitir namazı (yatsı namazından sonra kılınır)

(………………………) ;    Evvabin namazı

(……………………….);     Tahiyyatül mescid (Cami ziyareti namazı)

(……………………….) ;    Cuma namazı

(……………………….)  ;   Cenaze namazı

(……………………….)  ;   Ramazan ve Kurban bayramı namazları

(……………………….) ;    Duha namazı(kuşluk vaktinde kılınır)

(………………………..) ;    Teheccüd namazı (gece kılınır)

(………………………..)  ;   Teravih namazı (Ramazan ayında kılınır)

 

Soru 12- Namaz kılarken yönümüzü döndüğümüz yer neresidir?  …………………………….

 

Soru 13- Namaz esnasında son rekatta oturduğumuz zaman sırasıyla hangi duaları okuruz?

1- Et…………………………2- Allahümme ……………………. 3- Allahümme…………………….4-  Rab……………………….

 

 

 

Soru 14- Günlük kılmamız gereken Namazların kaçar rekat olduğunu ve kaç rekat sünnet kaç rekat farz olduğunu boş olan yerlere siz yazın?

 

 Örnek;  Sabah namazı     (    4   ) rek’attır; ( 2 ) rek’at sünnet, ( 2 ) rek’at farz’dır.

Öğle namazı      (……….) rek’attır;     (………..)  sünnet ,    (………)  farz, 2 son sünnet.

İkindi namazı     (……….) rek’attır;     (………..) sünnet,      (……….)  farz.

Akşam namazı   (………) rek’attır;     (………..) farz,           (……… ) sünnet

Yatsı namazı       (……….) rek’attır;    (………..)sünnet,       (……….)  farz, 2 son sünnet                                                           Vitr namazı yatsıdan sonra kılınır ve 3 rek’attır.

 

Soru 15- Cennet ve Cehennem arasındaki mekanın adı nedir? ………………………………

 

Soru 16- Cehennem’in üzerinden geçen bir yol (köprü)’dür.Buradan iyi ameli olanlar Cennet’e, kötü ameli   olanlar ise Cehennem’e düşeceklerdir. Bu köprünün adı……………………. köprüsüdür.

 

Soru 17-Kuran-ı Kerim hangi sahabe zamanında kitap haline getirildi?…………………………………….   Kur’an-ı Kerim hangi sahabe  zamanında  çoğaltılarak dağıtıldı?………………………………………

 

Soru18-Kur’an-ı Kerim’de kaç cüz vardır………………….  kaç süre vardır?………………………

 

Soru 19- Su bulunmadığı anda toprakla alınan abdeste nedenir? …………………………. denir.

 

Soru 20- İslamın şartı 5’tir.Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız;

 

            1-Kelime-i Şehadet getirmek             2-Namaz…………………………..            3-………………………………….

4-……………………………………..                       5-………………………………………

 

Soru 21- Müslüman olabilmemiz için inanmamız gereken altı şartı(imanın şartı) vardır, bunları  yazın?

 

1- Allah’a inanmak     2- ………………………. inanmak                 3-. …………………………….inanmak

4- ……………………….inanmak      5- ……………………… inanmak            6- ……………………………..inanmak.

 

 

Soru 22- Orucu bilerek ve isteyerek bozmanın cezası keffarettir.Keffaret orucu kaç gün tutulur?

 

a- 60 gün aralıklı olarak                                 b- 30 gün birer gün arayla

c- 60 gün ara vermeden (peşpeşe)              d- 30 gün ara vermeden (peşpeşe)

 

Soru 23- İnanç yönünden insanlar dörde ayrılır.Doğru tanımları,doğru anlamlarının karşısına yazınız;

1-    Mü’min;             2- Kafir;          3- Münafık;                              4- Müşrik;

 

Örnek;  (               Müşrik            )  Allahın varlığını kabul eder fakat başka varlıklarıda ona ortak koşar

               (………………………….. ……)  Kalbinde imanı olmadığı halde, müslümanların yanında müslüman gibi,    kafirlerin yanında kafir gibi davranır. Diğer bir deyişle iki yüzlü davranır.

               (…………………………………) Allah c.c.ve Rasülüne ve onların haber verdiği herşeye tereddütsüz inanır.

(………………………………….) Allah c.c. ve onun gönderdiği dini inkar edenlerdir.

 

Soru 24- Mükellef; akıllı ve ergenlik çağına girmiş olup, yüce dinimizin emir ve yasakları   karşısında sorumlu bulunan müslüman kişiye denir. Aşağıda yazılmış olan Mükellefin fiillerini doğru anlamlarının önüne yaz?

 

1-    Farz    2- Vacip          3- Sünnet       4- Müstehap     5- Mübah    6- Haram  7- Mekruh                 8- Müfsid

 

Örnek;(              Farz           )  Allah’ın c.c. Kur’an-ı Kerim’de yapılmasını kesin olarak emrettiği işlere denir.

(………………………….)  Başlanmış olan ibadeti bozan şeylere denir.

(………………………….)  Yapılması istenmeyen ve terk edilmesi iyi görülen şeylerdir.

(………………………….)  Allah tarafından doğrudan doğruya değilde, dolaylı olarak emredilen işlerdir                                                (………………………….)  Peygamberimizin s.a.v. farzlar ve vacipler dışında işlemiş olduğu amellerdir.

(…………………………..)  Yapılıp yapılmaması yasaklanmayan şeylerdir.

(…………………………..)  Hz. Peygamberin bazen yaptığı, bazende terkettiği işlere denir.

(……………………………..)  İslam dininde kesin olarak yapılması yasaklanan şeylerdir.

 

 

Soru 25- Aşağıdaki kelimeleri doğru anlamlarının önüne yaz?

 

1-    Farz-ı ayn;         2- Farz-ı Kifaye;           3- Sünnet-i Müekkede;       4- Sünnet-i Gayri müekkede     5- Haram li aynihi;          6- Haram li gayrihi;            7- Tenzihen mekruh;          8- Tahrimen mekruh;  

Örnek(        Sünneti Müekkede    )  Peygamberimizin sık sık yapıp, çok az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve  öğle namazı   sünnetleri gibi.

(……………………………………………) Peygamberimiz s.a.v. bazen yaptığı, bazende terkettiği sünnetlerdir.   İkindi namazının sünneti veya yatsı namazının ilk sünneti gibi.

(………………………………………….) Bir kısım müslümanın yapmasıyla, diğerlerinden sorumluluk düşen farza denir. Cenaze namazı gibi.

(………………………………………..) Her müslümanın kendisinin yapması gereken farzlara denir. Namaz, oruç, hac.

(……………………………………………) Helale yakın mekruh. Sağ elle burun temizlemek gibi.

(……………………………………………) Harama yakın mekruh. Sebepsiz olarak namazları geciktirmek gibi.

(…………………………………………….) Aslı itibariyle haram olan şeylerdir. İçki, domuz eti gibi.

(…………………………………………….) Aslı itibariyle helal olup, çeşitli şart ve durumlardan dolayı haram olan şeylerdir. Besmelesiz kesilen etler, çalınmış para ve mal gibi.

 

Soru 26- Aşağıdaki kelimeleri doğru anlamlarının önüne yaz?

 

1-Hac             2- Umre                      3-Tavaf                      4- Şavt

 

(…………………..)   Allah rızası için, ibadet maksadıyla kabe etrafında 7 defa dönmeye denir.

(……………………)   Hacerü’l esved’in önünden başlayıp, bir kez kabenin etrafını dolanmaya denir.

(…………………..)  İhramlı olarak Kurban bayramı öncesi, Arefe gününde Arafata çıkıp bir müddet ibadet  maksadıyla durmaya ( vakfe yapmaya ) ve bayramda Kabeyi tavaf etmeye denir.

(…………………….)Belirli bir zamana bağlı olmadan kabeyi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında Sa’y yapmak.

 

Soru 27-İslam dininde ibadetler üç kısma ayrılır. Aşağıdaki ibadet çeşitlerine birer örnek veriniz;

 

a-    Bedenle yapılan ibadete bir örnek veriniz;  ………………………………………………………

b-    Mal ile yapılan ibadete bir örnek veriniz; …………………………………………………………..

c-    Hem mal hemde bedenle yapılan ibadete bir örnek veriniz; ……………………………………..

 

Soru 28-Bir Müslümanın zekat verebilmesi için,temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra,nisab  (86gr.altın veya   640gr.gümüş    veya bunların karşılığı para) miktarından fazla bir mala sahib olursa malının nekadarını zekat verir?

a-    10’da 1                        b- 20’de 1                               c- 30’da 1                               d-   40’da 1

 

Soru 29- Aşağıdaki cümlelerde boş olan yerlere,  cümle doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.

Zekat verilecek yerler; 

örnek;Fakirlere;(  Doğru  )

Miskinlere, (………). Zekat toplayan görevli memurlara, (………) . Borçlulara, (…….).   Zenginlere, (…….).          Kalpleri islama ısındırılmak istenenlere, (…….).      Esir ve kölelere, (……..).  Allah yolunda cihat edenlere, (……).   Yolda kalmış kimselere, (…….) .    Anne ve Babaya, (…….). Evlatlara (……..).

 

Soru 30- Fıtır sadakası ve zekat yılda bir defa verilir.Çocukların fitrelerini anne ve babaları verir. Geliri olmayan

Hanımların fitrelerini de kocaları verir.Fitre sadakası Ramazan Bayramı namazından önce verilir.

a- Bu cümle doğru                                                        b- Bu cümle yanlış

 

Soru 31-Kameri ayları sırasıyla 1. Aydan 12. Aya kadar numaralandırınız?

 

Örnek;( 2 ) Safer, (…….) Muharrem, (…….) Rebiülahir, (……..) Rebiülevvel, (…….) Zilhicce, (…….) Zilkade,

(……) Ramazan, (…….) Şevval, (…….)Şaban, (…….) Recep, (……)Cemaziyelevvel, (……) Cemaziyelahir.

 

Soru 32- Aşağıdaki mubarek geceler,yukarıdaki hicri aylardan hangi hicri aya rastlıyorsa önüne yazınız;

 

Hicri yılbaşı;  (…………………………).   Aşure günü; (……………………………….). Mevlid gecesi; (…………………………)

Regaib gecesi; (…………………………).   Mirac gecesi; (…………………………….). Berat gecesi; (…………………………)

Kadir gecesi; (…………………………). Ramazan bayramı; (………………………). Kurban Bayramı; (………………………)

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?