2012-2013 9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

A) KLASİK SORULAR

İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere

Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

S1. Bu mısralarda bulunan ahenk unsurlarını yazınız?(10p)

C1. Hece ölçüsünden yararlanılmıştır. Cinaslı uyak kullanılmıştır. “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır. “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır

“ İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!”

S2.Yukarıdaki metni anlatıcı ( yazar) hangi bakış açısı ile yazmıştır? Niçin?(10p)

C2.Yukarıdaki metin kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır. Çünkü kahraman anlatıcının kendisidir.

S3.Destan türünün ve masal türünün özelliklerini düşünerek ararlarındaki benzer özellikleri yazınız.(10p)

C3.a ) Destanlar ve masallar yapı bakımından olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurlarından oluşur.

b) Masallar ve destanlarda kahramanlar olağanüstü özellikler taşır.

c) Her iki türün de yazarı belli değildir.

S4. Aşağıdaki metinde dönemin zihniyetiyle ilgili olarak nasıl bir bilgi verilmiştir?             (10p)

“Behire Hanım mürebbiyelerle büyütülen kibar kızlara, aynı zamanda kendi kültürleri, kendi klasikleri de öğretilen bir devrin ürünüydü. O da tıpkı Arif gibi, Saffet Bey’in evinde büyümüş ve oradan gelin gitmişti. Kandilli’de oturuyordu. Kocası öğrenimini sade Avrupa’da yapmış bir mühendisti. Biraz da Avrupa’dan gelen her fikri kesin ve tartışılmaz sözler diye kabul ederdi. Hatta Behire’nin yeni yetişen kızlarını da Türkçe okutmayı görmemiş, Fransız mürebbiyeler elinde yetiştirmişti.” Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

C4.Evde çocukların eğitimi için yabancı mürebbiyelerin tutulması yani çocukların mürebbiyelerle yetişmesi

“ Buraya geldiğimin bilmem kaçıncı haftası idi. Mehmet Ali’ye sordum:”- Kadınlarınız niçin yalnız benden kaçıyorlar.” “-Yabansınız da ondan beyim.”Bu “yaban” sıfatı beni önce kızdırdı. Fakat sonra anladım ki Anadolulular, tıpkı eski Yunanlıların kendilerinden başkasına “barbar” lakabını vermesi gibi, her yabancıya “yaban” diyorlar. Bir gün… Bir gün ispat edebilecek miyim ki ben bir “yaban” değilim; benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır, aynı dili söylemekteyiz, aynı tarihi ve coğrafi yollardan hep birlikte gelmişizdir.”

S5.Yukarıdaki metnin  türünü, konusunu ve yazarını yazınız?10p)

C5.’Yaban’ romanından alınmıştır.   Yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur. Metnin konusu ise köylülerin kendilerinden olmayana

yanaşmamalarıdır.

S6.’ Durum- kesit’ öyküsü türünün ülkemizdeki temsilcisidir. Pek çok güzel öyküsü vardır. “Semaver”, “ Karanfiller ve Domates Suyu” ,Son Kuşlar” vb. öyküleri bulunan yazarımız kimdir?(5P)

C6.Sait Faik Abasıyanık.

S7.Her beyti kendi arasında uyaklı, beyit sayısı sınırsız, uzun halk hikâyelerinin anlatılmasına uygun divan şiiri türü nedir? ?(5P)

C7.Mesnevi

B) ÖZELLİK BULMA- EŞLEŞTİRME SORULARI

 S8.Türlere ait özelliklere çarpı (x)atınız.(10p)(Her yanlış 2 puan götürür.)

ÖZELLİK

MASAL

DESTAN

HALK HİK.

Olay çevresinde oluşan edebî metindir.

X

X

X

Bu tür metinlerin hemen hepsinde “aşk” teması işlenmiştir.

X

Yapay olarak yazılanlarına “epope” denir.

X

Kişileri ya çok iyi ya da çok kötüdür.

X

Hayali bir coğrafya vardır.

X

Kesin bir sona sahiptir, metnin sonunda olay çözümlenir.

X

Yer ve zaman özellikleri genel hatlarıyla belirginlik gösterebilir.

X

Millî duyguları en fazla dile getiren edebî türdür.

X

Anlatıcısı erkek olduğu için erkek kahramanlar daha ön plandadır.

X

Kahramanların çoğu karakter özelliği gösterir.

X

İçinde basmakalıp ifadelere, tekerlemelere yer verilir.

X

Ana kahraman “alp” tipidir.

X

İçindeki şiir kısımları saz eşliğinde söylenir.

X

 

 

 

 

S9. Aşağıdaki kavramları uygun şekilde eşleştiriniz. (5p) Ayraç işaretinin içine rakamlarla belirt.Her yanlış 2puan götürür.

1.Masal                                (3 )                     Göstermeye Bağlı Modern Metinler

2.Roman

3.Trajedi                               (1-2-4)                   Anlatmaya Bağlı Metinler

4.Mesnevi

5.Meddah                            (5 )                      Göstermeye Bağlı Geleneksel Metinler

 

C)ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

 

S10.  Halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (5p)

 

A) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.

B) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir

C) Anlatım tümüyle nesir şeklindedir

D) Kişiler gerçek yaşamdakine yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.

E) Anlatıcıları okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir.

 

S11. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla (Manzum hikâye) tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? (5p)

 

A) Tevfik Fikret – Yahya Kemal Beyatlı

B) Yahya Kemal Beyatlı – Ziya Paşa

C) Ahmet Haşim – Mehmet Akif Er-soy

D) Mehmet Akif Ersoy – Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa – Ahmet Haşim

 

I.   Yer ve zaman belli değildir.

II. Kahramanlar, olağanüstü kişi veya varlıklardır.

III. Kalıplaşmış birtakım ifadeler kullanılır.

IV. Olaylar gerçeklikten uzaktır.

 

S12. Yukarıda özellikleri verilen edebî tür, aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

 

A) Hikaye     B) Fabl    C) Roman    D) Destan     E) Masal

 

“Deli gönül gezer gezer gelirsin
Arı gibi her çicekten alırsın
Nerde güzel görsen orda kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül”

 

S13. Yukarıdaki şiir konusuna göre hangi şiir türüne girer? (5p)

 

A) Epik                  B) Satirik              C) Lirik      D) Didaktik      E) Pastoral

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

4 Yorum Yapılmış to “2012-2013 9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları”

 1. HELAL dedi ki:

  GÜZEL OLMUŞ TESTLERİN CEVABIDA OLSA DAHA İYİ OLURDU AMA YİNEDE SAOLUN….

 2. yasin dedi ki:

  harika sorular

 3. ertuğrul dedi ki:

  keske testlerın cevabıda olsa.. .s

 4. zaa xd dedi ki:

  cok ıyı olmus edebıyat gercekten matematık ,fizik,kimyaya göre çok zor bir ders teşekkürler

Yorum Yapmak İster Misiniz?