2012-2013 5. Sınıf Hz. Muhammed’in (SAV) Hayatı 2. dönem 2. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SORULAR.

  1. Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?

A) 20 nisan 571 Mekke    B) 21 mayıs 571 Medine

C) 20 nisan 632 Mekke    D) 21 nisan 632 Medine

 

2. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

A) İbrahim      B) Kasım    C)Abdullah D) Şeyma

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de yaşayan, tek Allah’a ibadet eden Hz İbrahim’in dinine inananlara verilen addır?

A)Hırıstiyanlar             B)Yahudiler

C)Ecnebiler                   D)Hanifler                    

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610’ da gerçekleşmiştir ?

A)Kur’an’ın inmeye başlaması

B)Medine’ye hicret edilmesi

C)Bedr savaşının yapılması

D)Hudeybiye barış antlaşması

 

5.Cebrail meleği aracılığı ile peygamberimize indirilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangi sureye aittir?

A)Âraf       B)Ankebut       C)Âli’imran         D) Alak

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in ‘Medine Sözleşmesi’’yle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir ?

A)Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak

B)Mekke’ ye geri dönmek

C) Medine’de hoşgörülü bir ortam oluşturmak

D) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak

 

7. Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir ?

A)Darüs-Suffe                B)Darun-Nedve

C)Darul-Erkam               D) Hılfül-Füdül

 

8. Peygamberimizin Medine’ye hicret edince yaptırdığı caminin adı nedir ?

A)Kuba mescidi                    B) Mescid-i Aksa             C) Mesci-i Haram                 D) Mescid-i Nebi

 

 

9. Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara Medine’de yardım eden onları misafir edip koruyan mülümanlara ne denir ?

A)Ensar     B)Hafız    C)Mühacir    D) Müezzin

 

10. “ Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi  ifade eder?

   A) İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler.

B) İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar.

C) İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.

D) Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır

 

11. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?

A)Başkalarını hor görür

B)Emanete ihanet etmez

C)Üzerine düşen görevleri yapar

D)Kötülüğe yaklaşmaz

 

12. “Hz.Muhammed Medine’de yaptırdığı mescidin yanına suffa denilen bir eğitim yuvası yaptırmayı ihmal etmemiş ve bizzat kendisi orada öğrencilere ders anlatmıştı”

Buna göre Hz.Muhammed hakkında hangi

düşünceye sahip olabiliriz?

A) Eğitime önem verirdi

B) Öğrencilerini çok severdi

C) İnsanları severdi

D) Cami yapımına önem verirdi

 

13. Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı,hangi seçenekte verilmiştir?                                                         l- Hz. Muhammed in Hicreti                                                    ll-Hz. Muhammed in  İslam Dini’ne ilk daveti                                                                     lll-Bedir Savaşı                                                                       lV-Mekke’nin Müslümanlar tarafından alınması                         A) ll-l-lll-lV  B) ll-lll-lV-l    C)l-ll-lV-lll   D)l-lll-ll-lV

 

14. Hz. Muhammed Mekke’den Medine…… 

Yılında , …………………….ile birlikte hicret etti.

Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)   632- Hz. Ebubekir.  B)  622- Hz. Ebubekir.

C) 622- Hz. Ali              D) 610- Hz. Osman

 

15. “İyi arkadaş ile kötü arkadaş; misk taşıyan attar ile ateş körükleyen demirciye benzer. Attar

ya sana güzel kokularından bir miktar verir veya sen onun güzel kokularından bir miktar satın alır

sın. Ya da yanında olduğun sürece ondan güzel bir koku duyarsın. Demirciye gelince; ya elbisen

yakar yahut da yanında olduğun sürece ondan kötü bir koku duyarsın.”

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yukarıdaki hadisle  anlam bakımından farklıdır?

A) Misin yanına varan mis, pisin yanına varan pis kokar.

B) Sakla samanı, gelir zamanı.

C) Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

 

16.Aşağıdaki Cümleler Doğru bir cümle ise baştarıfına D . Yanlış bir cümle ise Y yazınız.. Doğru Cevaplar 2  puan değerindedir.

 

(……..)  Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’ de doğdu.

(……..)  Peygamberimiz doğduktan 3 ay sonra babası Abdullah vefat etti.

(……..)  Peygamberimiz ilk eşi Hz. Hatice ile 25 yaşında evlenmiş ve 50 yaşına kadar başka bir eşi de olmamıştır..

(……..)  Peygamberimiz ve Müslümanlar Medineye Hicret ettikten sonra Mekkelilerle ilk savaşı Uhud savaşıdır.

(……..)  Peygamberimiz 8 Haziran 632 yılında Mekkede vefat etmiş ve kabri Mekkedeki Kabenin içindedir.

 

 

17. Peygamberimizin, anne-babaya iyilik yapmaya verdiği önemi, örneklerle açıklayınız.10p

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

18. İnsanların birbirlerine kardeşçe davranması ve saygı göstermesi niçin önemlidir? Açıklayınız.10p

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

19. Peygamber Efendimizin insanların kardeşliği için ortaya koyduğuçabaları örneklerle açıklayınız?10p

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

3 Yorum Yapılmış to “2012-2013 5. Sınıf Hz. Muhammed’in (SAV) Hayatı 2. dönem 2. yazılı soruları”

  1. aslı dedi ki:

    gğzell

  2. misafir dedi ki:

    güzel

Yorum Yapmak İster Misiniz?