2012-2013 Türkçe 5. sınıf 2. dönem 3. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SORULAR

İÇİMİZDEKİ GÜZELLİKLER

     İçimizdeki en büyük güzellik sevgidir. Sevgi bir havai fişeğe benzer. Bırakın yüreğinizdeki havai fişekler göklere yükselsin ve oralarda patlayarak bin bir renkte, bin bir pırıltıyla, bin bir yere insin. Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız renklenecek, yalnızlık nedir bilmeyeceksiniz. sadece aile bireylerini ve arkadaşları sevmek yetmez.  İnsanları sevin, hayvanları sevin, çiçekleri doğayı sevin. Çocukları, yaşlıları, müziği, tüm sanatları sevin. Gönlümüzün güzelliği sevgi ve beynimizin güzelliği de düşünmektir. Düşünen insan özgür insandır.

 

1., 2., 3. ve 4.  soruyu yukarıdaki  parçaya  göre yanıtlayınız.

 

1.  Yazara göre sanatın hangi dalını sevmeliyiz?

A) Heykeltıraşlığı                B) Tüm sanatları

C) Müziği                            D)  Resmi

 

2. Yazara göre insanlar sevince sonunda ne

yaşanabilir?

A) Umutsuzluğa kapılır              B) Hiçbiri

C) Yalnızlıktan kurtulur              D) Acı çeker

 

3.  Yazar sevgiyi neye benzetiyor?

A)Pırıltıya                       B) Işığa

C)Havai fişeklere           D) Fişeğe

 

4.  Yazara göre içimizdeki en büyük güzellik nedir?

A)Aşk      B) sevgi      C) Mutluluk    D) umut

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı

niteleyen sözcük yoktur?

A) Sporcular sağlam bir vücuda sahiptir

B) Konu başlıklarını kırmızı kalemle yazıyor.

C) Gürültüyle açılan büyük kapıdan içeriye girdik.

D) Baharda ağaçlar çiçek açmaya başlar

 

6. Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi “çoğu kez”

anlamında kullanılmıştır?

A) Senin söylediklerine tamamen inanmak istiyorum.

B) Büyükannem genellikle akşamları kitap okurdu.

C) Bir kelime bile sevmediğimiz insanı bazen kırabilir.

D) Geceyi oldukça rahat geçireceğimizi umarım.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi

yoktur?

A)Sıcaktan ekinler kurudu.

B)Geç kaldığım için eve döndüm.

C)Okulda daha çok bilgisayar bulunmalı.

D)Açlıktan karnım zil çalıyor

 

8.  “Aralık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“iki nesne arasındaki açıklık” anlamıyla

kullanılmıştır.

A) İki masa arasında  bir metre aralık var.

B) Bir aralık yazdıklarıma göz atar mısın?

C) Başkan, bir aralık ortadan kayboldu.

D) O aralık, arkadaşlarımdan bir kitabımı

alıvermişti.

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı  

vardır?

A) Problemlerin çözümü tahtada var.

B) İlaçları eczaneden aldım.

C)  Maçı sıtadyumda izleyelim mi?

D) Yağmurdan sırılsıklam olmuş.

 

10.   (1) Bir çöplüğü eşelerken

        (2) Horoz inci bulmuş yerden

        (3) Ötmeye başlamış birden

        (4) Demiş şunu alan var mı?

 

Numaralandırılmış dizelerden hangisi kesinlikle

hayal ürünüdür?

A) 1         B) 2             C) 3                D) 4

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde abartma vardır?

A) Hergün iki saat kitap okurdu.

B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.

C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.

D) Kartal ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.

 

12.   Gül gül, dedi bülbül güle

           Gül, gülmedi gitti.

 

Altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi

söylenebilir?

A) Sesteş                     B) Eş anlamlı

C) Karşıt anlamlı        D) Mecaz anlamlı

 

13. “Para kazanmayı hiç sevmiyordu…………….

hesapsız   para harcamaya  bayılyordu.”                                     

        Cümlesinde boş   bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi   getirilmelidir?

A) ama                           B) çünkü

C) yani                           D) bu yüzden

 

14.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde fiilin kişisi

diğerlerinden farklıdır?

A) Eve ne zaman geldin?

B) Ödevini yaptın mı?

C) Ne zaman gidecekler?

D) Uçurtma yapacak  mısın?

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Çocukların bisiklet bindiği meydanı, otopark

yapmışlar.

B) Kutusunda duran, yayı gevşemiş bir keman

gibiyim.

C) Yağmurla gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu.

D) Öğretmenim, ilk uçaklar yapılırken kuşların

örnek alındığını söyledi.

 

16.       Bulduğunu savurma

                       Bugünler gelip geçicidir

                       Eline geçeni biraz da sakla

                       Ak akçe kara gün içindir.

 

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Herkese yardım etmek        B)  Tutumlu olmak

C)  Bugünü düşünmek              D)  Para kazanmak

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma”

söz konusudur?

A) Seni bu başarından dolayı kutlarım.

B) çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

C) Okulu bitirmene biz de senin kadar sevindik.

D) Doğruyu söylediğim için bana kızıyorlardı.

 

18.  “Dedemlere hep birlikte gideceğiz.”

Cümlesinin fiili hangi sözcüktür?

A) Dedemlere                  B) gideceğiz

C) hep                              D) birlikte

 

 

19. “Evin arkasında bahçe var.”

Cümlesindeki altı çizili  sözcüğün zıt anlamlısı

aşağıdakilerin hangisinde   vardır?

A) Beş on kişi tren garının önünde toplnadık.

B) Yukarı çıkmak için yerinden yavaşça kalktı.

C) Taşın üstünden inip arabanın yanına vardı.

D) Yazının gerisi yarın yayımlanacak.

 

 

 

20. “gemi –  geyik –  güzel  – genç  ”

sözcüklerinden   hangisi sözlük sıralamasında en

başta yer alır?

A) geyik               B) güzel

C) gemi                D) genç

 

21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük

mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk.

B) Aşağı katı sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik.

C) Kardeşimin eliyle arkadaşıma mektup yolladım.

D) Dün gece bir kağıt parçasına alınacakları yazdım.

 

22. “İnsanlara dikkatli, özenli, ölçülü ve sevgi dolu 

       davranmayı ailemden öğrendim.”

Böyle söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden

hangisiyle nitelenebilir?

A) saygılı                               B) çekingen

C) dürüst                                D) yardımsever

23. “Karnın yardım kazmayınan belinen

         Yüzün yırttım tırnağınan elinen

 

Mısralarındaki hangi kelimede ünlü düşmesi vardır?

A)Yardım      B) Karnın     C) Yırttım       D) Belinen

 

24. “Bu güzellikleri görmek için Uzungöl’e gün 

       doğarken gelmelisin.”

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı

yoktur?

A) Niçin                                 B) Ne zaman

C) Nasıl                                 D) Nereye

 

25.   I. Bugün bitirmem gereken çok iş vardı.

       II. Bu yüzden hiçbir şey yapmamaya karar    

            verdim.

      III. Nasıl olsa patronumu memnun  

            edemeyecektim.

      IV. Oysa ben çok yorgun ve isteksizdim.

 

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf

oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A)  I –  II – III – IV

B)  I – IV – II – III

C)  II – III – I – IV

D) IV – I – II – III

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?