2013-2014 2. dönem Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgiler Zümresi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

……………………………… LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Zümre No 2 Dersin Adı Din Kül.ve Ahl. Bil.
Toplantı Tarihi ….Şubat  2014 Toplantı Yeri ve Saati ………….. – ……………

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

 1. …………………………….. ( Din Kül.ve Ahl.Bil.Öğrt.)
 2. …………………………….. ( Din Kül.ve Ahl.Bil.Öğrt.)

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. 1.      Açılış
 2. 2.      Milli Eğitim Temel Kanunu ve Din Kül.ve Ahl.Bil. ders programının incelenmesi,
 3. 3.      Birinci dönem  zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama açısından değerlendirilmesi,
 4. 4.      Birinci dönem  öğrenci başarılarının değerlendirilmesi,  öğrencilerin başarılarının arttırılması ve verimi yükseltmek için yapılacak çalışmalar,
 5. 5.      Yıllık ders planlarının uygulanması ile ilgili tespitler ve kararlar,
 6. 6.      Atatürk ilke ve inkılaplarının yıllık planda gösterilmesi ve derslerde işlenme şekilleri ile ilgili düzenlemeler,
 7. 7.      İkinci dönemle ilgili öğrenci ders hazırlıklarının kararlaştırılması,
 8. 8.      Yıllık ödevlerin takibi rehberliği, toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili kararlar,
 9. 9.      İkinci dönem yapılacak yazılı yoklama ve sözlü değerlendirmelerin esasları hakkındaki kararlar,
 10. 10.  Diğer ders ve zümre öğretmenleriyle ikinci dönem hangi konularda nasıl işbirliği yapılacağının açıklanması,
 11. 11.  Dersin din ve inanç hürriyetine, dolayısıyla toplumsal huzura katkı sağlaması amacıyla alınacak tedbirler,
 12. 12.  Dini konularda toplumda oluşmuş yanlış bilgi ve hurafelerden öğrencilerin etkilenmemesi için alınacak tedbirler,
 13. 13.  Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ    :

 1. 1.        Açılış :Zümre toplantısı, zümre başkanı ……………………………….iyi dilek ve temennileriyle açıldı.

 

 1. 2.        Milli Eğitim Temel Kanunu ve Din Kül.ve Ahl.Bil. ders  programının incelenmesi: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu üyeler tarafından incelendi ve alınacak kararları bu kanunun ilke ve prensiplerine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Din Kül.ve Ahl. Bil. Dersi programı incelendi ve gerekli açıklamalar zümre başkanı tarafından yapıldı.  Özellikle Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenen genel amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılması, uygulamada bu amaç ve ilkelere özen gösterilmesini istedi.

 

 1. 3.        Birinci dönem  zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama açısından değerlendirilmesi: Birinci dönem alınan zümre kararları gözden geçirildi ve verimli sonuçlar ortaya çıkaran uygulamaların devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Birinci zümre toplantısında alınan kararların aynı maddeler başlığı altında değerlendirilmesi ve ikinci dönemle ilgili kararların uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

 

4. Birinci dönem  öğrenci başarılarının değerlendirilmesi,  öğrencilerin başarılarının arttırılması ve verimi yükseltmek için yapılacak çalışmalar: Okulumuzda okutulan Din Kül. Ve Ahl. Bil. Derslerindeki başarı ortalamasının ……………….. olduğu tespit edildi.

Bu başarının istenilen düzeyde olduğunu söyleyen ………………………, geçen dönem alınan kararların olumlu sonuçlar verdiğini ve uygulamaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Başarının arttırılması için öncelikle dersin önemi ve gereği her fırsatta öğrencilere açıklanacak, yaşadığımız toplumun inanç ve değerlerini bilmenin gerekliliği üzerinde durulacak ve böylece bir motivasyon gerçekleştirilecektir. Ayrıca dersin kolaylaştırılıp sevdirilmesi sağlanacak, böylece bu derste not alma kaygısı öğrencinin çekindiği bir kaygı olmaktan çıkarılacaktır.

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konuları öğrenmeleri için soru sormalarına ve fikir beyan etmelerine engel olunmayacak, hatalı oldukları yerler güzel bir şekilde belirtilecek ve böylece derslerde çok soru sorma ve fikirlerini açıkça ifade edebilme hürriyetine sahip olduğu kanaatine varmaları sağlanacak. Sorulan soruların ders konusuyla ilgisi bulunmasa da zamanın müsaade ettiği ölçüde mutlaka cevaplandırılacak.

 

5. Yıllık ders planının uygulanması ile ilgili tespitler ve  kararlar:Yıllık planlarla ilgili birinci zümre toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yıllık planlar oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Yıllık planlar planlandığı şekilde uygulanmış ve birinci dönemin konuları bitirilmiştir. 2013-2014 öğretim yılı ikinci dönemi için planlanan konular planlamaya uygun şekilde işlenmesi ve tamamlanmasına özen gösterilmesi istenmiştir.

 

6.Atatürk ilke ve inkılaplarının yıllık planda gösterilmesi ve derslerde işlenme şekilleri ile   ilgili düzenlemeler:2488 sayılı Tebliğler Dergisine göre Atatürk İlke ve İnkılapları derslerde işlenecek ve öğrencilere tanıtılacak. Buna göre; müfredat gereği ders kitaplarında konu olarak yer alan Atatürkçülükle ilgili konular ders konusu niteliğinde, ders kitabında yer almayan ancak konularla ilişkileri olan ilkeler de ayrıca öğrencilere kavratılacaktır.

Atatürkçülükle ilgili yararlanılacak kaynaklar yıllık planda belirtilecek ve derslerde bu kaynaklardan yararlanılacaktır. Ayrıca ilgili konularda Atatürk İlke ve İnkılapları açıklanırken öncelikle Atatürk’ün kendi söz ve fikirlerinden yararlanılacaktır.

 

7. İkinci dönemle ilgili öğrenci ders hazırlıklarının kararlaştırılması: Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlamak amacıyla bir önceki derste gelecek dersin konusu ile ilgili bilgi verilerek konunun sınırları ve kitaptaki yeri öğrenciye ifade edilecektir. Böylece hem öğrencilerin derse hazırlanmaları hem de derse motive olmaları sağlanacaktır. İşlenecek konularla ilgili araştırma ve proje, bilgi ve doküman hazırlıkları yapıp bunları sınıfa sunmayı özendirici tedbirler alınacak. Bunun dışında konuların başındaki hazırlık çalışmaları ve konu sonundaki değerlendirme sorularının defterlerde cevaplandırılması istenecek ve imkanlar ölçüsünde takip edilecektir. Gerektiğinde bu hazırlıklar da sözlü notu olarak değerlendirilebilecektir.

 

8. Yıllık ödevlerin takibi rehberliği, toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili kararlar: 2013-2014 öğretim yılı için yıllık ödev almayı tercih eden öğrenci olmamıştır. Ancak naklen gelen öğrencilerle ilgili ihtiyaç halindebirinci zümre toplantısında kararlaştırılan ödev konuları öğrencilere verilecektir. Öğrencilere ödevin konusu ve bölümleri, ödevde istenilen nitelikler, ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, ödevin veriliş ve alınacağı tarih ve yararlanılacak kaynakların belirtileceği bir ödev planı verilecektir.

 

9. İkinci dönem yapılacak yazılı yoklama ve sözlü değerlendirmelerin esasları hakkındaki kararlar: Birinci dönem alınan kararlar doğrultusunda yazılı değerlendirmeler her sınıf için geçerli olmak üzere, her dönemde iki defa yapılacak ancak dönem veya yıl sonu başarısı % 50 nin altında kalması durumunda ek bir yazılı sınav daha yapılacaktır. Ayrıca her yazılı sınav için başarının % 25 in altında kalması durumunda isteyen öğrencilerin girmesi şartıyla sınav yenilemesi de yapılabilecektir.

İkinci dönem yapılacak yazılı yoklamaların zamanı aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır:

 

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Zamanı:     Birinci yazılı yoklama;   01-05Nisan2014

İkinci yazılı yoklama;     21-24 Mayıs 2014

 

Sözlü sınavlar için özel olarak zaman tahsis edilmeyecek, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek iki sözlü puanı verilecektir.

 

10.İkinci dönem diğer ders ve zümre öğretmenleriyle hangi konularda nasıl işbirliği yapılacağının açıklanması:

 a)Felsefe Zümre Öğretmenleriyle, bütün sınıflar için “Ahlak ve Değerler” , “Din ve Laiklik” ve “Din, Kültür ve Medeniyet” öğrenme alanları ile ilgili konular müzakere edilecek ve imkan dahilinde felsefe grubu öğretmenlerinin bu konuları sınıflarda açıklamaları sağlanacak.           

 

b) Edebiyat öğretmenleriyle lise 3. Sınıflar için özellikle Türk-İslâm Edebiyatı ve tasavvuf konuları müzakere edilecek ve bu konular işlenmeden önce edebiyat öğretmenlerinin ilgili sınıflara bu konuları yeniden hatırlatmaları sağlanacak.

 

c) Felsefe, Tarih ve Edebiyat öğretmenleri ile 12. Sınıf 4. Ünite İslam Düşüncesinde Tasavvufi yorumlar ünitesiyle ilgili işbirliği yapılacaktır.

 

11.Dersin din ve inanç hürriyetine, dolayısıyla toplumsal huzura katkı sağlaması amacıyla alınacak tedbirler: İnsanların Allah tarafından farklı yaratılmış olmaları onların farklı düşünmelerine, farklı farklı inançlara sahip olmalarını getirmektedir. İşte bu yönden hareketle insanlardaki farklılıkların bir zenginlik olduğu, herkesin ,başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmediği müddetçe inanç ve ibadetlerinde, vicdanında hür olması gerektiği öğrencilere kavratılacak. Başkalarına müdahale etmenin ferdi olarak insanların görevli olmadığı, devletin koyduğu hukuk kuralları çerçevesinde adalet mekanizmasının ancak suç ve suçlulara ceza verebileceği üzerinde durulacak ve bu ilke öğrencilere kavratılacaktır. Bütün bunların demokratik bir toplumda olması gereken özellikler olduğu, çağdaş medeniyetin de demokrasi ile yakalanabileceği  derslerde her fırsatta vurgulanacaktır.

 

12.Dini konularda toplumda oluşmuş yanlış bilgi ve hurafelerden öğrencilerin etkilenmemesi için alınacak tedbirler:Öğrencilerin dini inanç ve bilgilerinin yanlış bilgi ve hurafelerden korunması amacıyla, toplumda var olduğu bilinen veya öğrencilerin soru ve anlatımlarından tespit edilen yanlışlıklar hemen düzeltilecek bu konuda Kur’an-ı Kerim mealinden sürekli istifade edilecek ve ders konularının aralarında, konularla ilgili veya öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre Kur’an meali okunmak suretiyle İslâm hakkında, öğrencilerin Kur’an’dan bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

 

İslâm’ın akla ve ilme verdiği önem her fırsatta vurgulanacak ve İslâmi bilgilerde, İslâm’a ait kural ve prensiplerde akıl dışı veya ilimle çatışan yönlerin olmadığı çeşitli misallerle öğrencilere açıklanacak.

 

13. Dilek ve temenniler:Toplantı Okul Müdürü ………………………..alınan kararların uygulanması, 2013-2014 öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olması ve başarı getirmesi dilekleriyle bitirilmiştir.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?