2013-2014 2. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………. İLKOKULU

2. SINIF SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı  No         : 1

Tarih                   : 09.09.2013

Saat                     : 13.30

Yer                       : …………………………………. / …………………….

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama.

2. 2012/2013 Eğitim – Öğretim Yılının Değerlendirilmesi

3.Yeni ders programlarının gözden geçirilmesi. İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının incelenmesi

4.2488 -2504 ve diğer ilgili tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük konularının görüşülmesi.

5.Ölçme ve değerlendirme esasları.

6.Performans ve projelerde uygulanacak usul ve esaslar.

7.Konuların işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri.

8.Öğrencileri araştırmaya sevk etmek için öngörülen çalışmalar.

9.Sınıf içi ders araç ve gereçleri.

10.Sınıf yönetimi ve denetimi.

11.Uygulamada karşılaşılan güçlükler ile derslerin işlenişinde birlik ve beraberliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin tespiti.

12.Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması.

13.Veli-öğretmen işbirliği.

14.Öğrenci devamsızlıkları ve davranışları.

15.Ünite sürelerinin belirlenmesi.

16.Dilek ve temenniler.

17.Kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış ve Yoklama

…………………….., yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulundu. Gündem maddeleri okunarak, oybirliği ile gündem maddelerine eklemeler yapıldı ve gündem maddelerini oluşturulmasından sonra bunların görüşülmesine geçildi.

 

2. 2012/2013 Eğitim – Öğretim Yılının Değerlendirilmesi

Zümre öğretmenleri genel olarak geçen yıl eğitim öğretim faaliyetlerinde problem yaşamadıklarını ve gayet verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

 

3. Yeni Ders Programlarının Gözden Geçirilmesi. Türk Milli Eğitiminin amaçları zümre başkanı …………………….. tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Zümre başkanı, zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında kılavuz kitaplar baz alınarak planlamanın yapılması, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği söylendi. Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesi gerektiği kararlaştırıldı.

TAMAMI İÇİN YUKARIDAN DOSYAYI İNDİRİNİZ…

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?