2013-2014 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

…………………….5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2013-2014 DERSİ I.DÖNEM II.SINAV SORULARI

   I. iklim            II. bitki örtüsü                  III. yer şekilleri

1.Yukarıda verilenlerden hangileri kültürel farklılığa etki eden faktörlerdendir?

A)I        B) II,I          C) I,III     D) I,II ve III

 

I. Ölü Deniz           II. Peri Bacaları            III. Ayasofya Müzesi        IV. Kuş Cenneti

2.Yukarıdakilerden hangisi özellik itibariyle diğerlerinden farklıdır?

A)I       B) II          C) III              D) IV

 

3.Horon adlı müzik aleti hangi bölgemizde yaygın olarak kullanılmaktadır?

A) İç Anadolu Bölgesi    B) Marmara Bölgesi     C) Karadeniz Bölgesi  D) Akdeniz Bölgesi

 

4.“ Yaz tatilinde ailece Nemrut Dağı’nı ve Kommegene uygarlığına ait dev heykelleri görmek istiyoruz.”diyen Eren ve ailesi, bu arzularını gerçekleştirmek için hangi kentimize gitmelidir?

A) Van           B) Adıyaman  C) Bitlis         D) Bingöl

 

5. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden biri değildir?

A) Kına gecesi               B) Asker uğurlama       C) Sünnet         D) Doğum günü kutlaması

6.Aşağıda karşılıklı olarak verilmiş ifadeleri doğru olarak eşleştiriniz. (2×9=18puan)

Höşmerim                                         Konya

Selimiye Camii                                 Van

Eski Türk Evleri                               Edirne

Misket                                              Balıkesir

Peri Bacaları                                     Ankara

Renkli gözlü kedileri                        Nevşehir

Dondurma                                         İzmir

Mevlana Türbesi                               Safranbolu

Saat Kulesi                                        Kahramanmaraş

7.Aşağıdaki kelimelerin önüne eğer tarihi mekân ise “T”, doğal varlık ise “D”yazınız(1×10=10puan)

(    ) Milli Parklar                (    ) Kaplıcalar

(   ) Camiler                         (    ) Dağlar

(    ) Denizler                       (    ) Saraylar

(    ) Ormanlar                      (    ) Antik tiyatrolar

(    )Kervansaraylar              (    ) Türbeler

8. Dünya Kültür Mirasları arasında yer almış “İshak Paşa Sarayı” Doğu Anadolu Bölgesi’nde hangi ilimiz sınırları içindedir?

A) Kars       B) Erzurum     C)  Iğdır      D) Ağrı
9.Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden değildir?

A) misafirperverlik          B) yardımseverlik      C) bencillik                      D) doğruluk

I-  Ayasofya Müzesi II – Sultan Ahmet Camii  III- Kız Kulesi  IV – Yerebatan Sarnıcı

10.Yukarıda verilenler hangi ilimizde bulunan kültür miraslarıdır?

A) İstanbul           B) Ankara     C) İzmir               D) Amasya

 

  11.Doğal varlıklarımızdan olan ”Pamukkale travertenleri”hangi bölgemizde yer almaktadır?

A) Marmara Bölgesi       B) Ege Bölgesi    C) İç Anadolu Bölgesi   D) Doğu Anadolu Bölgesi

 

12.Aşağıdaki hangisi elması ve inciri ile ünlü illerimizdir?

A) Amasya-Denizli                  B) Rize-Aydın

C) Amasya-Aydın                    D) Rize-Denizli

13.Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlarımızdan değildir?

A)Dolmabahçe Sarayı    B)Ayasofya Müzesi   C)Peri Bacaları      D)Selimiye Camisi

 

14.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Truva kenti-Marmara Bölgesi                    B)Nemrut Dağı –Güneydoğu Anadolu Bölgesi           C)Kapadokya –İç Anadolu Bölgesi                D)Safranbolu şehri –Akdeniz Bölgesi

 

15.Ege Bölgesi’nde “zeybek‛, Karadeniz Bölgesi’nde “horon” Akdeniz Bölgesi’nde “halk

oyunu‛ oynanmaktadır. Anlatılanlar aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

     A)kültürel zenginliğin                     B)kültürel birlikteliğin

C)birbirimizi sevmenin                   D)kıyafet çeşitliliğinin

 

16.‛İnsanlar Akdeniz Bölgesi’nde ince elbiseler giyerken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kalın elbiseler giymektedir.” Bu durum kültürel farklılığı oluşturan hangi faktörü anlatmaktadır?

A)iklim B)yeryüzü şekilleri C)eğitimi D)gelenekleri

 

17.Aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşti?

A)Cumhuriyetin ilanı            B)Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

C)saltanatın kaldırılması       D)Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

 

18.Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardandır?

A)halifeliğin kaldırılması                    B)Soyadı Kanunu

C)Aşar Vergisi’nin kaldırılması          D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

19.Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan değildir?

A)Yeni Türk Harfleri’nin kabulü              B)Türk Dil Kurumu’nun açılması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu                     D)Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

 

20.Atatürk ilkelerinden hangisi bütün yenilikleri kapsayan ve yeniliklerin zamana göre değiştirilmesi ,geliştirilmesi anlamına gelen ilkedir?

A)İnkılpcılık      B)Laiklik       C)Milliyetçilik        D)Halkçılık

 

21.Halkçılık ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)halkın yönetime katılması                    B)milli gelirin adaleti dağıtılması

C)bazı kişilere ayrıcılık tanınması           D)sosyal güvenliğin sağlanması

 

22.Atatürk ilkelerinden hangisi ekonomi ile ilgili olan ilkedir?

A)Devletçilik     B)Laiklik      C)Milliyetçilik     D)Cumhuriyetçilik

 

23.Aşağıdkilerden hangisi tarım alanındaki yeniliklerden biri değildir?

A)Aşar vergisinin kaldırılması                             B)Maden Tetkik Enstitüsü’nün kurulması

C)Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması        D)Devlet üretme çiftliklerinin kurulması

 

24.Devlet yönetiminde belli bir grubun veya ailenin ayrıcalıklara sahip olması, Atatürk İlkelerinden ……………………. ve …………………. İhlali anlamına gelir. Bu cümleyi anlamca tamamlayan ifadeler aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

A)Cumhuriyetçilik / Halkçılığın

B)Laiklik / Devletçiliğin

C)Devletçilik / İnkılapçılığın

D)Milliyetçilik / Devletçiliğin

 

25.Atatürk ilkelerinden ……………… toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını gerektirir.Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

A)Laiklik              B)Halkçılık      C)İnkılapçılık            D)Milliyetçilik

26.Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi Türk sanayisinin gelişmesinde en önemli etken olmuştur?

A)Halkçılık        B)Devletçilik           C)Milliyetçilik         D)İnkılapçılık

Not: Çoktan seçmeli sorular 3’er puandır.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?