2013-2014 7. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SAYGI VE SAYGINLIK

            Saygı ve saygınlığa ilişkin değer yargılarımız, davranışlarımız, genellikle hatalıdır. Kişileri; niteliklerinden çok, bulundukları mevki veya servetleri açısından değerlendiriyor ve onlara bu çerçevede saygı gösteriyoruz. Para ve mevki, adeta saygınlık ölçüsü oluyor. Bu değer yargısının doğal sonucu olarak kişi, bulunduğu mevkiden ayrıldığında veya serveti azaldığında toplumdaki saygınlığını da yitirmiş oluyor.

Kişiler; topluma katkıları, yapıtları, nitelikleri, davranışlarıyla değerlendirilmeli; buna göre saygınlık kazanmalıdır. Rastlantılar, fırsatçı davranışlar, eş-dost desteklemesi, bazı kişileri uygun düşmedikleri makamlara getirebilir. Ancak bu tür kişilere, bulundukları makam, mevki gerçek bir değer kazandırmaz.

Kişiler, bulundukları makam nedeniyle saygınlık kazanmamalı, kendi kişilikleriyle bulundukları makama saygınlık kazandırmalıdırlar.

Ö. AKGÜÇ

SORULAR

(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre ve kendi ifadelerinizle cevaplayınız.)

1. Yazar, hangi tür davranışları hatalı bulmaktadır? (8 puan)

Cevap:

 

2. Yazar, toplumdaki saygı anlayışını nasıl açıklıyor? (8 puan)

Cevap:

 

3. Yazara göre, para ve mevkiyi saygınlık ölçüsü kabul edenler neyle karşılaşıyor? (8 puan)

Cevap:

 

4. Yazara göre kişi saygınlığının asıl ölçütü neler olmalıdır? (8 puan)

Cevap:

 

5. Yazının son cümlesinden ne anlıyorsunuz? Kısaca açıklayınız? (8 puan)

Cevap:

 

Sıra SÖZCÜK ANLAMI
Maneviyat (    ) a) Korkusunu gidermek, güven vermek; sağlamak, elde etmek.
Gaflet (    ) b) Kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.
Temin etmek (    ) c) Bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tümü, hars, ekin.
Rıhtım (    ) d) Maddi olmayan, manevi şeyler; yürek gücü, moral.
Muvaffakiyet (    ) e) Toplumla ilgili, toplumsal, içtimai.
Ahlak (    ) f) Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, ihtiyatsızlık.
Kültür (    ) g) Uygulama, pratik.
Sosyal (    ) h) Gemilerin indirme-bindirme, yükleme-boşaltma yaptığı yer.
Laf işitmek (    ) ı) Başarı.
Tatbik (    ) j) Paylanmak, azarlanmak.

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki sözcükleri önce sözlük sırasına göre numaralandırınız; daha sonra kendi anlamlarıyla eşleştiriniz.

(10 puan)

7. Aşağıdaki cümlelerde birleşik kelimelerin altını çizerek, doğru yazıldığı cümlelere “D” yanlış yazıldığı cümlelere “Y” yazınız. (5 puan)

Çörek otu pasta ve böreklerin vazgeçilmezlerindendir.
Bu kitaplardan birtakım da ben aldım.
Dokuztaş oyunu çocukluğumuzda oynadığımız bir oyundu.
Bu sene dilbilgisinde ağırlıklı olarak filler konusunu işleyeceğiz.
Bu ormanlardaki ağaç kakanlar daha çalışkan olmalı ki ağaçlar delik deşik olmuş.

 

8. Aşağıdaki cümlelerde çekimli fiilleri bulunuz. Hangi kip ve şahıs ekini aldığını yazınız. (10 puan)

CÜMLE

FİİL

HANGİ KİP?

HANGİ ŞAHIS?

Bahçedeki kiraz filizi epeyce uzadı.
Saat üçe kadar bitirmeliyim işimi.
Tatile ne zaman çıkacaksınız?
Sözümü dinlersen başarıya ulaşırsın.
Günde iki kez dişlerimizi fırçalarız.

 

9. “çalış-” fiilini olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru biçimleriyle birer cümlede kullanınız. (5 puan)

BİÇİM

CÜMLE

Olumlu
Olumsuz
Soru
Olumsuz soru

 

10. “Çok yaşamak elimizde değil; fakat namımızı çok yaşatmak elimizdedir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. (30 puan)

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?