2013-2014 Beden Eğitimi Ortaokul 1. Dönem Zümre Toplantısı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

……………………… ORTA OKULU

2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR DERSİ

I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

            

 

Toplantı Tarihi                        : …./09/2013

Toplantı No                            : 01

Toplantı Yeri                          : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar              : ………………………                     – Okul Müdürü

………………………                     – Beden Eğitimi Öğretmeni

                                                                             

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1. Beden Eğitimi Dersinin genel amaçlarının okunması ve açıklanması.

2.1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun incelenmesi, Atatürk İlke ve İnkılâplarının yeri geldikçe Beden Eğitimi Derslerinde işlenmesi.

3. 2012-2013 Eğitim–Öğretim yılı içerisinde yapılan Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağının okunarak gerekli değerlendirmelerinin yapılması.

4. Beden eğitimi dersinin müfredat programının incelenmesi.

5.  2013–2014 Öğretim Yılı yıllık planlarının ünitelendirilmiş yıllık plan olarak hazırlanması.

6.  Ölçme ve Değerlendirmelerde birlikteliğin sağlanması için kararların alınması.

7.  Okul ders araçlarının dikkatle ve özenle kullanılmasının sağlanması için alınması gereken tedbirler.

8.  Diğer Zümre Öğretmenleri ile koordinasyonunun sağlanması.

9.  Öğrencilerde kılık ve kıyafet birlikteliğinin sağlanması.

10.Öğrencilerin spor alanlarının ve malzemelerinin bakım, onarım ve temizlik işlerine aktif katılımlarının sağlanması.

11.Beden Eğitimi zümresinin okul disiplinine genel katkıları,

12.Spor alanlarının kullanımı talimatına uyulması ve spor kıyafetleri giyinme yerlerinin, spor alanlarının temizliği, tertip ve düzeninin sağlanması.

13.Verilecek performans ve proje ödevlerinin sınıflara göre belirlenmesi.

14.Beden Eğitimi Dersine giremeyen raporlu öğrencilere yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda nasıl bir işlem yapılacağının tespitinin yapılması.

15.Okul Spor Kulübü ile ilgili çalışmalardan ve gelişmelerden Beden Eğitimi Zümresinin zamanında bilgilendirilmesi.

16.Öğrencilerin Beden Eğitimi dersinden sonraki derslere geç kalmamaları için uygun zamanda hazırlıklarının yapılması.

17. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.   Beden Eğitimi Dersinin hem genel amaçları hem de sınıflara göre özel amaçları tek tek okunarak bu amaçlara ulaşabilecek doğrultuda derslerin işlenmesi ve de bu amaçların uygun zamanda ve yerinde okutularak öğrencilere kavratılması yoluna gidilecektir.

 

2.   Türk Milli Eğitiminin Amaçları ile Atatürk İlke ve Devrimleri, önemli gün ve haftalarda en iyi ve detaylı bir şekilde derslerde işlenecektir. İşlenecek konular yıllık planda belirtilecek ve ders konusu olarak sınıf defterine konu olarak da yazılacaktır.

 

3.  2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı içersinde düzenlenen tüm zümre toplantı tutanaklarının hepsi okunarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Mevcut eksikliklerde dilek ve temenniler kısmında maddeler halinde ele alınacaktır.

 

4.  İlköğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Rehber Kitabındaki açıklamalar bölümü en ince ayrıntıları ile okundu. Yıllık planlarda alınacak Ünite ve Konuları, Özel Amaçlarla birlikte işlenmesi için, çevrenin durumu, iklim durumu, spor alanlarının durumu, ders araç – gereç ve malzemelerin durumu ve de öğrencilerin genel durumları da göz önünde tutularak yıllık planların hazırlanması yoluna gidilecektir. Yeni Müfredat Programının incelenerek değerlendirilmesi yapıldı.

 

5. 2013–2014 Eğitim–Öğretim yılı Beden Eğitimi Derslerinin sınıflara göre yıllık planları hazırlanırken öncelikle bir önceki öğretim yılındaki yıllık plandaki Ünite ve Konularda aksayanlar göz önünde tutularak hazırlanması yoluna gidilecektir. Yıllık planlarda tüm konuların tamamı müfredat programında yer almasının yanı sıra okulların çevre ve diğer şartları da göz önünde tutulacaktır.

Önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun gerekli çalışmalar ve derslerde bu konuları aydınlatıcı bilgilere devamlı olarak yer verilmelidir. Ayrıca Ulu Önder Atatürk ve diğer Türk Büyüklerinin spor ve sporcuya vermiş oldukları önem devamlı olarak belirtilecektir.

 

6.  Ölçme ve Değerlendirmede birlikteliğin sağlanması için öncelikle öğretmenin dersin konusuna hazırlıklı gelmesi ile mümkündür. Önceden hazırlanacak puanlama baremi ile ölçme ve değerlendirmede birliktelik sağlanmış olur.

Öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde not verirken genel başarı durumları göz önünde bulundurulması, çok başarılı bir öğrenciyi yetenek gerektiren Beden Eğitimi Derslerinde başarı durumlarının düşük gösterilmesi, öğrenciyi psikolojik açıdan olumsuz etkileyeceğinden bu durumları da göz önünde tutularak ölçme ve değerlendirme yapılması daha uygun olacaktır.

Öğrencilerin sadece fiziki yapılarının göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmayacak aynı zamanda öğrencinin zihinsel, ruhsal ve sosyal yapıları da göz önünde bulundurulması ayrıca başka bir öğrencinin yeteneğine göre değil kendi yeteneklerine göre değerlendirilecektir.

Beden Eğitimi Dersinde 2 Uygulamalı sınav, Performansı belirlemeye yönelik çalışmalar adı altında 1. ve 2. Dönemde en az 1 performans, 1 de ders içi performans notu verilmesi, Raporlu öğrenciler için konumlarına uygun olarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Okulumuz sportif faaliyetlerinde görev alan tüm öğrencilerimizin bu durumları ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulacaktır.

 

7.  Okul araç–gereçlerinin daha dikkatli ve özenle kullanılmasını sağlamak için öncelikle mevcut araç – gereç ve malzemelerin ne amaçla kullanıldıkları hususunda öğrencinin aydınlatılması gerekmektedir. Okulda ve her sınıfta bu araç – gereçleri ve malzemelerin korunması için ekipler oluşturulacaktır. Bu konu Spor Kulübü Genel Kurulunda en iyi şekilde üyelere anlatılacaktır.  Bu hususta sınıf başkanları ile Okul Onur Kurulu üyelerinden de yardım istenilecektir.

 

8.  Diğer zümre öğretmenleri ile koordinasyonu geliştirmeliyiz. Öncelikle önemli gün ve haftalarda ve proje hazırlama-uygulama safhalarında diğer zümre öğretmenlerinden faydalanma çağdaş eğitimin bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Özellikle Resim ve Müzik öğretmenlerinden faydalanarak ortak zümre çalışmaları yapılacaktır.

 

9.  Öğrencilerimizin hem okul kıyafetlerinde hem de spor kıyafetlerinde birlikteliğin sağlanması için okulda; idare, öğretmen ve veli işbirliği ile kıyafet birlikteliğinin sağlanması okula daha iyi bir düzen getireceği kanısındayız. Ancak burada Beden Eğitimi Öğretmenine daha fazla görev düşmektedir. Beden Eğitimi Öğretmenleri okullarda hem spor kıyafetlerinde birliği sağladığı gibi okul kıyafetlerindeki birliği sağlamakta ona büyük görevler düşmektedir. Spor Kıyafetlerindeki birliktelik soğuk ve yağmurlu havalarda tişört ve şort üzerine takım eşofman ile spor ayakkabısıdır. Sıcak havalarda ise isteğe bağlı olarak kızlarda tişörtlerin altında tek eşofman altları ve spor ayakkabısı, erkeklerde ise tişört, şort ya da eşofman ve spor ayakkabısıdır. Bu kıyafetler yalnızca Beden Eğitimi Derslerinde kullanılacaktır.

 

10. Öğrencilerimizi temizlik işlerine katılımlarını sağlamak için öncelikle temizliğinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hususunda gerekli açıklamalar yapılacaktır. Beden Eğitimi Derslerinde haftada birden fazla olmamak şartı ile okul bahçesinde mıntıka temizlikleri devamlı suretle yapılacaktır. Diğer spor alanları içinde görevli öğrencilerden oluşturulan ekipler görevlendirilecek o alanların temizliklerinden de bu ekipler sorumlu olacaklardır.

 

11. Beden Eğitimi Dersinin konuları itibariyle ve genel amaçları itibariyle bir disiplin dersi olması okul disiplinine katkısının da ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Beden Eğitimi Derslerini konunun amaçlarına uygun bir şekilde işlemek ve bunun yanı sıra çevreyi iyi kontrol etmek Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları içerisindedir. Bu görevde okul disiplinine katkısını ortaya koymaktadır.

 

12. Okul spor alanlarının kullanımları hususunda her derste gerekli açıklamalar yapılacaktır. Her spor alanları için görevli olacak öğrencilerin tespitleri yapılacaktır. Bu öğrenciler bu spor alanlarının temizliklerinden, düzenlerinden ve işbirliğinden sorumlu olacaklardır. Ayrıca her spor alanları için de kullanım talimatı yazılarak ilgili yerlere asılacaktır.

 

13. Beden Eğitimi Derslerinde verilecek Proje ve Performans ödevlerinin konuları sınıflara göre aşağıya çıkarılmıştır.

Proje Ödevi konuları:

a- Maket Futbol saha çizimi

b- Maket Voleybol saha çizimi

c- Maket Hentbol saha çizimi

d- Maket Basketbol saha çizimi

e-Atletizm(cirit atma, disk atma, çekiç atma,sırıkla yüksek atlama,koşular) ilgili saha ve oyun kuralları bilgisi

f- Maket Masa Tenisi saha çizimi

        Performans Ödevi Konuları

a- Öne ve Geriye Takla

b- Futbolda Top Sektirme

c- Voleybolda Parmak Pas

d- Hentbolda Temel Pas

e- Basketbolda Turnike

f- Atletizmde uzun atlama

 

14. Okulumuzda Beden Eğitimi Derslerinden raporlu öğrencilerin olacağını düşünerek bu konuda gerekli tedbirler alınmıştır. Raporun özelliklerine göre uygulamalı, teorik ve bazen de yazılı değerlendirmeler yapılacaktır.

 

15. Okul Spor Kulübü ile ilgili çalışmalarda ve gelişmelerde Beden Eğitimi Öğretmeninin hemen bilgisi ve haberi olur. Çünkü okulumuzdaki mevcut öğrenci sayısı çoktur ve Beden Eğitimi Öğretmeninin planları turnuvalar vb. sebeplerden önceden yapılır. Bu yüzden okulumuzda Spor Kulübü ile Zümre çalışmaları birbiriyle uyumlu olarak çalışmaktadır.

 

16. Öğrenciler Beden Eğitimi Dersinden sonraki derslere geç kalmamaları için 5 dakika erken bırakılacaktır. Bu uygulama yıl boyunca devam edecektir. Öğrencilerin spor kıyafetlerini giyinmeleri içinde her dersin başında 5 dakikalık zaman verilecektir.

 

17. Okul Müdürü ……………………… 2013–2014 Eğitim Öğretim yılı hepimize hayırlı olsun temennisiyle toplantıya son vermiştir.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?