2013-2014 Biyoloji 2. Dönem Zümresi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE  TOPLANTI  TUTANAĞI

 Toplantı Tarihi               :

Toplantı No                    :  2

Zümre Başkanı               :

Zümre  Öğretmenleri      :

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-            Açılış ve Yoklama

2-             I. dönem zümre kararlarının okunması ve maddelerin okunması, eksikliklerin gözden geçirilerek                                         iyileştirici çalışmalar yapılması,

3-                            I. Dönem başarı durumunun değerlendirilmesi, başarıyı arttırıcı öğretim ve uygulama tekniklerinin tespiti,

4-            Yıllık plan ve müfredatın uygulanması, günlük planların hazırlanmasına ilişkin esaslar,

5-            Dersin işlenişinde Atatürkçülük konularına yer verilmesine ilişkin esaslar, önemli gün ve haftalar,

6-            Yıllık ödevlerin toplanması ve değerlendirilmesi,

7-            Ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesi,

8-            Veli toplantılarından alınan sonuçların değerlendirilmesi,

9-            Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği konusunun görüşülmesi

10-         Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-   20-02-2014 Tarihinde saat 14.00 de  Biyoloji Öğretmeni  …………… Okul Müdürü ………………………. başkanlığında toplanarak yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamışlardır..

 

2-    I. Dönem zümre kararları okundu, bu kararlarla ilgili sözlü notu ile ilgili değişiklik dikkate alınarak I.Dönem de uygulanmıştır. II. Dönemde her öğrenci için 2 sözlü notu kullanılması kararlaştırılmıştır. Sözlü notları öğrencinin ders içi durumu, ders içerisindeki katılımı, ilgisi gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 

Biyoloji Öğretmeni ……………, I. Dönem konular nedeniyle görsellik eksik kalmıştır dedi. Bu konuda sınıfların kalabalık oluşu ve öğrencilerin okula adapte oluş aşaması eksikliği gidermede problemdir. Özellikle bazı öğrencileri derse adapte etmekte eğitici konuşmalar yapmak gerektiği için ders görselliği 2. planda kalmıştır. Öğrencilerin II. Dönemi daha dikkatli davranacağı düşünülerek ders konularındaki görsellik ön plana çıkarılmaya çalışılacaktır.

Biyoloji dersi : fen dersleri içerisinde sözele dayalı niteliği ile ayrılmaktadır. Sürekli ders tekrarı önem kazanmaktadır. I. Dönem öğrencilerimizin çoğunda bu eksiklik gözlenmiş olup, soru –cevap yöntemiyle ödevler verilerek derse ilgileri çekilmeye çalışılacaktır.

.

3-            I. Dönem sonun da anadolu sınıfları ve diğer dokuzuncu sınıflardaki biyoloji dersinde sınıflara göre başarı ortalamaları şöyledir:

                Anadolu I/A Sınıfı:%100

Anadolu I/B  Sınıfı: %100

9/A   Sınıfı:51,02

9/B   Sınıfı:47,92

9/C   Sınıfı: 63,83

9/D  Sınıfı:47,92

9/E   Sınıfı:60,42

9/F    Sınıfı:42,86

Bu  başarı  oranlarına göre sınıflarda istenen düzeyde başarı sağlanmış ancak bazı sınflarda başarıortalaması düşüktür.Biyoloji öğretmeni …………… bu eksikliği giderici şu çalışmaların yapılacağını belirtti.

a- Biyoloji  dersi II. Dönem konuları Canlıların Temel Birimi Hücre, Canlıların Sınıflandırılması, Üniteleridir. Derslerde yapılacak gözlem – deney ile öğrencilerin, dikkati çekilmeye çalışılacak, akılda kalıcılığın oluşması sağlanacaktır. Canlıları tanıma olan canlıların sınıflandırılması ünitesinde yeri geldikçe canlı örnek oluşmasını sağlayarak ders ilgi çekici duruma getirilecektir.

 

b- Bazı sınıf ve öğrencilerde görülen yetenek ve çalışma temposundaki farklılıkta, ders başarısı açısından dikkat çekicidir. Bu noktada dersin tekrarı önemli olmaktadır. Ders sonunda kısa sorularla ders tekrarı yapılacak, iyi sözlü notlarıyla öğrenciler, ödüllendirilecektir.

c- Biyoloji dersinde, Küresel Isınma ve Çevre konuları, güncel konular olup, bu konulara ilgilerini çekmekte birer sosyal projedir. Dolayısıyla ilgi çekici ödev ve projeler verilerek biyoloji konularının ne kadar hayat ile bağlantılı olduğu gösterilmiş olunacaktır.

d- I. Dönem sınav sonuçları değerlendirildiğinde biyolojiyle ilgili yabancı terimlerin ve yorumlayıcı soruların başarı derecesinin daha düşük olduğu görülmüştür.Kısa cevaplı soruların çözümünün daha iyi olduğu görülmüştür.Bu konuda etkenin öğrenci profilindeki öğretim temeli zayıflığından kaynaklandığı gözlenmiş olup derslerde bu yönlü soruların çözümü ile başarıyı arttırmanın yoluna gidilecektir.

 

 4-    Yıllık plan 2485,2575 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen biyoloji konuları doğrultusunda hazırlanan yıllık plan I. dönem başarı ile uygulanmıştır.

 

Eğitim öğretim kurumlarında derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu eğitsel yönden gereklidir. Eğitim öğretim planlı programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır. Okul Müdürü ………………………. eğitim ve öğretimin etkin, verimli olabilmesi, planlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmelerini, günlük plan yapmaları ile olanaklıdır dedi.

Planlı Çalışma İle:

1-Planla öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere bağlı olur ,

2-Öğretimin planlanması, öğretmenin eğitim öğretimde neyi,niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimi artırır.

3-Öğretim programının planlanması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işlenmesinin oluşmasını sağlar,

4-Öğretmen  ve öğrencinin düzenli çalışmasını sağlar,

5-Öğrencilerin ilgi,istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar,

6-Eğitim ve öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar,

7-Eğitim ve öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

 

5-        Atatürkçülük ve Atatürk ilkelerine bağlı, bilgili,akılcı ve bilimsel düşünebilen nesiller yetiştirebilmek için konular işlenirken Tebliğler Dergisinden müfredat programına uygun konulara Atatürk’ün bilimin insan yaşayışındaki yeri ve önemini belirten ‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’’özlü sözlerine yer verilecektir.

Aynı amaçlar içerisinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı   ve  19 Mayıs Atatürk’ü  Anma,Gençlik ve Spor Bayramı’nda 2104,2212,2488 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanan Atatürk ilke ve inkılaplarına yer verilecektir.

 

6-             Tebliğler Dergisinde yer alan yıllık ödev seçimi ve hazırlanışı doğrultusunda öğrencilerin araştırma veya yazma safhalarında öğretmenlerinden yardım almaları ve onaylatmaları gerektiği belirtildi.Öğrencilerin yıllık ödevleri araştırma yeteneklerini geliştirme amacıyla aldıklarının vurgulanması gerektiği belirtildi.

Dönem ödevinin nisan ayının son haftasında toplanarak ödev değerlendirme formuna göre değerlendirilip yeniden öğrencilere dağıtılması kararlaştırıldı.

Orta  dereceli öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliği, sınav, bir derstan başarılı sayılma ve not sistemi ile ilgili bölümler okul müdürü tarafından açıklandı.

 

 

7–         Okulumuz II. Dönem başı kurul toplantısında alınan karar ile biyoloji dersi gibi 2 yazılı sınav olan derslerde II. yazılıların ortak sınav olarak yapılması kararı alınmıştır. Mayıs ayının son haftasının (26-30 Mayıs) ortak sınav haftası olması  kararlaştırılmıştır.Sınav sonuçları  analiz   edilip değerlendirilerek okul yönetimine bildirilecektir.

Ortak sınavlarda görülen başarı değişiklikleri farklılığını giderici önlemler alınacak ,öğrencilerde ders tekrarı düşük olduğu olduğu için derste soru-cevap yöntemi ile konu tekrarı yapılacaktır.Soru çözmeler arttırılacak ,dersle ilgili ödevler verilerek takip edilecek,iyi sözlü notuyla öğrencilerin ilgisi çekilmeye çalışılacaktır.

 

 

8–        Veli  toplantılarında karşılıklı görüşmelerin başarıyı artırmada önemli olduğunu belirten okul müdürü özellikle başarısız ve devamsızlığı olan öğrencilerin velileriyle sürekli işbirliğinin sağlanmasının uygun olacağını söyledi.Biyoloji öğretmeni de velilerle diyalog içinde olmanın öğrenciyi sınıf içerisinde dersle ilgili kılmada başarılı olduğunu belirtti.

 

9–         Deney ve gözlemlerde diğer fen dersleri öğretmenleri ile işbirliği yapılması, belirli gün ve milli bayramlarda tarih öğretmenleri ile görüşülmesi söylendi.

10–        Okul  Müdürü  ………………………., iyi bir dönem olması dileğiyle toplantıya son verildi.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?