2013-2014 Fen Ve Teknoloji Dersi Sene Başı Zümresi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2013-2014 Fen Ve Teknoloji Dersi Sene Başı Zümresi indir,2013-2014 ortaokul Fen Ve Teknoloji Sene Başı Zümresi,2013-2014 Fen Ve Teknoloji Dersi 1. dönem Zümresi

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

………………ORTAOKULU 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI

 

 

ALINAN KARARLAR     :

 

1-            Yapılacak yazılı sınavların tarihlerinin zamanında duyurulmasına ve kapsamının belirlenmesine,

2-            Diğer zümrelerle yapılan işbirliğinin ve görüş alış-verişinin değerlendirilmesine,

3-            Konularla ilgili yapılan deney-gezi-gözlemin değerlendirilmesine

4-            Önceki soruların ve genel deneme sınavlarının kritik edilerek değerlendirilmesine, elde edilen sonuçlara göre yeni kararların alınmasına

5-            Örnek ders anlatımlarının gerçekleştirilmesine, verimli anlatım ilkelerinin belirlenerek derslerin işleniş tekniği üzerinde durulmasına,

6-            Yıllık planların denetlenerek aynı hafta içinde, aynı konuların işlenmesine, uygulama birliğinin sağlanmasına,

7-            Yapılacak sınavlar için soru hazırlığının yapılarak kaliteli soru ilkesinin hayata geçirilmesine,

8-            Yetenek derslerinin sosyal çalışmalarının planlanmasına,

9-            İhtiyaç duyulan ders araç-gereçlerinin ve daha başka ihtiyaçların okul idaresine iletilmesine,

10-          Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyinin geliştirilmesi için müşterek tavırlar sergilenmesiyle ilgili hususların görüşülmesine,

11-          Belirlenen noksanlıkları, doğru ve yanlış uygulamaları örneklendirerek, yıllık plandaki eksiklikleri giderme konusunun ele alınmasına,

12-          Okulda zihinsel engelli ve yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilere ilişkin tespitlerin yapılarak bu öğrencilere uygun yöntem ve yaklaşımların uygulanmasına, ferdi farklılıklar dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda teşvik edilmeleri suretiyle başarılarının artırılması yönünde kararlar alınmasına

13-          Sınıf seviyelerin değerlendirilmesine

14-          Öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususların değerlendirilmesine, buna bağlı olarak yeni planlama için ön hazırlığın yapılmasına,

15-          Yapılan deney, gezi ve gözlemlerin planlamaya uygun gidip gitmediğinin görüşülmesine,

16-          Yazılı sınavların yapılmasında belli konu ve bölümlerin bitirilme durumunun dikkate alınarak değerlendirilmesine,

17-          Yapılması kararlaştırılan öğretim etkinliklerinin yapılıp yapılmadığı değerlendirilmesine,

18-          Karşılaştırmalı sınavlar düzenlenmesiyle ilgili elde edilen sonuçlar üzerinde durulmasına, varsa seviye farklılıkların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına,

19-          Aynı dersi okutan öğretmenlerin her sınav sonunda alınan sonuçları mukayese etmeleri, sınıflar arasında bilgi düzeyi farklılıklarını önlemek için soruların tespiti, ölçme ve değerlendirmelerin objektif kriterlere göre bütünlük içerisinde yapılması gibi uygulama birliğini sağlayıcı çalışmalar yapılmasına,

20-          Öğrencileri ileride ele alacağı konulara göre gerekli hazırlığın yapılmasına,

21-          Başarısızlık sebeplerinin belirlenerek, bu sorunların çözümüne yönelik önlemlerin alınmasına ve uygulama sonuçlarının izlenmesine karar verildi.

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?