2013-2014 Sene Başı Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

>>>DOSYA HALİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

………………….  İLKOKULU/ORTAOKULU

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

Toplantı Tarihi :  11/09/2013  Salı

Toplantı Saati :    09.00         

GÜNDEM  MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama,

2) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

3) Toplantı yazmanlarının  seçimi, (İKY. Md. 94)

4) Okul Müdürü ………………..’ın açılış konuşması,Bir önceki öğretim yılının değerlendirmesi,

        1-Başarı yönünden

        2-Disiplin yönünden

       3-Rehberlik ve sosyal faaliyetler yönünden

       4-Devam ve devamsızlık yönünden

5) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi, değişikliklerin gözden geçirilmesi (21.07.2012-28360 RG)

6) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ( 2., 10., 11., 16., 43 Maddeleri), Etik Sözleşmesi.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplinle ilgili maddelerinin değerlendirilmesi, (DMK. Md.125 a-b-c-d-e)

7) Atatürkçülük  konuların dağılımı ve  işlenmesi, (2488 TD)

8) Öğretmenlerin görevleri ve uyulması gereken hususların görüşülmesi, nöbet, sevk ve izin işlemlerinin nasıl   yürütüleceğinin tespiti, Nöbetçi öğretmenlerin  görevlendirilmesi,

(İKY. Md. 64), (İKY. Md. 66) (İKY. Md. 71)

9) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar, (Şubat 2005/2569 TD)

10) Öğrenci kıyafetleri;uyulması gereken kurallar; geç kalan öğrencilerle ilgili işlemler;öğrenci izin ve hasta sevk işlemlerinin nasıl yapılacağı,

11) Okul demirbaşlarının korunması,

12)  Seçmeli derslerin görüşülmesi,

13)  Rehberlik çerçeve programı,

14) Sınıf rehber öğretmenlerin seçimi,

15 ) Zümre toplantılarının nasıl yapılacağı, (İKY. Md. 95)

16) Okul içinde kurulacak kurulların oluşturulması,

a) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu,  (İKY. Mad. 113)

b) Öğrenci Kurulu,  (İKY. Mad. 97)

  c) Okul gelişim ve yönetim ekibi,  (İKY. Md.99),

(T.D 2533, 2552, 2566)

d) Kantin denetleme kurulu,  (2007/33 Genelge md. C-1)

  e) Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin kurulması, Rehberlik Okul Yürütme   Kurulu,   (Rehberlik ve PDHY. Md. 45, 47/b), (T.D. 2524)

 

f) Kitap ve yazı inceleme kurulu üyelerinin seçimi     (Sosyal E.Ynt. Mad. 24 )                                          

g) Satın alma  komisyonu seçimi,  (İKY. Md. 100)

ğ) Okul-aile birliği denetleme kuruluna  öğretmen seçimi,   (Aile Bir. Yönt. Md. 11)

 h) Muayene ve Kabul Komisyonu    (İKY. Mad.101),

(Ok. Önc. EKY. Mad.40)

ı) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonu   (Okul. Kütüp. Yön. Mad.10),

(T.D. 2529)

 i) Tören ve Kutlama Komisyonu   (Sosyal E.Ynt. Mad. 28,)

(T.D. 2569)

 j) Sosyal Etkinlikler Kurulu   (Sosyal. E. Ynt. Md. 8),

k) Okul Seçim ve Sandık Kurulu   (Dem. Eğt. Ok. Mec. Yng. Mad. 9, 10), (T.D. 2564, 2588)

17) Belirli gün ve haftalarla ilgili görevlendirmeler, (Eylül 2005 / 2569  TD)

18) Ders defteri ve yoklamanın işlenmesi,

19) Bayrak  törenleri, törenlerde dikkat edilecek hususlar, (Mart 2007/2594 TD)

20) Sınavlar,proje ve performans görevleri,sınıf içi etkinliklerle ilgili hususlar, (İKY.32-40)

21) Kaynaştırma Eğitimleri ve BEP,(Özel Eğitim Hiz. Yön.)

22) Ödevlerle ilgili işlemler,

23) Tebliğler dergisi, resmi yazıların okunup imzalanması, (İKY.65)

25) Ders kitapları dışında kullanılacak yardımcı kaynakların seçiminde dikkat edilecek hususlar,

26) Öğretmen-veli ilişkisi,veli toplantıları (2002/27 Genelge)

27) Sınıfların düzeni, okulda görülen eksiklikler,

28) Geliş-gidiş izinleri (DMK. Md.44)

29) Taşıma araçları (28.08.2007/26627 RG)

30) Dilek ve temenniler.

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?