Archive for Şubat, 2013

Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorileri Konu Anlatımı ve Ders Notu

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ  HÜCRE:   I.HÜCRENİN KEŞFİ VE HÜCRE TEORİLERİ:   Hücre teorisi: 1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. 2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler. 3)Hücreler bölünerek çoğalırlar. Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir.İş bölümü ve doku oluşumu  yoktur.Tek hücrelilerde canlılar protein sentezleyerek ve ya klorofil taşıyanlar fotosentezle büyürler. …Çok hücrelilerde bütün olaylar […]

ATP’nin Canlılar İçin Önemi ve Fosforilasyon Konu Anlatımı ve Ders Notu

ATP’nin  Canlılar İçin Önemi: …Hücrede canlılık olayları sırasında bir çok kimyasal reaksiyon gerçekleşir.Hücre bu reaksiyonlar sırasında (örneğin solunum) açığa çıkan enerjiyi  ADP +P ‘yi bağlamada kullanarak ATP sentezler. …ATP’de depolanan bu enerji gerektiği zaman metabolizmadaki olayların gerçekleştirilmesinde kullanılabilir. ATP’nin yıkılmasıyla elde edilen enerji aktif taşıma,sinirsel iletim,kas kasılması,organların çalışması ,biyosentez gibi bir çok olayda kullanılır. ..Protein […]

Temel Enerji Molekülü (ATP) Konu Anlatımı ve Ders Notu

  TEMEL ENERJİ MOLEKÜLÜ  ATP: ATP canlıların temel enerji kaynağıdır., Adenin organik bazı,5C’luriboz şekeri ve 3 fosfat molekülünden oluşur. ATP’nin  sentezlenmesi  olayına  fosforilasyon  adı  verilir. ATP  enerjisinde  yüksek enerjili  fosfat  bağları  bulunur ,enerji burada bulunur. ATP’nin  hidroliziyle  7300  kalorilik  enerji  açığa  çıkar  ve bu enerji yaşamsal faaliyetlerde kullanılır. ATP + H2O à ADP + P […]

Nükleik Asitler (DNA ve RNA) Konu Anlatımı ve Ders Notu

NÜKLEİK ASİTLER ( DNA  ve   RNA): …Canlılığın gereği olan enerji üretimi ,protein sentezi,üreme,kalıtsal özelliklerin aktarılması gibi temel hayat olayları hücrelerde gerçekleşir. …Hücrelerdeki bu hayatsal olayları düzenleyen ve yöneten organik moleküller nükleik asitlerdir. …Bir hücrenin veya canlının bütün özellikleri yani genetik bilgisi nükleik asitlerde depolanmıştır. Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar […]

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Etkenler Konu Anlatımı ve Ders Notu

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Etkenler : a.)Sıcaklık: …Enzimler protein yapıda moleküllerdir.Proteinlerin yapısı yüksek sıcaklıkta bozulur.Örneğin yumurtanın kaynar suda katılaşması ,proteinlerin bozulmasından kaynaklanır. …Enzimler belirli bir sıcaklıkta daha iyi çalışırlar.Enzimlerin en iyi çalışabildiği sıcaklığa optimum sıcaklık denir.Bu sıcaklığın üstündeki ve altındaki değerler enzimlerin çalışma hızını azaltır. …Enzimlerin yapısı çok yüksek sıcaklıkta tamamen bozulduğu halde düşük sıcaklıklarda […]

Biyolojik Katalizörler (Enzimler) ve Görevleri Konu Anlatımı, Ders Notu

BİYOLOJİK KATALİZÖRLER (ENZİMLER): …Canlı hücrelerdeki moleküller ve atomlar arasında sürekli bir etkileşim vardır. …Bu etkileşim sonucunda kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. …Bir  hücrede meydana gelenbütün kimyasal reaksiyonlara metabolizma adı verilir. …Metabolizmanın devamlılığını sağlayan her kimyasal reaksiyonun başlaması için reaksiyona girecek moleküllerin birbirini etkileyecek kadar yakınlaşmaları ve aktifleşmeleri gerekir. …Bir kimyasal reaksiyonun başlaması için gereken en düşük […]

Ayraçlar (indikatörler) Ders Notu

FENOL KIRMIZISI ÇÖZELTİSİ +  ASİT                                                                                                                          (SARI RENK VERİR) FENOL  KIRMIZISI ÇÖZELTİSİ  +  BAZ                                                                                                       (KOYU KIRMIZI RENK VERİR)                   KİREÇ SUYU +  ASİT                                                                                                                                                      (DEĞİŞME OLMAZ)   KİREÇ SUYU +CO2                                                                                                                 BULANMA VE BEYAZ ÇÖKELEK OLUŞUR)   KİREÇ SUYU +SOLUKLA ÜFLEME                                                                                      (BULANMA VE BEYAZ ÇÖKELEK OLUŞUR Ba(OH)2,  KOH                                                                                                                                                           (CO2 TUTUCULARDIR   BENEDİCT ÇÖZELTİSİ YADA FEHLİNG ÇÖZELTİSİ   + GLİKOZ            (TUĞLA […]

Vitaminler Konu Anlatımı ve Ders Notu

VİTAMİNLER: àCanlılardaki normal vücut metabolizması için az miktarda ama mutlaka gerekli olan organik bileşiklerdir. àOrganik besin olmalarına rağmen yapıya katılmazlar. àİnsanın dengeli bir beslenme yapabilmesi ,protein,karbonhidrat ve yağın yanında yeterli vitaminleri de almasına bağlıdır. àBesinlerle birlikte alınan vitaminler sindirime uğramadan direk kana karışırlar. àVücut direncini arttırırlar. àEnzimlerin yapısına katılırlar. àDüzenleştiricidirler,enerji vermezler,sindirilmezler. àBir kısmı besinde bulunduğu […]

Yer Altı Sularının Kullanılmasının Çevresel Sonuçları Ders Notu

YER ALTI SUYUNUN KULLANILMA­SININ ÇEVRESEL SONUÇLARI Tarihin başlangıcından bugüne kadarki bir çok mede­niyetin kurulma ve tarihten silinmesinde suya olan ya­kınlık ve bağımlılığın büyük etkisi olmuştur. Ülkelerin doğal zenginliği olan suya olan ihtiyaç arttıkça, gittik­çe daha stratejik bir kaynak olmaya başlayan tatlı su kaynaklarının korunarak, verimli ve planlı kullanımı da­ha önemli bir hâle gelmiştir. Dünya nın […]

Ormanların Tahribatının Yol Açtığı Etkiler Ders Notu

ORMANLARIN  TAHRİBATININ  YOL AÇTIĞI ETKİLER Ormanlar sağladıkları yararlar düşünüldüğünde Dünya’nın en kıymetli biyolojik hazineleridir. Karbondioksit tüketerek oksijen üretmeleriyle oksijen ve karbon dön­gülerine katkıda bulunmaları, birçok canlı türünü ba­rındırmaları ve insanların yaşamı için gerekli olan çeşit­li ihtiyaçlarını karşıladığı doğal zenginliklerdir. Yeryüzü­nün yaklaşık 1/4’ü ormanlarla kaplıdır. Ancak ormanla­rın dağılışı iklim koşullarına farklılık göstermektedir. Dünya’daki en önemli orman […]

Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı ve Barajların Yapılmasının Nedenleri

DOĞAL   KAYNAKLARIN   KUL­LANIMINDA ÇEVRE DUYARLILIĞI insan yaşadığıçevreyi ihtiyaçları doğrultusunda şekil­lendirir. Doğal çevredeki olanaklar ve doğal kaynakla­rın potansiyeli bu şekillendirmede önemli bir etkendir. Akarsular üzerine yapılan barajlar ve deniz kıyılarının doldurulmasıyla kazanılan topraklar insanların doğal çevrede oluşturduğu değişikliklerden bazılarıdır. Bu değişmeler insanlara yarar sağlasa da çevre duyarlılı­ğından uzak bir yaklaşımla yapıldığında çevre sorun­larına yol açmaktadır. Örneğin, […]

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sevr Barış Antlaşması Ders Notu

SEVR BARIŞ  ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920) · I.Dünya savaşı bittiğinde itilaf devletleri diğer devletlerle barış antlaşmalarını hemen imzalamalarına rağmen  Osmanlı Devleti’ni  nasıl paylaşacaklarına karar veremedikleri için  ve haksız işgallere karşı Türk milletinin gösterdiği tepki yüzünden kesin barışı geciktirdiler. · İtilaf Devletleri,Sevr Antlaşmasının taslağını San Remo Konferansında  Tevfik Paşa başkanlığındaki Türk heyetine sundular.(11 Mayıs 1920) Heyet […]

8. Sınıf T.B.M.M’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Tedbirler Ders Notu

T.B.M.M’NİN  AYAKLANMALARA KARŞI ALDIĞI TEDBİRLER 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. 11 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemeleri kurularak isyancılar sert bir şekilde cezalandırıldı. İstanbul hükümetinin olumsuz propagandalarına karşı halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kuruldu. Damat Ferit hükümetinin Anadolu hareketi aleyhine yaptırdığı fetvaya karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi fetva yayınlayarak Anadolu’daki mücadelenin haklılığı tüm yurda […]

8. Sınıf İnkılap Tarihi İlk T.B.M.M.’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve Özellikleri Ders Notu

iLK TBMM’NE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR Ayaklanmaların çıkmasında; Bazı çıkar sahiplerinin halkı kışkırtması Azınlıkların devlet kurmak istemesi İstanbul hükümetinin M.Kemal  aleyhinde bildiriyi Anadolu’da halka dağıtması Düzenli ordu kurulması sırasında bazı Kuva-yi Milliyecilerin orduya katılmak istememesi M.Kemal’in idam cezasına çarptırılmış olması Milli mücadeleye engel olmak istenmesi Halkın milli bilincinin zayıflatılmak istenmesi TBMM’yi yetkisiz bir organ durumuna getirmek […]

1. Sınıf C-c sesi metinleri

>>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<<

1. Sınıf C-c sesi giriş çalışması

>>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<<

5. sınıf healthy advice worksheet

>>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<< 1.Martin  ______________ stay outside during the snowing. 2.He  _____________drink hot lemon juice with honey. 3.He ______________go to bed and rest. 4.He ______________go to work and stay near other people. 5.He ______________go to school. 6.He ______________go to the doctor. 7.He ______________take some medicine.

1.sınıflar 2.dönem veli toplantı tutanağı 2012-2013

…………………. ………………..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE …………………   25 Şubat 2013 Cuma günü saat 14:40 da 1-C sınıfı olarak veli toplantısı yapmak istiyorum. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.                                    ………………………                                       1/C Sınıfı Öğretmeni                                                                                       21.02.2013                                                              UYGUNDUR            ………………………                Okul Müdürü GÜNDEM MADDELERİ  1. Sealamlaşma.Gündemin okunması,yoklama 2. Birinci […]

5. Sınıf health problems and tips worksheet

>>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<< Match these diseases with the appropriate pictures : 1. Stomachache      2. Toothache 3. Headache             4. Obesity 5. Sore throat          6.  Bad Cold 7.Indigetion          8. Heart Attack 9. Fever                10. Acne

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Büyük Selçuklu Devleti

>>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<< Kurulduğu Yer: Horasan. Kurucusu: Tuğrul Bey. * Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandır. * Büyük Selçuklu Devleti’ne, bu boydan olan Selçuk Bey adını verdi. * Selçuk Bey, Oğuzlar Devleti’nde subaşı iken, Oğuz Devleti’nin hükümdarı ile arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden kendisine bağlı ordularla güneye inerek Seyhun ırmağı yakınlarındaki Cent şehrine yerleşti (930-935). Hükümdarları: * […]

5. Sınıf İngilizce body and health worksheet

Unscramble the words about the human body: Aehd ______________________________ Taohrt______________________________ Rea________________________________ Cekn_______________________________ Thoum_____________________________ Estch______________________________ Ram_______________________________ Cabk_______________________________ Elowb_____________________   Stochma _____________________             Elg ____________________ Ersfing____________________                    Neke________________________             Oet____________________ >>>>TAMAMINI DOSYA OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<<

5. sınıf illness for 5th grades quiz

He has got _______ flu. a)the        b) ___         c)a         d)an   She has got _____ temperature. a)a           b)an            c)the       d)____   What’s the matter with Ayşe and Sevgi? a)They had a toothache. b)She has got the measles. c)They had a sore throat. d)They have got a temperature.   I don’t feel well. I _________ stomachache. […]

5. sınıf İngilizce İllness (hastalıklar) Konu Anlatımı ve Worksheet

ILLNESSES ( HASTALIKLAR )   A headache : baş ağrısı          a temperature : ateşlenme A toothache : diş ağrısı          a stomachache : karın ağrısı A cold : üşütme                      *flu : grip A sore throat : boğaz ağrısı   *the measles : kızamık   I                                     I’ve got You                               You’ve got We         have got          We’ve got They                              They’ve […]

8. sınıf İnkılap Tarihi İlk T.B.M.M’ye Karşı Ayaklanmalar Ders Notu

T.B.M.M’YE KARŞI TEPKİLER (AYAKLANMALAR) Damat Ferit Hükümeti,TBMM’ye karşı çeşitli tedbirler almıştır. a)        Kuvayı Milliye’ye karşı,Kuvayı İnzibatiye’yi kurmuştur. b)        Atatürk ve arkadaşlarının vatan haini olarak ilan edildiği ve onların idama mahküm edildiği mahkemeler kurulmuştur. c)         Müftülere,Milli mücadele hareketini yürütenlerin din düşmanı olduklarını belirten fetvalar yayınlatmış ve düşman uçaklarıyla köylere atılmıştır. Baş gösteren iç isyanlarla milli kuvvetler […]

İlk Anayasa (Teşkilat-ı Esasiye 20 Ocak 1921) Ders Notu

iLK ANAYASA ( TEŞKİLAT-I ESASİYE –( 20 Ocak 1921) Kurtuluş savaşının devam ettiği günlerde kabul edilmiştir. Bu anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik ulusa verilmiştir. Güçler birliği prensibi benimsenmiştir.(Yasama, yargı, yürütme meclis tarafından yapılıyor.) Yeni Türk Devletinin hukuki ve siyasal belgesi olmuştur. Anayasaya göre meclis başkanı hükümetin de başkanı olmakla “Meclis Hükümeti Sistemi” benimsenmiştir. […]

8. sınıf İnkılap Tarihi İlk T.B.M.M.’nin Yaptığı İlk İşler Ders Notu

I.TBMM’NİN YAPTIĞI İLK İŞLER a)Yeni meclisin çıkardığı ilk kanun Ağnam Vergisidir.(24 Nisan 1920) O dönemde alınan Küçükbaş hayvan vergisi dört katına çıkarılmıştır;milli mücadeleye kaynak sağlamak için. a)İkinci kanun Hıyanet-i Vataniye Kanunu’dur.(Amaçları:Askerden kaçışları önlemek,ayaklanmaları önlemek,Milli harekete karşı olanları cezalandırmak ve TBMM’nin otoritesini güçlendirmek,düzenli ordu kurmak) c)Hıyanet – İ Vataniye Kanunu uygulamak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(Önce asker […]

8. sınıf İnkılap Tarihi İlk T.B.M.M.’nin Özellikleri

iLK T.B.M.M’NİN ÖZELLİKLERİ Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.(yasama ,yürütme ,yargı güçlerinin mecliste toplanması)Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır.(Çünkü o sırada ülkemiz işgal altında) Türk adı taşıyan ve milliyetçi ilk meclistir. Kurucu bir meclistir(20 Ocak 1920’de ilk anayasayı kabul ettiği ,yeni bir Türk devletinin temellerini attığı için) Milli bir meclistir.(Egemenliğin kaynağı milletin kendisidir.) İhtilalcı bir meclistir(kurulu […]

8. sınıf İnkılap Tarihi T.B.M.M.’nin Açılması ve Amaçları (23 Nisan 1920)

T.B.M.M’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920) M.Kemal  19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da olağan üstü yetkilere sahip bir meclisin açılması gerektiğini  ve bunun için hemen seçimlerin yapılmasını, her sancaktan 5 kişinin seçilmesini ve bu seçilenlerin 15 gün içinde Ankara’ya gelmelerini istedi.Ayrıca İtilaf  Devletleri tarafından dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini de  kaçabilirlerse gelmelerini istedi.(milli iradeye saygı,milli […]

7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2012-2013

  >>>DOSYA OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< ……………………PRIMARY SCHOOL SECOND TERM SECOND EXAM FOR 7/ B CLASS Name/Surname:                                                                                                                    Number: A) Match the questions with their answers. (Soruları cevapları ile eşleştirin.) (3*6=18 p )                    1. How did Hansel and Gretel  feel when they saw the witch ?        a. She saw the Seven Dwarfs.  2. Did you read […]

Memura doğum izninde son durum nedir; kaç gün izin verilecek ?

2013 yılı için doğum izni ile ilgili açıklama en yetkili ağızdan Faruk Çelik’ten geldi. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, son günlerin en çok merak edilen konularının başında gelen 6 ay doğum izni ve belediye sözleşmelilerinin kadro çalışmaları hakkındaki son durumu değerlendirdi.. CNNTURK’ün canlı yayınında Türkiye’nin sosyal güvenlik ve iş istihdamı konusunda nerelerde olduğunu ve 2013 hedeflerini anlatan Faruk Çelik, […]