2017-2018 6. Sınıf Fen Teknoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A.Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.(20 Puan)

Doku / hücre / kıkırdak / newton / kemik

zarı / organ / kan nakli / mitondri / kan

bağışı / düz kas / çizgili kas / ribozom /

dinamometre / büyüklüğü

 

 1. Canlıların en küçük yapı birimine …………….. denir.
 2. Hücre için gerekli olan enerjiyi ………………… adı verilen organel üretir.
 3. Çok hücreli canlılarda aynı yapı görevdeki

hücreler birleşerek …………………. oluşturur.

 1. İç organlarda …………………………… bulunur.
 2. Kuvvetin birimi ……………………’dur.
 3. Kemiklerin baş kısmında bulunan doku

…………………..’dır.

 1. Kanın karşılık beklemeden gönüllü olarak

verilmesine …………………………. denir.

 1. Kemiğin enine büyümesini, beslenmesi ve

onarılmasını ……………………………….. sağlar.

 1. Kuvvetin tam olarak tanımlanabilmesi için

doğrultusu, yönü ve ……………………….. bilinmesi

gerekir.

 1. Kuvvet ………………………… ile ölçülür.

 

B.Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında doğru olanlara D yanlış olanlara Y harfi koyunuz. (20 Puan)

(   ) Yaşamsal olaylar sitoplazmada gerçekleşir.

 

(   ) Gül bitkisinde sentriyol bulunur.

 

(   ) Sarı kemik iliği yağ depolar.

 

(   ) Kol ve bacakta oynamaz eklem bulunur.

 

(   ) Alveoller bronşçukları oluşturur.

 

(   ) Soluk verirken hava akciğere dolar.

 

(   ) Akciğer atardamarı kirli kan taşır.

 

(   ) Kan pulcukları yaralanmalarda kanın pıhtılaşmasını sağlar.

 

(   ) Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir.

 

(   ) Kuvvetin yönü yoktur.

C.Aşağıdaki tabloda verilenlere göre kuvvetleri çiziniz.(Her bölmeyi 2 N alınız.) (10 Puan)

YÖN DOĞRULTUSU BÜYÜKLÜĞÜ KUVVET
Doğu Doğu-Batı 6 N
Batı Doğu-Batı 8 N
Kuzey Kuzey-Güney 2 N  

 

 

Güney Kuzey-Güney 4 N  

 

 

Batı Doğu-Batı 10 N

 

 1. Aşağıdaki kalp modelinde işaretlenen yerlerin isimlerini yazınız. (30 Puan)
aort Kapakçık

 

Sağ karıncık
Sağ kulakçık Sol kulakçık

 

Sol karıncık
Akciğer atarı Akciğer topları Alt ve üst ana toplar damarı

 SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?