2017-2018 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1Toplumda yardımlaşma ve paylaşma arttıkça………………….………azalır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olmaz

A)Fakirlik         B)Cömertlik    C)Cimrilik    D)Bencillik

 

2‘Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar)bollukta da , darlıkta da, Allah için harcarlar(infak ederler).Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah’da güzel davranışlarda bulunanları sever.(Al-i İmran Suresi 134)

Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.

A)Paylaşmak ve yardımlaşmak için zengin olmak gerekmez

B)Takva sahibi olanlar insanları affedebilen insanlardır.

C)İnfak edenleri ve insanları affedenleri Yüce Allah sever

D)Yüce Allah insanların tövbe etmesini ister

 

3Kuran’da ve hadislerde emredilen temel ibadetlerden bir de zekattır. Zekat; belli bir zenginliğe ulaşan müslümanların kazandığı mal ya da paranın bir kısmını ihtiyaç sahibi ve yoksul insanlara vermesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin asıl amaçlarından değildir

A)Kişinin gurura, kibre kapılmasını engeller

B)İnsanın zamanı verimli kullanmasına yardımcı olur

C)Cömertlik davranışının yerleşmesini sağlar

D)İnsanlar arasında eşitliği sağlar

 

4-“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

 1. a) Şavt – Sa’y – Vakfe b) Şavt – Tavaf – Sa’y
 2. c) Şavt – Vakfe – Tavaf d) Vakfe–Tavaf–Şavt

 

I-‘Kardeşlerini güler yüzle karşılaman sadakadır.’

II-‘Güzel söz söylemek sadakadır’

III-‘Dargınları barıştırmak da sadakadır.’

IV-‘Yoksul bir kimseye para vermek de bir sadakadır.

5-Yukarıda belirtilen sadaka çeşitlerinde hangisi yapılışıyla diğerlerinden farklıdır.

A)Yalnız III         B) I-III        C) Yalnız I      D)Yalnız IV

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Kurban eti üçe bölünür.Bunun bir bölümü yoksullara verilir,bir bölümü ev halkı için ayrılır, bir bölümü de gelen misafire ikram edilir.

Aşağıdakilerden hangisi kurban etinin ev halkı dışında yoksullara ve misafirlere ayrılmasındaki esas amaçtır?

A)Kurbanlık hayvan sayısının az olmasının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak

B)Zenginlerin kurban keserek sevap kazanması sağlamak

C)Kurban etinin israf olmasının ününe geçmek

D)Toplumda paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek.

 

7-Hac ibadetini yerine getirmek aşağıdaki durumların hangisinde farz değildir.

A)Ekonomik durumları iyi olanlara

B)Sağlığı elverişli olanlara

C)Özgürlüğünü kısıtlayacak bir durum olanlara

D)Yol güvenliği tehlikede olmayanlara

 

8-Hac ibadetinin farzı 3 tür: 1-İhrama girmek, 2-Tavaf , 3-Vakfe

Yukarıda belirtilen ve haccın farzlarından biri olan ‘VAKFE’ aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılır?

A)Uhud dağında         B)Kabe’nin etrafında

C)Arafat dağında       D)Safa tepesinde

 

9“De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi

çıkarılamaz?

 1. A) Doğruyu bulmak için aklı kullanmalıyız.
 2. B) Dini, aklımız olmasa da öğrenebiliriz.
 3. C) Dinimiz aklı kullanmayı emreder.
 4. D) Bilen ile bilmeyen bir olmaz.

 

10Zekat veren bir Müslüman zekat verirken aşağıdakilerden hangisine öncelik zekat vermelidir.

A)Başka ülkelerdeki yoksullara     B)Anne babaya

C)Akraba ve komşulara                  D)Dedemize

 

11– Zekât verecek olan kişi aşağıdaki maddî durumu kötü olan akrabalarından hangisine zekâtını veremez?

 1. a) Dayısına b) Halasına
 2. c) Teyzesine d) Torununa

 

 

 

12-Paylaşma ve yardımlaşmanın olmadığı toplumlarda…………………………………….daha fazla görülür?

Verilen bilgilerden boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış olur?

A)Dostluklar             B)Kin ve nefret

C)Kıskaçlıklar           D)Cimrilik

 

13-Aşağıdakilerden hangisi insanın paylaşma ve yardımlaşmaya olan ihtiyacı ile ilişkilendirilebilecek sözlerden biridir

A)Komşu komşunun külüne muhtaçtır

B)Ayağını yorganına göre uzat

C)Akıl yaşta değil baştadır

D)İşleyen demir pas tutmaz

 

14-Aşağıdaki ürünlerle  ilgili zekat oranlarından hangisi yanlış verilmiştir?

A)Altın, gümüş:       1/40

B)Toprak ürünleri:  1/25

C)Sığır,manda:        1/30

D)Para:                      1/40

 

15-Bir insanın kendi isteğiyle, yalnız Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığı her türlü yardım ve iyilik aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

A)Tevekkül                    B)Zekat     C)Fidye   D)Sadak

 

16-Dinimiz insanları paylaşma ve yardımlaşma konusunda özverili olmaya çağırır. Kur’an da bu konuyla ilgili şöyle buyrulur:’Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.’

Aşağıdakilerden hangisi dinimizin paylaşma ve yardımlaşamaya önem vermesinin doğrudan nedenlerinden değildir?

A)Toplumsal birliğe ve dayanışmaya katkı sağlaması

B)Toplumda acıma,merhamet gibi güzel duyguların gelişmesine katkı sağlaması

C)Toplumsal sevgi ve barışa zemin hazırlaması

D)Toplumun bilgi ve eğitim düzeyinin yükselmesini sağlaması

 

17-‘Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın (lutfu) geniştir.(O) bilendir.’(Bakara 261)

Yukarıdaki ayette, zekat ve sadakanın özellikle hangi yönü anlatılmaktadır?

A)Zekat ve sadakanın toplumu kaynaştırdığı

B)Zekat ve sadakanın farz olduğu

C)Zekat ve sadakanın malı bereketlendirdiği

D)Zekat ve sadakanın gizli verilmesinin önemi

 

 

18- Öğretmen: Çocuklar! Sadaka-i cariye; herkesin yararlanacağı hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmaktır. Bu tür sadakaların sevapları kişi ölse de devam eder. Şimdi buna örnek verelim:

Aşağıdaki öğrencilerin verdiği örneklerin hangisi, öğretmenin açıklamasına uygundur?

 1. A) Elif: Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak
 2. B) Maide: Bayramda huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etmek
 3. C) Ceylan: Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek
 4. D) Can: Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı yurtlar yapmak

 

19-. “Umre _________ , Hac ise ____________“ Yukarıdaki boşluğa hangileri gelmelidir?

 1. A) Vacib – Farz C) Vacip – Sünnet
 2. C) Sünnet – Farz D) Sünnet – Vacib

            

20-Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumu değildir?

 1. A) Yeşilay                    B) Kızılay
 2. C) Milli Eğitim Vakfı     D) Aşevi

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?