Archive for Aralık, 2017

Personality Qualities Çalışma Soruları 8. sınıf İngilizce

Personality Qualities Çalışma Soruları 8. sınıf İngilizce (Kişisel Özellikler) DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 3- A true friend should be ________ . a) beautiful b) reliable c) stingy d) tall 4- Jack has got lots of money but he doesn’t help poor people. he is ______ a) generous b) stingy c)funny d) rude 5- He is […]

6. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet Çalışma Kağıdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet Çalışma Kağıdı DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuvvet Konu Etkinliği 6. sınıf Fen

Kuvvet Konu Etkinliği 6. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 5. Kuvvetin cisimler üzerinde çeşitli etkileri vardır. Aşağıda verilen etkilere birer örnek yazınız.  Duran cisimleri harekete geçirebilir: ……………………………………………………………………………………………  Hareket eden Cisimleri durdurabilir: ……………………………………………………………………………………………  Hareketli bir cismin yönünü değiştirebilir: ……………………………………………………………………………………  Hareketli bir cismin süratini değiştirebilir: ……………………………………………………………………………………  Cisimlerde şekil değişikliği yapabilir: […]

8. Sınıf İngilizce Prefixes Çalışma Kağıdı

STRENGHT?    or     WEAKNESS? Rude       Shy          Honest        Lazy             Mean=Stingy             Trustworthy Humble         Polite=Kind                 Irresponsible                             Hardworking     Thoughtful               Confident       Boastful           Impatient       Helpful    Punctual          Jealous        Liar         Pessimistic            Stubborn       Tactful  Cheerful            Selfish              Talkative          Optimistic             Sensitive    Supportive          Romantic          Tolerant       Sense of Humour      Untidy   How would you describe a person who… 1. never gets angry, even when […]

8. sınıf İngilizce Friendship Rules Çalışma Kağıdı

8. sınıf İngilizce Friendship Rules Çalışma Kağıdı >>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< FRIENDSHIP RULES 1 ACCEPT Kabul etm. 44 MEAN Eli sıkı, pinti, Cimri 2 ANGRY Kızgın, öfkeli, sinirli 45 MEDIUM HEIGHT Orta Boylu 3 ANXIOUS Endişeli, Kaygılı 46 MORAL ahlaki, manevi 4 APOLOGIZE Özür dilemek 47 PASSIONATE Tutkulu 5 APPRECIATE Takdir etm; değer verm. 48 […]

8. sınıf Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Konu Anlatımı Sunusu

8. sınıf Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Konu Anlatımı Sunusu >>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

8. sınıf Fen Bilimleri Kalıtım Konu Anlatımı Sunusu

8. sınıf Fen Bilimleri Kalıtım Konu Anlatımı Sunusu >>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

Işık Konusu Çalışma Soruları 6. sınıf Fen Bilimleri

Işık Konusu Çalışma Soruları 6. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 4. Verilen kelimeleri cümlelerde boş bırakılan alanlara yerleştiriniz. DİK – PÜRÜZSÜZ – NET – 90 – PARLAK – NORMAL – YANSIMA – BULANIK – DÜZLEM – IŞIK IŞINI  Düzgün yansıma görüntünün …………………olmasını sağlar.  Düzgün yansıma ………………………….. ve ……………………. yüzeylerde gerçekleşir.  […]

Maddenin Halleri Etkinliği 5. sınıf Fen Bilimleri

Maddenin Halleri Etkinliği 5. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 3. Verilen olayların hangi hal değişimine örnek olduğunu karşılarına yazınız. ( Erime – Donma – Buharlaşma – Yoğuşma – Süblimleşme – Kırağılaşma ) o Mutfak camlarında damlacıklar oluşması ………………………… o Islak çamaşırların kuruması ………………………… o Buz dolabına konulan suyun buz olması ………………………… o Tereyağının […]

Sürat Konusu Çalışma Soruları 6. Sınıf Fen Bilimleri

Sürat Çalışma Soruları 6. Sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Enerji Dönüşümü Çalışma Soruları 7. sınıf Fen

Enerji Dönüşümü Çalışma Soruları 7. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 3. Boş alanlara kelimeleri yerleştiriniz. SÜRTÜNME KUVVETİ – HAVA DİRENCİ – GÜNEŞ – PÜZÜZSÜZ – PÜRÜZLÜ – ENERJİNİN KORUNUMU – MEKANİK ENERJİ – ISI  …………yeryüzündeki en büyük enerji kaynağıdır  Enerjinin yoktan var edilememesi, vardan yok edilemesine ……………………………………….. denir  Harekete karşı […]

Elektrik Direnci Çalışma Soruları 6. Sınıf Fen

Elektrik Direnci Çalışma Soruları 6. Sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 5. aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan alanları doldurunuz. İLETKEN – YALITKAN – BÜYÜKTÜR – KÜÇÜKTÜR – R – NİKEL KROM TEL – ARTTIRMAKTIR – OHM – DEĞİŞKEN DİRENÇ – TUNGSTEN – ARGON – DİRENÇÖLÇER – DİRENÇ –  İletkenlerin direnci ……………………..  Yalıtkanların direnci […]

Duyu Organları Çalışma Soruları 7. Sınıf Fen Bilimleri

Duyu Organları Çalışma Soruları 7. Sınıf DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 5. Kulakla ilgili sorulara kısa cevaplar yazınız.  İç kulakta vücut dengesini sağlamaya yardım eden bölüm: …………  Sesi toplayan dış kulak bölümü: ……………………..  Kulak içi basıncını ayarlayan, yutağa açılan kanal: …………………..  İç kulakta işitme almaçlarının bulunduğu yapının adı:…………………  Duyma bozukluğu olan […]

Dünyanın Katmanları ve Yer Kabuğu Çalışma Soruları 6. sınıf Fen

Dünyanın Katmanları ve Yer Kabuğu Çalışma Soruları 6. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dolaşım Sistemi Çalışma Soruları 6. sınıf Fen Bilimleri

Dolaşım Sistemi Çalışma Soruları 6. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 1.Bahsedilen özelliklere ait numaraları ait oldukları yapıya ait kutucuğa yazınız. Kalbin her bir atışıdır. Kanın kalpten çıkış yaptığı odacıktır. Kanı hücrelere kadar ulaştıran damardır. Kalpten çıkan ana atardamardır. Kanı kalbe geri toplayan damarlardır. Kanın damarlara yaptığı basınçtır. Kulakçık ve karıncıklar arasında kanın tek […]

DNA ve Genetik Kod Çalışma Soruları 8. Sınıf Fen

DNA ve Genetik Kod Çalışma Soruları 8. Sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 2. Aşağıda verilen cümlelere boş bırakılan alanları uygun kelimelerle doldurunuz. Sarmal – Kalıtsal – Fosfat – Üçlü – İkili – Sitozin -Adenin – Fermuar – Eşleyerek – Kromozom – Nükleotit  DNA zincirinde …………… , Guanin, Timin ve ……………………. nükleotidleri vardır. […]

Düzenleyici ve Denetleyici Sistemler Çalışma Soruları 7. sınıf Fen

Düzenleyici ve Denetleyici Sistemler Çalışma Soruları 7. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 7. Verilen kelimeleri boşluklara doğru şekilde yerleştiriniz.  Çevresel sinir sistemi  Doğuştan gelen  Guatr  Refleks  Diyabet  İnsülin  Adrenalin  Glukagon  Pankreas  Sonradan kazanılan  Kan  Cücelik  Nöron  Vücudumuzun uyarılara karşı […]

Canlılar Dünyası Çalışma Soruları 5. Sınıf Fen Bilimleri

Canlılar Dünyası Çalışma Soruları 5. Sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan alanları doldurunuz. parazit mantar – kültür mantarı – nem – mikroskobiktir – uygun sıcaklık – bakterilerdir – zehirlidir  Mantarların bazıları ……………………… ve gözle görünmezler.  İnsanlar tarafından yetiştirilen mantarlara………………. denir.  Maya mantarı çoğalırken besin, …………… ve […]

Boşaltım Sistemi Çalışma Soruları 7. Sınıf Fen

Boşaltım Sistemi Çalışma Soruları 7. Sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 6. Aşağıdaki cümlelerin doğru bitmesini sağlayacak kelimeyi yuvarlak içine alınız.  Böbrek yetmezliğinin geçici çözümü böbrek nakli/ diyalize bağlanmaktır.  Aşırı tuz tüketmek böbrekler için zararlıdır/faydalıdır.  Böbreklerdeki kanı süzme işlemini nefron/idrar borusu yapar.  Kandan ayrılan idrar dışarı atılmadan önce üretrada/idrar kesesinde […]

Bitkilerde Üreme Çalışma Soruları 6. sınıf Fen Bilimleri

Bitkilerde Üreme Çalışma Soruları 6. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 7.Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. ( ) Polenlerin erkek organdan dişi organa taşınmasına döllenme denir. ( ) Sapçık erkek organda bulunur. ( ) Su, bitkiler için hem çimlenmede, hem de gelişmede görevlidir. ( ) Çimlenme için en uygun mevsim […]

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Çalışma Soruları 7. Sınıf Fen

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Çalışma Soruları 7. Sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ( ) Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. ( ) Geri dönüşüm kaynak tüketimini azaltır. ( ) Cam %100 oranında dönüştürülebilir ( ) Her maddenin geri dönüşümü vardır. ( ) Kağıt ya da bez çanta yerine naylon poşet enerji tasarrufu sağlar. […]

Asitler ve Bazlar Çalışma Soruları 8. sınıf Fen

Asitler ve Bazlar Çalışma Soruları 8. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 7. Asit yağmurlarıyla ilgili verilen ifadeleri doğru (D),yanlış (Y) olarak işaretleyin. ( ) Su canlılarına zarar verir. ( ) Tarihi eserlere zarar verir. ( ) Tarım alanlarına faydalıdır. ( ) Sanayileşme fazlaysa asit yağmuru da fazla olabilir. ( ) İnsan cildine zarar […]

Ses ve Sesin Yayılması Çalışma Soruları 8. sınıf Fen

Ses ve Sesin Yayılması Çalışma Soruları 8. sınıf Fen DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 2. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Mikrofon ses enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Ses doğrusal yayılır. Sıvı su buza göre sesi daha yavaş iletir. Vakumlanmış ortamda ses yayılabilir. Ses bir enerjidir. Ses dalgalar halinde yayılır. Şiddetli sesin insan sağlığına […]

Madde Döngüleri Çalışma Soruları 8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Madde Döngüleri Çalışma Soruları DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 5. Aşağıda verilen sorulara cevap veriniz. Oksijen – Küresel Isınma – Fasulye – Su – Asit Yağmuru – Karbon – Şimşek  Sanayileşme nedeniyle karbon döngüsünün bozulmasıyla ortaya çıkan çevre sorunudur:  Azot döngüsü bozulup atmosfere daha çok azot salınırsa ortaya çıkacak bir çevre […]

Işığın Kırılması ve Mercekler Çalışma Soruları 8. sınıf Fen Bilimleri

8. sınıf Fen Bilimleri Işığın Kırılması ve Mercekler Çalışma Soruları DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 2. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Işık her ortamda kırılır. Yüzeye dik çizilen doğruya ‘normal’ denir. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı denir. Kırılan ışının normalle yaptığı açıya kırılma açısı denir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama […]

Fotosentez ve Solunum Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Fen Bilimleri

Fotosentez ve Solunum Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 7. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, Yanlış olanlarına Y yazınız. Fotosentez yapay ışıkta da gerçekleşebilir. Fotosentezde güneş ışığındaki enerji besinlerdeki kimyasal enerjiye dönüştürülür. Fotosentez en çok 0 C – 10 C sıcaklıklarında  gerçekleşir. Fotosentezde kloroplastın içindeki klorofil maddesi kullanılır. Bitkiler sadece fotosentez yapar. […]

Besin Zinciri ve Enerji Akışı Çalışma Kağıdı 8. sınıf Fen Bilimleri

Besin Zinciri Çalışma Kağıdı 8. sınıf Fen Bilimleri DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 5. Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerde boş bırakılan alanlara yerleştiriniz. besin ağı – doğal felaketler – birincil – insan faaliyetleri – ayrıştırıcılar – besin – en üst basamakta – canlı sayısı Otçul canlılar …………………… tüketicidir. Besin zincirinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe …………………. miktarı azalır. […]

Ses konusu çalışma kağıdı 6. sınıf Fen

6. sınıf Fen Ses konusu çalışma kağıdı  DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 3. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Ses bir enerjidir Ses doğrusal yayılır. Sıvı su buza göre sesi daha yavaş iletir. Vakumlanmış ortamda ses yayılabilir. Ses dalgalar halinde yayılır. Şiddetli sesin insan sağlığına zararı yoktur. Ses titreşimlerle oluşur. Ses uzayda yayılır. […]

8. sınıf Matematik yansıma, öteleme ve dönme çalışma kağıdı

8. sınıf Matematik yansıma, öteleme ve dönme çalışma kağıdı [indir] (x, y)              x eksenine   göre  yansıma               (x, -y) (x, y)              y eksenine   göre  yansıma               (-x, y)   1)  Köşe noktalarının koordinatları A(1,1), B(-2,1), C(-3,5) ve  D(0,5) olan ABCD  paralelkenarını  ve  ABCD paralelkenarının a) x eksenine göre yansımasını çiziniz.                                 b)  y   eksenine  göre yansımasını  çiziniz.

Wild Animals words 7. sınıf ingilizce

Wild Animals words 7. sınıf ingilizce DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ANIMALS ( Hayvanlar ) Goat : Keçi Camel: deve Donkey:eşek Duck: ördek Fox: tilki Giraffe: zürafa Jellyfish : denizanası Rooster (cock) : horoz Hen:tavuk Chick:civciv Seahorse: denizatı Starfish: denizyıldızı Horse: at Monkey: maymun Ostrich: Deve kuşu Pig : domuz Chimpanzee: şempanze Sheep: koyun Snake: yılan […]