Archive for Ocak, 2018

7. Sınıf Sosyal Türk Tarihine Yolculuk Testi ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Türk Tarihine Yolculuk Testi ve Cevapları DOSYAYI İNDİR Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan beyliklerden biri değildir? A)Saltuklular               B)Artuklular                   C)Danişmentiler                         D)Osmanlı   2)Aşağıda verilen eserlerden hangisi Anadolu’da Türklerin yaptığı eserler arasında gösterilemez? A)Yagıbasan Medresesi               […]

Trigonometri-3 (Tanjant-Kotanjant-Sekant-Kosekant Fonksiyonları) Konu Anlatımı Videosu

Trigonometri-3 Tanjant-Kotanjant-Sekant-Kosekant Fonksiyonları   Videoda trigonometrik fonksiyonlardan tanjant,kotanjant,sekant ve kosekant fonksiyonları ve birim çemberdeki yerleriyle birlikte bağıntıları anlatılmıştır.

Trigonometri-2 (Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonları) Konu Anlatımı Videosu

Trigonometri-2 (Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonları) Konu Anlatımı Videosu   Videoda trigonometrik fonksiyonlardan sinüs ve kosinüsün bağıntıları ve birim çemberdeki durumları anlatılmıştır.

7. Sınıf Yüzdeler Konu Anlatımı Videosu

7. Sınıf Yüzdeler Konu Anlatımı Videosu   7. sınıf konularından olan yüzdeler konusuna ait videoda; Yüzde nasıl yazılır? Bir sayının yüzdesi nasıl bulunur?Yüzdesi verilen sayının kendisi nasıl hesaplanır? Bir sayı başka bir sayının yüzdesi olarak nasıl yazılır? Bir sayının belli bir yüzde kadar artması nasıl hesaplanır? Bir sayının belli bir yüzde kadar azalması nasıl hesaplanır? […]

Limit Çözümlü Soru Video Anlatımı

Limit Soru Çözümü 12. sınıf Matematik   Limit konusuyla ilgili soru çözümlerinin olduğu videoda konu anlatımı videolarını destekleyici sorulara yer verilmiştir.

Trigonometri-1 (Birim Çember, Esas Ölçü) Konu Anlatımı

Trigonometri-1 (Birim Çember, Esas Ölçü) Konu Anlatımı   11. sınıf konularından olan trigonometrinin giriş kısmının anlatıldığı videoda birim çember nedir? özellikleri nelerdir? açı ölçü birimleri nelerdir? Açı ölçü birimleri birbirine nasıl dönüştürülür? Esas Ölçü nedir? esas ölçü nasıl hesaplanır? gibi başlıklar anlatılmıştır.

Süreklilik Konu Anlatımı Videosu

Süreklilik Konu Anlatımı Videosu   12. sınıf konularından süreklilik konusunun işlendiği videoda süreklilik şartları nelerdir?Fonksiyonu süreksiz yapan durumlar nelerdir?,Limiti olan her fonksiyonb sürekli midir? gibi başlıklar ele alınmış ve soru çözümleriyle desteklenmiştir.

Limit-4 Sonsuz/Sonsuz Belirsizliği Konu Anlatımı

Limit-4 Sonsuz/Sonsuz Belirsizliği Konu Anlatımı   Limitin 4. videosunda limit alınırken sonsuz/sonsuz belirsizliği durumunda hangi çözüm yöntemleri kullanılır.* bunun üzerinde durulmuştur.

Limit-3 0/0 Belirsizliği Konu Anlatımı

Limit-3 0/0 Belirsizliği Konu Anlatımı   12. sınıf limit konusunun 3. videosunda limnitte 0/0 belirsizlik durumu ve soru çözümlerinde izlenecek yöntemler anlatılmıştır.

Limit-2 (Genişletilmiş Reel Sayılar ve Trigonometrik Fonk. Limit) Konu Anlatımı

Limit-2 (Genişletilmiş Reel Sayılar ve Trigonometrik Limit) Konu Anlatımı   Limit konusunun 2 videosunda genişletilmiş reel sayılar sayı/0,0/sayı,sayı/sonsuz,sonsuz/sayı gibi ifadelerin limitleri ve trigonometrik fonksiyonların limitleri anlatılmıştır.

Limit-1 (Limite Giriş) Konu Anlatımı Videosu

Limit-1 (Limite Giriş) Konu Anlatımı Videosu   12. sınıf videomuzda limite giriş konuları anlatılmıştır. Sayıya sağdan veya soldan yaklaşma nedir? Bir noktada limit olması için ne gereklidir? Sağdan ve soldan limit nedir? Teorik ve grafik üzerinde anlatımların yapıldığı bir videodur.

Bölünebilme Konu Anlatımı Videosu 2 (Bölünebilme Kuralları) 9. sınıf

Bölünebilme Konu Anlatımı Videosu 2 (Bölünebilme Kuralları) 9. sınıf   Bölme ve Bölünebilme konusunun 2. kısmında bölünebilme kuralları ve örnek soru çözümleri yapılmıştır. 2 ile bölünebilme,3 ile bölünebilme,4 ile bölünebilme,5 ile bölünebilme,8 ile bölünebilme,9 ile bölünebilme,11 ile bölünebilme aralarında asal olarak ayrılan sayıların bölünebilmesi ve bölünebilme ile ilgili örnek soru çözümleri.

7. sınıf Ters Orantı Konu Anlatımı Videosu

7. sınıf Ters Orantı Konu Anlatımı Videosu   7. sınıf Oran ve Orantı Konusunun 2. videosunda ters orantı işlenmiştir. Videoda; ters orantı nedir? Ters orantı nasıl tespit edilir? Ters orantı soru tipleri nelerdir? Ters Orantı soruları çözülürken nasıl yollar izlenir? gibi içerikler bulunmaktadır.

Mutlak Değer Çalışma Soruları 9. Sınıf

Mutlak Değer Çalışma Soruları 9. Sınıf DOSYAYI İNDİR Mutlak Değer Çalışma Soruları 9. Sınıf Matematik,9. Sınıf Mutlak Değer sınava hazırlık,9. Sınıf Mutlak Değer alıştırmaları,9. Sınıf Mutlak Değer çalışma kağıdı,9. Sınıf Mutlak Değer matematik soruları,9. Sınıf Mutlak Değer testleri

Bölünebilme Konu Anlatımı Videosu 1 (Bölme) 9. sınıf

Bölünebilme Konu Anlatımı Videosu 1 (Bölme)   Videomuzda 9. sınıf konularınan bölme ve bölünebilme konusunun ilk başlığı olan bölme işlenmiştir. Bölme kuralı nedir? Bölen ile kalan ilişkisi nasıldır? Bölme soruları nasıl çözülür? başlıklarına değinilmiş ve örnek soru çözümleriyle desteklenmişir.

7. sınıf Oran-Orantı ve Doğru Orantı Konu Anlatımı Videosu

7. sınıf Oran-Orantı ve Doğru Orantı Konu Anlatımı Videosu   7. sınıf videolarımızdan olan oran ve orantının ilk videosunda oran nedir? orantı nedir? orantıda verilmeyen ifade nasıl bulunur? Doğru orantının mantığı nedir? Doğru orantı nasıl tespit edilir? Doğru orantı soruları nasıl çözülür? gibi başlıklar işlenmiştir.

8. Sınıf Pisagor Bağıntısı Konu Anlatımı Videosu

8. Sınıf Pisagor Bağıntısı Konu Anlatımı Videosu   8. sınıf videolarımızdan olan pisagor bağıntısı videosunda pisagor bağıntısı nedir? Pisagor bağıntısı soru tipleri nasıldır? Pisagor bağıntısı soruları çözülürken hangi yöntemler kullanılır? Özel üçgenler ne iş yarar? Özel Üçgenler nasıl tespit edilir? Özel üçgenler sorularda nasıl uygulanır? gibi başlıkların anlatımı bulunmaktadır.

8. Sınıf Çarpanlara Ayırma Soru Çözümleri Videosu

8. Sınıf Çarpanlara Ayırma Soru Çözümleri   Videomuzda 8. sınıflar için çarpanlara ayırma konusuyla ilgili değişik tipte soru çözümleri yer almaktadır. Çarpanlara ayırmada hangi soruda hangi yöntemler kullanılmalıdır? Çarpanlara ayırma soruları çözülürken nelere dikkat edilmelidir? gibi bilgiler verilmektedir.

8. Sınıf Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı

8. Sınıf Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı   Videomuzda 8. sınıf öğrencileri için çarpanlara ayırma konusu anlatılmıştır. Çarpanlara ayırma yöntemleri nelerdir?Cebirsel ifadeler çarpanlarına ayrılırken hangi yöntemler kullanılır? Çarpanlara ayırma konusu çözümlü örnekleriyle açıklanmıştır.

Saf Maddeler, Element ve Bileşikler 7. sınıf Fen Bilimleri

7. sınıf Fen Bilimleri Saf Maddeler, Element ve Bileşikler DOSYAYI İNDİR 11. Aşağıdaki ifadelerin cevaplarını verilen kelimelerden seçerek bulunuz. KARBONDİOKSİT – FORMÜL – SEMBOL – ELEMENT – OKSİJEN – BİLEŞİK  Aynı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu yapı:  CO2 bileşiğinin ismi:  Vücutta en fazla bulunan element:  Elementleri ifade eden kısaltmalar:  Bileşikleri […]

6. sınıf Fen Bilimleri Kuvvet Konu Anlatımı

Fen Bilimleri Kuvvet Konu Anlatımı Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet;   ·    Duran bir cismi hareket ettirebilir. ·    Hareket eden bir cismi durdurabilir. ·    Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. ·    Hareket eden bir cismin yönünü değiştirebilir.   Hareket halindeki bir cismi durdurabilen, duran bir cismi harekete geçirebilen, cisimlerde yön, yer ve […]

6. sınıf Fen Bilimleri Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı ve Çözümlü Soruları

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddeler katı, sıvı ya da gaz hâlinde bulunmalarına göre farklı sıkışma ve genleşme özelliği gösterir.   Maddelerin sıkışma özellikleri için aşağıdaki deneyler yapılabilir.   Boş bir şırınga sığabilecek metal para, taş veya herhangi bir demir parçasını yerleştirip, pistonu yukarıdan aşağı doğru itersek;   Pistonun plastik kısmı aşağı doğru iner, ancak metal para […]

7. sınıf Fen Bilimleri Işığın Soğurulması Konu Anlatımı

IŞIĞIN SOĞURULMASI Çevresine ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ışık kaynağına, güneş, yıldız, ateş böceği, yapay ışık kaynağına el feneri, meşale, ampul örnek olarak verilebilir.   Işık ışınları doğrusal olarak yayılır. Bir mumdan çıkan ışık ışınları etrafında doğrusal olarak yayılır.   ŞEKİL-1 DOSYADA GÖREBİLİRSİNİZ…   […]

4. sınıf ingilizce house flashcards

İngilizce house flashcards [indir]

2. Dönem Matematik LGS Deneme

2. Dönem Matematik LGS Deneme [indir]

7. sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı

Kimyasal Bağlar Su moleküllerinde Hidrojen ve Oksijen atomları bir arada durur. Sofra tuzunda sodyum ve klor atomları bir arada durarak yığın oluştururlar. Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirine yakın durmasını sağlayan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir. İYONİK BAĞ Bir atomun elektron vermesiyle oluşan katyon ile başka bir atomun verilen elektronu almasıyla oluşan anyon […]

7. sınıf Fen Bilimleri Bileşikler ve Formülleri Konu Anlatımı

Bileşikler ve Formülleri Farklı elementlerin belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni maddelere bileşik denir. • Atomlar arasında iyonik bağ bulunduran bileşikler iyonik yapılı bileşik denir. • Atomlar arasında kovalent bağ bulunduran bileşikler moleküler yapılı bileşik denir. • Bütün bileşiklerdeki elementler arasında belirli bir oran vardır.  Na ile Cl atomları birleşerek NaCI […]

Din kültürü 2. dönem LGS Çalışma Kağıdı

Din kültürü 2. dönem LGS Çalışma Kağıdı Örnek Sorular; Aşağıdaki tabloda verilen tanımlarla kavramları eşleştiriniz. 1. Hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi, haklı ile haksızın ayırt edilmesi     Mezhep 2. Kuran’ı açıklayıp yorumlayan, anlamaya ve anlatmaya çalışan ilim dalı   Kelam 3. Dini anlama ve uygulama konusundaki farklı görüş ve anlayışların zamanla sistemleşerek oluşturduğu inanç […]

İnkılap tarihi 2. dönem LGS hazırlık soruları

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  DERSİ  8/B SINIFI 2.DÖNEM LGS HAZIRLIK SORULARIDIR. Adı-Soyadı       : Sınıfı-Numarası:         Aşağıdaki cümlelerde boş yerleri doldurunuz.    Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okullar……………………………………. bağlandı. TBMM’nin ilk siyasi başarısı 2 Aralık 1920’de imzalanan……………………………………….dır. Sakarya Zaferi ile M.Kemal’e……………………… ve gazilik ünvanı verilmiştir. Cumhuriyet döneminde yeni harfleri öğrenmek ve öğretmek için………………………………açıldı. Yunanistan…………………………….olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bıraktı. 2. […]

8. Sınıf İngilizce Paragraf Çalışma Soruları

PARAGRAPH  STUDY My name’s Yasin. I have been interested in computers  since my dad bought me one. I’m  crazy about working  on the computer and I also enjoy putting  in and out computer parts. My  friends call me  when they  have problems with their computers;  because I can mend  any trouble.  So,  I’ve  decided to […]