3. Sınıf Eş Sesli ve Eş anlamlı Kelimeler Listesi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

  EŞ SESLİ KELİMELER

Aç: Karnı doymamış.

Aç: Açmak mastarının emri

Açık:Kapalı olmayan

Açık:Koyu olmayan renk

Açma:açmak işi

Açma: bir tür çörek

Ağız:bir organ adı

Ağız:anadilin değişik söyleyişi

Ağız:yeni doğmuş memelilerin ilk sütü

Ak:beyaz

Ak:akmak mastarının emri

Al:kırmızı

Al:almak mastarının emri

Alay.belli sayıdaki askeri birlik

Alay:biriyle eğlenme

An:çok kısa zaman parçası

An:anmak mastarının emri

Arı.Bal yapan böcek

Arı:katıksı saf

Arz:sunma

Arz.yeryüzü yer

As:bir kürk hayvanı

As:bir kürk hayvanı

Asma:üzüm veren bitki

Asma:asma işi

At:bir hayvan

At:atmak mastarının emri

Ağ:balık tutma aracı

Ağ.pantolonun apış arasına gelen yeri.

Ay:yılın onikide biri

Ay: gök cismi

Atlet:atletizmle uğraşan kimse

Atlet:kolsuz erkek fanilası

Askı:üzerine herhangi bir şey asmaya yarayan nesne

Askı:resmi ilanların daire duvarlarında asılı kalması

Aşı:bir ağacın dalı üzerinden alınan dal

Aşı:organizmada birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen zayıflatılmış mikrop

Bağ:üzüm yetiştirilen bahçe

Bağ:bağlamak için kullanılan araç

Bağır:göğsün ön kısmı

Bağır:bağırmak mastarının emri

Bahar:mevsim adı

Bahar:yiyecek ve içeceklere tat vermek için kullanılan maddeler.

Bar:Erzurum yöresinde oynanan bir hal oyunu.

Bar:içki içilen yer.

Bar.hava basınç birimi

Bel:insanın göğüsle gövde arasındaki dar bölge.

Bel:toprak kazmaya yarayan araç

Bel:ses şiddeti ile ilgili birim

Ben:tekil birinci kişi zamiri

Ben:derideki küçük leke

Bere:bir şeydeki hafif yara

Bere:bir tür başlık

Bez:pamuklu kumaş

Bez:vücutta salgı yapan küçük organ

Bin:bir sayı.

Bin:binmek mastarından emir.

Boy:bir şeyin uzunluğu

Boy:göçebe topluluklarda kabile

Boğaz:boyunun ön bölümü

Boğaz:iki kara arasında dar deniz

Basma:basma işi

Basma:pamuklu kumaş

Cilt:deri ten

Cilt:kitabın kalın kapağı

Cilt:bir eserin ayrı basılan her bölümü

Çay.Bir içecek

Çay:dere ile ırmak arası akarsu

Çelik:sertleştirilmiş demir

Çelik:kısa kesilmiş dal

Çil:yüzdeki küçük benekler

Çil:bir av kuşu

Çil:aynada oluşan leke

Devir:çağ

Devir:dönme tur

Devir.bir mülkün başkasına geçmesi

 

 

Dal:ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

Dal.kol bölüm

 

Dil:bir organımız.

Dil:lisan,anlaşma

Diz:bacağın ortasındaki ortak bölme

Diz:dizmek mastarından emir

Dolu:içi doldurulmuş olan

Dolu:bir yağış biçimi

Don:iç çamaşır

Don:at tüyünün rengi

Don:suların buz tutması

Düş:rüya

Düş:düşmek mastarından emir.

Ek:ilave

Ek:ekmek mastarının emri

El:bir organımız

El:yabancı

Er:aşamasız asker

Er:erken

Esrar:sır sırlar

Esrar:uyuşturucu bir madde

Ekmek:tohumu toprağa atma

Ekmek:tahıldan yapılmış yiyecek.

Gam:tasa kaygı

Gam:müzikte sekiz sesten oluşan sıralı nota dizisi

Geç:beklenen zamandan sonra

Geç :geçmek mastarının emri

Güç.kuvvet

Güç.zor

Gül:bir çiçek

Gül.gülmek mastarının emri

Hal.durum

Hal:üstü kapalı pazar yeri

Han:eskiden Türklerde devlet başkanı

Han:eskiden yolcuların konakladığı yer.

Han:Şehirlerde meslek sahiplerinin çalıştığı birkaç katlı yapı

Harp:savaş

Harp:telli bir çalgı

Hayat:yaşam

Hayat:avlu sofa

Hayır:olumsuzluk belirten söz.

Hayır:iyilik

İn.Küçük mağara

İn:inmek mastarından emir

İç:Herhangi bir yerin sınırları içerisinde kalan.

İç:ten ile giysi arası

İt:köpek

İt:değersiz kimse

Kanepe:birkaç kişinin oturduğu koltuk

Kanepe:küçük ekmek dilimi

Kara:siyah

Kara:yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü

Kart:gençliği ve körpeliği kalmamış.

Kart:düzgün kesilmiş ince karton

Kaş:gözlerin üzerindeki kısa kıllar

Kaş:sarp kayalık uçurum

Kaş :atın eyerinin ön ve arka kısmındaki çıkıntılar

Kahve:sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç

Kahve :çay ıhlamur içilen oyun oynanan yer.

Katı.sert

Katı:kuşların midesi

Katı:hoşgörüsüz acımasız

Katı:maddenin bir hali

Kaz:bir kümes hayvanı

Kaz:kazmak mastarından emir

Kaz:budala

Kese:küçük torba

Kese:kestirme(yol)

Kese:yıkanırken kir çıkarmak için ele geçirilen bez.

Kır:beyaz ve siyah karışımı renk

Kır:şehir dışı olan boş ve geniş alan.

Kıta:Dört dizeden oluşan şiir bölümü

Kıta:Büyük kara parçası

Kıta:askeri birlik

Koca:bir kadının eşi

Koca:büyük iri

Koy.küçük körfez

Koy:koymak mastarından emir.

Kupa.maden bardak yada vazo

Kupa:bir tür atlı araba

Kupa:yarışma ödülü olarak verilen

Kurum:kuruluş müessese

Kurum:bacalarda biriken is

Kuşak.beze sarılan dar uzun kumaş

Kuşak:nesil

Kuşak:bir şeyin çevresine geçirilen bağ

Kap:içi oyuk nesne

Kap:kapmaktan emir

Lama.uzun ince madeni şerit

Lama.bir hayvan

Mil.bir uzunluk ölçüsü birimi

Mil.:selin bıraktığı çamurlu birikinti

Mil:ince uzun madeni çubuk

Maskara:eğlendirici,güldürücü

Maskara.:maske

Maskara:kirpik boyası

Manda:Bir hayvan

Manda:başka devletlere verilen vekillik

Mal.:bir kimsenin mülkiyetinde bulunan

Mal:büyükbaş hayvan

Makam:mevki ,yer

Makam:Türk müziğinde bir dizinin işleniş biçimine verilen ad

Mantar:şişe tapası

Mantar:bir bitki

Maya:mayalanmayı sağlayan madde

Maya:damızlık dişi hayvan

Mayıs:yılın beşinci ayı

Mayıs:taze sığır gübresi

Ocak:yılın birinci ayı

Ocak:ateş yakmaya yarayan yer.

Ocak:taş ve maden çıkarılan yer

Öz: bir kişinin benliği

Öz aynı baba ve anadan olan kardeşler.

Pas:madenlerin yüzeylerinde oluşan tabaka

Pas:oyuncuların topu başkasına geçirmesi.

Patron:özel bir kuruluşun sahibi.

Patron:biçki modeli

Pay:hisse

Pay:azar

Pazı:kolun üst kısmındaki şişkince kas

Pazı:Yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki

Pike:uçakların hedefe yaptığı dalış

Pike:yatak örtüsü

Pirinç:pilav yapmakta kullanılan tahıl

Pirinç:bakır ve çinko karışımı sarı maden.

Pazar:haftanın son günü

Pazar:belli şeylerin satıldığı yer.

Saç:başı kaplayan kıllar.

Saç:demir levha

Saf:katıksız arı

Saf:dizi sıra

Sağ:solun karşıtı yan.

Sağ:sağlam ,canlı,esen

Sakin:durgun sessiz

Sakin:bir yerde oturan

Satır:sayfadaki yazı dizileri

Satır:et kesmeye yarayan bıçak

Saz:ince kamış

Saz:çalgı

Seri:dizi,sıra

Seri:hızlı

Soluk:nefes

Soluk:rengi atmış

Soy:ırk

Soy:soymak mastarından emir

Şiş:şişmiş şişkin

Şiş:ucu sivri demir çubuk

Sıra: bir çizgi üzerinde yan yana yada ardı ardına dizilme

Sıra:üç dört kişinin otura bileceği tahta oturak

Sır:açığa vurulmak istenmeyen

Sır:bir işin dikkat , yetenek gerektiren en zor yanı.

Tez:çabuk

Tez:sav

Toka:el sıkışmak

Toka:kemerin iki ucunu tutturmaya yarayan araç

Toka : kadınları saçlarını tutturmaya yarayan araç

Ton:bir ağırlık ölçüsü birimi

Ton:ses ve renkte düzey

Top:yuvarlak oyun aracı

Top:büyük mermi atan ateşli silah

Tabiat: canlı ve cansız maddelerin oluşturduğu

doğa

Tabiat:bir insanın iç güdülerinin hepsi

Tavşan:tahta oymacısı

Tavşan:bir memeli hayvan

Ünlü:meşhur

Ünlü:sesli

Yar:uçurum

Yar:sevgili

Yaş:doğuştan beri geçen zaman

Yaz:mevsim adı

Yazmak mastarının eki

Yazı:sözlerin belli işaretler gösterimi

Yüz:bir sayı

Yüz:surat çehre

Yazma: yazmak işi

Yazma:üzerin kalıplarla yada fırça ile desen yapılmış bez

Yat:kalkan ve zırh  gibi korunma aracı

Yat:özel deniz gemisi

Zar:ince deri ya da kabuk

Zar.küp biçiminde üzerinde sayılar bulunan oyun aracı

 

EŞ ANLAMLI ANLAMDAŞ

           KELİMELER

Alfabe-abece

Abide-anıt

Acayip-garip

Acıma-merhamet

Açıkgöz-kurnaz

Ad-isim

Adale-kas

Adet-tane

Adıl-zamir

Adi-bayağı

Aferin-bravo

Affetmek-bağışlamak

Ahenk-uyum

Akıl-us

Aksi-ters

Al –kırmızı

Alaka –ilgi

Alaz-alev

Alelade-sıradan

Allah-Tanrı

Ama-fakat

Ama-kör

Amaç-erek

Amade-hazır

Amale-işçi

Amel-iş

Ana-anne

Anı-hatıra

Anıt-abide

Aniden-birden

Aniden-ansızın

Anlam-mana

Anlatım-ifade

Ant-yemin

Apse-iltihap

Araç-vasıta

Arıza-bozukluk

Arka-geri

Armağan-hediye

Art-arka

Arzu-istek

Asır-yüzyıl

Asil-soylu

Aş-yemek

Aşırmak-çalmak

Ata-cet

Atak-girişken

Atamak-tayin etmek

Atölye-işlik

Avare-serseri(aylak)

Ayakyolu-hela(WC)

Aylak-serseri

Ayraç-parantez

Ayrıcalık-imtiyaz

Aza-üye

Acemi-toy

Adalet-hak

Aka-büyük

Aleni-açık

Ara-fasıla

Ayakkabı-pabuç

 

 

Bağışlamak –affetmek

Bağnaz-yobaz

Bakış-nazar

Barış-sulh

Basımevi-matbaa

Basit-yalın

Başkaldırı-isyan

Başkan-reis

Başkent-başşehir

Başvuru-müracaat

Batı-garp

Bayağı-adi

Bayındır-mamur

Bayındırlık-imar

Baytar-veteriner

Bazen-kimi

Bedava-parasız

Beden-gövde

Beğeni-zevk

Belde-şehir

Belge-vesika

Bellek-hafıza

Bencil-egoist

Benlik-kişilik

Beraber-birlikte

Bereket-bolluk

Berrak-duru

Besin-gıda

Beyanat-demeç

Beyaz-ak

Beygir-at

Beyhude-boşuna

Biçare-zavallı

Biçim-şekil

Bilakis-tersine

Bilgin-alim

Bilgisiz-cahil

Bilhassa-özellikle

Bilim-ilim

Bilgisiz-cahil

Bilinç-şuur

Bina-yapı

Birden-ani

Birdenbire-aniden

Birey-fert

Biricik-tek

Bitki-nebat

Boylam-meridyen

Bozkır-step

Bucak-nahiye

    

Buğu-buhar

Buhran-bunalım

Buyruk-emir

Büro-ofis (yazıhane)

Bacı-kız kardeş

Baş-kafa

Cahil-bilgisiz

Caka-gösteriş

Camekan-vitrin

Canlı-diri

Cazibe-çekim

Cehalet-bilgisizlik

Celse-oturum

Cenk-savaş

Cenup-güney

Cerahat-irin

Cerrah-operatör

Cesur-yürekli

Cet-ata

Cevap-yanıt

Ceviz-koz

Cılız-sıska

Ciddi-ağırbaşlı

Cihaz-aygıt

Cihet-yön

Cilt-ten

Cimri-pinti

Cimri-hasis

Cin-tür

Civar-yöre

Cömert-eli açık

Cümle-tümce

Cılız-sıska

Ciddi-ağırbaşlı

Cihaz-aygıt

Cihet-yön

Cilt-ten

Cimri-pinti

Cimri-hasis

Cins-tür

Civar-yöre

Cömert-eli açık

Cümle-tümce

Çabuk-acele

Çağ-devir

Çağdaş-modern-uygar

Çağrı-davet

Çayır-davet

Çehre-yüz

Çeşit-tür

Çeviri-tercüme

Çığlık-feryat

Çılgın-deli

Çizelge-cetvel

Çoğunluk-ekseriyet

Çok-fazla

Çamur-balçık

Çare-deva

     D

Dahil-iç

Daimi-sürekli

Darbe-vuruş

Dargın-küs

Darılmak-küsmek

Davet-çağrı

Defa-kez

Değer-kıymet

Değerli-kıymetli

Değnek-sopa

Deli-çılgın

Delil-kanıt

Deneme-tecrübe

Denetim-kontrol

Deney-tecrübe

Deprem-zerzele

Dergi-mecmua

Derhal-hemen

Deri-ten

Derslik-sınıf

Devamlı-sürekli

Devinim-hareket

Devir-çağ

Devir-tur

Devre-dönem

Dışalım-ithalat

Dışsatım-ihracat

Diğer-başka

Dil-lisan

Dilbilgisi-gramer

Diri-canlı

Dize-mısra

Doğa-tabiat

Doğal-tabii

Doğu-şark

Doktor-hekim

Donuk-mat

Doruk-zirve

Dönemeç:viraj

Döşek:yatak

Duru:berrak

Durum:vaziyet

Duygu:his

Düş:rüya

Düşünce:fikir

Düzen:seviye

Düzmece:sahte

Düzyazı:nesir

Dilek:istek

Dizi:sıra

Dost:arkadaş

        E

Ebat: boyut

Ebedi:  sonsuz

Ebeveyn.  Ana-baba

Edat: ilgeç

Efe:  zeybek

Egoist:bencil

Ehemmiyet:önem

Ek. İlave

Eklem:  mafsal

Ekonomi : iktisat

Elbise:  giysi

Emir:  buyruk

Emniyet:  güvenlik

Ender:  nadir

Endişe  :kaygı

Endüstri:sanayi

Enkaz:  yıkıntı

Enlem:  paralel

Entari:  giysi

Enteresan:  ilginç

Erek:  amaç

Esas:  temel

Eser:  yapıt

Esir:  tutsak

Etki:  tesir

Etraf:  çevre

Evvel:  önce

Eylem:  fiil

Eylemsi:  fiilimsi

Ev:  konut

Edebiyat: yazın

Eda:  verme

      F

Faaliyet: etkinlik

Fakat:  ama-lakin

Fakir:  yoksul-fukara

Faktör-unsur

Fare-sıçan

Fark-ayrım

Fasıla-ara

 

Fayda-yarar

Fazla-çok

Fena-kötü

Fert-birey

Feza-uzay

Fiil- eylem

Fikir-düşünce

File-ağ

Füze-roket

Felç-nüzul

Fer-ışık

Faiz-nema

     G

Garip-acayip

Garp-batı

Gaye-amaç

Gayret-çaba

Gebe-hamile

Gelecek-istikbal-ati

Gelenek-anane

Gene-yine

Genel-umumi

Geri-art

Gıda-besin

Giysi-elbise

Giz-sır

Gizli-saklı

Görev-vazife

Gövde-beden

Gramer-dilbilgisi

Güç-kuvvet-zor

Güçlü-kuvvetli

Güldürü-komedi

Gülünç-komik

Güney-cenup

Güven-itimat

Güz-sonbahar

Gözlem-rasat

Gökyüzü-sema

Gezmek-dolaşmak

          H

Hal-durum

Halbuki-oysa

Ham-olmamış

Hane-ev

Hareket-devinim

Hariç-dış

Harp-savaş

Hasis-cimri-pinti

Hasret-özlem

Hassas-duygulu

Hatıra-anı

Hayal-düş

Hayat-yaşam

Haysiyet-onur

Hediye-armağan

Hekim-doktor

Hela-tuvalet-wc

Hemen-derhal

Hiddet-öfke

Hikaye-öykü

Hisse-pay

Hudut-sınır

Hususi-özel

Hür-özgür

Hısım-akraba

Hasım-düşman

Hareket-devinim

Hadise-olay

        I

Ilıca-kaplıca

Irak-uzak

Irgat-rençber

Irk-soy

Ira- karakter

Irmak-nehir

        İ

İcat-buluş

İç-dahil

İçten-samimi

İdare-yönetim

İhracat-dışsatım

İhtiyar-yaşlı

İhtiyaç-gereksinim

İkaz-uyarı

İktisat-ekonomi

İlave-ek

İlgeç-edat

İlgi-alaka

İlginç-enteresan

İlim-bilim

İmar-bayındır

İmkan-olanak

İsim-ad

İskemle-sandalye

İthalat-dışalım

İtibar-saygınlık

İtimat-güven

İtina-özen

İzah-açıklama

İdadi-lise

İlan-duyuru

İlişki-münasebet-temas

İmtihan-sınav

        J

Jeoloji-yer bilimi

         K

Kabiliyet-yetenek

Kabus-karabasan

Kafa-baş

Kafi-yeter

Kafiye-uyak

Kalite-nitelik

Kalp-yürek

Kamu-halk

Kanıt-delil

Kapital-anamal-sermaye

Kanun-yasa

Kara-siyah

Karşın-rağmen

Karşıt-zıt

Kas-adale

Katı-sert

Kati-kesin

Kayıp-yitik

Keder-acı

Kelime –sözcük

Kenar-kıyı

Kent-şehir

Kere-defa-kez

Kesin- kati

Kırmızı-al

Kıyı-sahil

Kir-pislik

Kirli-pis

Kişi-şahıs

Kocaman-iri

Komedi-güldürü

Komik-gülünç

Kontrol-denetim

Konuk-misafir

Konut-ev

Koşul-şart

Kural-kaide

Kuruluş-müessese-kurum

Kuşku-şüphe

Kutsal-mukaddes

Kuvvet-güç

Kuzey-şimal

 

Küme-grup

Küs-dargın

Kılavuz-rehber

Kolay-basit

     L

Laf-söz

Lahza-an

Lider-önder

Lisan-dil

Lüzumlu-gerekli

Lüzumsuz-gereksiz

Lal-dilsiz

Lama-deve

Lafazan-geveze

         M

Mabet-tapınak

Macera-serüven

Mafsal-eklem

Mağlup-yenik

Mahalli-yerel

Mahcup-utangaç

Mahluk- yaratık

Mahpushane-hapishane

Mahsul-ürün

Mana-anlam

Manzara-görünüm

Matbaa-basımevi

Matem-yas

Mebus-milletvekili

Mecbur-zorunlu

Mecmua-dergi

Medeni-uygar

Medeniyet-uygarlık

Mektep-okul

Melodi-ezgi

Menfaat-çıkar

Menfi-olumsuz

Menkul-taşınır

Meridyen-boylam

Mesafe-ara

Mesela-örneğin

Mesele-sorun

Mesken-konuk

Meslek-iş

Mesul-sorumlu

Mesut-mutlu

Meşhur-ünlü

Meşrubat-içecek

Mevcut-var

Meydan-alan

Millet-ulus

Milletvekili-mebus

Milli-ulusal

Misafir-konuk

Misal-örnek

Misli-katı

Muavin-yardımcı

Muharebe-savaş

Muhtelif-çeşitli

Muştu-müjde

Müessese-kurum-kuruluş

Mühim-önemli

Mükafat-ödül

Müsabaka-yarışma

Müsait-uygun

Müspet-olumlu

Müstahsil-üretici

Müstakil-bağımsız

Müşteri-alıcı

Merkep-eşek

Mani-engel

Mübarek-kutsal

Muallim-öğretmen

Mektup-name

Merasim-tören

      N

Nadir-ender

Nakil-atama-taşıma

Nasihat-öğüt

Nebat-bitki

Neden-sebep

Nefes-soluk

Nehir-ırmak

Nem-rutubet

Nesil-kuşak

Nesir-düzyazı

Neşe-sevinç

Netice-sonuç

Nispet-oran

Nitelik-kalite

Noksan-eksik

Numune-örnek

Nutuk-söylev

Nakit-para-akça

Nakliyeci-taşımacı

Namzet-aday

        O

Okul-mektep

Olanak-imkan

Olası-mümkün

Olay-vaka

Olumlu-müspet

Olumsuz-menfi

Onarım-tamir

Onay-tasdik

Onur-şeref

Oran-nispet

Otlak-mera

Oy-rey

Ozan-şair

      Ö

Öbek-grup

Öbür-diğer

Ödenti-aidat

Ödlek-korkak

Ödül-mükafat

Ödün-taviz

Öfke-hiddet

Öğe-unsur

Öğrenci-talebe

Öğrenim-tahsil

Öğüt-nasihat

Ömür-hayat-yaşam

Önce-evvel

Önder-lider

Önemli-mühim

Öneri-teklif

Önlem-tedbir

Örgüt-teşkilat

Örneğin-mesele

Örnek-misal

Öteki-diğeri

Ötürü-dolayı

Öykü-hikaye

Özel-hususi

Özen-itina

Özgün-orijinal

Özgür-hür

Özlem-hasret

       P

Pabuç-ayakkabı

Pasif-edilgen

Pinti-cimri

Pis-kirli

Politika-siyaset

Rağmen-karşın

Rastlantı-tesadüf

Rey-oy

Rutubet-nem

Rüya-düş

Rüzgar-yel

Problem-sorun

Rüştiye-ortaokul

       S

Sade-yalın

Sağlık-sıhhat

Saha-alan

Sahil-kıyı-yalı

Saldırı-hücum

Samimi-içten

Sanayi-endüstri

Sandalye-iskemle

Savaş-harp

Saz-çalgı

Sebep-neden

Sene-yıl

Sermaye-kapital

Serüven-macera

Sıçan-fare

Sıhhat-sağlık

Sır-giz

Sima-yüz

Siyah-kara

Siyaset-politika

Son-nihayet

Sonuç-netice

Sorun mesele

Soylu-asil

Sömestri-yarıyıl

Söylev-nutuk

Sözcük-kelime

Sulh-barış

Suni-yapay

Surat-yüz

Sürat-hız

Sürekli-devamlı

Sevinç-mutluluk

Sınıf-derslik

Sonbahar-güz

Sorumluluk-mesuliyet

Sözlük-lügat

Sınav-imtihan

   Ş

Şafak-tan

Şahıs-kişi

Şahit-tanık

Şair-ozan

Şans-talih

Şark-doğu

Şart-koşul

Şayet-eğer

Şef-lider-önder

Şehir-kent

Şekil-biçim

Şen-neşeli

Şeref-onur

Şöhret-ün

Şuur-bilinç

Şüphe-kuşku

Şaka-latife

     T

Tabiat-doğa

Tabii-doğal

Tabip-hekim-doktor

Talebe-öğrenci

Talih-şans

Tamir-onarım

Tane-adet

Tanık-şahit

Tanım-tarif

Tapınak-mabet

Taraf-yan

Tarım-ziraat

Tarif-tanım

Tasdik-onay

Tebrik-kutlama

Tecrübe-deney

Tedbir-önlem

Teklif-öneri

Tekrar-yine

Temel-esas

Tercüme-çeviri

Tertip-düzen

Tesadüf-rastlantı

Tesir-etki

Toplum- cemiyet

Tören –merasim

Tuhaf-garip

Tutsak-esir

Tuvalet-hela-wc

Tüm-bütün

Tümör-ur

Tümce-cümle

Tren-şimendifer-katar

Tartışma-münakaşa

         U

Uçurum-yar

Ufak-küçük

Uğraş-iş

Ulu-yüce

Ulus-millet

Umumi-genel

Umut-ümit

Unsur-öğe

Us-akıl

Uyarı-ikaz

Uygar-medeni

Uyum-ahenk

Uzak-ırak

Uzay-feza

Uçak-tayyare

Usta-ehil

       Ü

Ümit-umut

Ünlü-meşhur

Ürün-mahsul

Üye-aza

Ülke-diyar-memleket

Ülkü-ideal

Üleş-pay

Ürem-faiz

        V

Vaka-olay

Vakit-zaman

Varlıklı-zengin

Vasıta-araç

Vatan-yurt

Vazife-görev

Vaziyet-durum

Vesika-belge

Viraj-dönemeç

Vücut-gövde

Vilayet-il

Veteriner-baytar

         Y

Yalın-sade

Yan-taraf

Yanıt-cevap

Yapay-suni

Yapıt-eser

Yar-uçurum

Yaratık-mahluk

Yardımcı-muavin

Yargıç-hakim

Yarıyıl-sömestri

Yas-matem

Yasa-kanun

Yaş-ıslak

Yaşam-hayat-ömür

Yaşlı-ihtiyar

 

Yazı-ova

Yazım-imla

Yekün-toplam

Yel-rüzgar

Yerel-mahalli

Yetenek-kabiliyet

Yıl-sene

Yine-tekrar

Yitik-kayıp

Yoksul-fakir-fukara

Yöntem-metot

Yurt-vatan

Yüce-ulu

Yürek-kalp

Yüz-surat-sima-çehre

Yüzyıl-asır

Yemek-aş

      Z

Zaman-vakit

Zarar-ziyan

Zengin-varlıklı

Zeybek-efe

Zıt-karşıt

Ziraat-tarım

Ziyan-zarar

Zor-güç

Zorunlu-mecburi

Zırnık-metelik

Zehir-agu

Zabit-subay

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

5 Yorum Yapılmış to “3. Sınıf Eş Sesli ve Eş anlamlı Kelimeler Listesi”

  1. Muhammet dedi ki:

    Berbat

  2. sudenur kurt dedi ki:

    Bence kelimelerin eş anlamları da olmalıydı.

  3. lokman dedi ki:

    sarmak kelimesinin eş ve zıt anlamları nedir

Yorum Yapmak İster Misiniz?