4. Sınıf Genel Değerlendirme Sınavı

4. Sınıf Genel Değerlendirme Sınavı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

3-‘’ Yüz kırk bir bin  on bir ‘’  sayısının rakamla yazılışı  aşağıdakilerden hangisidir?

A- 141 101        B- 140 111       C- 141 011      D- 141 001

 

4- Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayılardan hangisi en küçük sayısıdır?

A- (2 x 1000) + (7 x 100) + (2x 10) + (0 x 1)

B- (2 x 1000) + (7 x 100) + (0 x 10) + (5 x 1)

C- (2 x 1000) + (7 x 100) + (0 x 10) + (8 x 1)

D- (2 x 1000) + (7 x 100) + (0 x 10) + (1 x 1)

 

9- I-Sıvı madde doldurulduktan sonra kap tartılır

    II-Boş kap sıvı madde ile doldurulur

    III-Boş kap tartılır

    IV-Dolu kabın tartım sonucundan boş kabın tartım sonucu çıkarılır

Yukarıdaki işlemler hangi sıra ile yapılırsa bir sıvının kütlesi doğru ölçülmüş olur?

A- III – I – II – IV                 B- I – II – III – IV

C- III – II – I – IV                 D- II – I – III – IV

 

10- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

      ham madde                 işlenmiş madde               

A-      buğday                          ekmek    

B-       toprak                         çömlek

C-       pamuk                            iplik        

D-       petrol                      cam bardak

 

11-‘’ Aynı ailede hem iyi hem de kötü insan yetişebilir ‘’ biçiminde açıklanan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 A- Bir başa bir göz yeter

 B- Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar

 C- Bir ağaçta gül de biter, diken de

 D- Bir koyundan iki post çıkmaz

 

12- ‘’ İlk yaz yağmurları yağıyor.Ağaçlar henüz çıplak. Tatlı bir toprak kokusu duyuluyor.Bahçenin yüksek çamları altında,saatin tik takları gibi çalışan bir otomobil yola hazırlanıyor.’’

Yukarıdaki metinde hangi duyu organımızla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?

A- koklama      B- görme       C- işitme      D- tatma

 

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?

A- Ne söylediklerini iyi anlamadım

 B- Bu olayı sana anlatan kim

C- Yarışmaya hangi öğrenci katıldı

D- Ne kadar sürecek yolculuğumuz

 

14- ‘’ Hırsız  pencerenin camını  kırarak eve girmiş, ne var ne yok alıp gitmiş. ‘’

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A- kim                                B- neyi            

C- nerede                          D- nasıl

23- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

    A- desk       –  sandalye                   

    B- classroom  –  sınıf                      

    C- ruler       –  cetvel

    D- table       –  masa

 

24- ‘’ Eşhedü en la …………………  illallah ve eşhedü…………   Muhammeden abdühü  ve ……………… ‘’

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri yazarsak Kelime-i Şehadeti doğru yazmış oluruz?

   A- ilahi – enne –resulallah

   B- enne – ilahe – resulüh

   C- ilahe – ve – enla

   D- ilahe – enne – resulüh

 

25-Yanlış ve kötü davranışlarda ise  ……………

işlemiz oluruz.’’

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A- dua – günah                 B- sevap –ibadet

C- sevap-günah                D- para-günah

SORULARIN TAMAMI DOSYADADIR…

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?