4. Sınıf Matematik Çevre Problemleri

4. Sınıf Matematik Çevre Problemleri

PROBLEMLER ( ÇEVRE UZUNLUKLARI)

 1.Kenar uzunlukları 12 cm, 15 cm ve20 cm olan üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

 

2.Bir ikizkenar üçgenin çevre uzunluğu110 cm’dir. Eşkenarlardan

birinin uzunluğu 30cm’dir. Eşolmayankenarın uzunluğukaç

santimetredir?

 

3.Çevre uzunluğu 440 m olan eşkenar üçgen biçimindeki tarlanın bir kenar uzunluğu kaç metredir?

 

4.Bir çeşitkenar üçgenin en kısakenarının uzunluğu 25cm’dir. En uzun kenar, en kısakenardan15cm uzundur. Ortanca kenar, en kısa kenardan 5cm uzundur.Bu üçgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

 

5.Çevresi 30m olan dikdörtgen biçimindeki salonun uzunluğu 8 m ise genişliği kaç metredir?

 

6.Annem, dikdörtgen biçimindeki masa örtüsünün etrafına 2 sıra dantel geçirmek istiyor. Masaörtüsünün eni 85 cm, boyu 145 cm’dir. Kaçsantimetre danteleihtiyaç vardır?

 

7.Bir çiftçininkısa kenar uzunluğu 40metre, uzun kenaruzunluğu

65 metre olandikdörtgensel bölge şeklindebahçesivardır. Bahçesinin etrafını telleçevirmek isteyen çiftcinin kaçmetre

tel alması gerekir?

 

8.Bir sporcu; kısa kenarı 220 metre, uzun kenarı 300 metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bir pistin çevresinde 4 tur koşmuştur. Sporcunun kaç metre koştuğunuhesaplayınız.

 

9.Parktaki havuz, kısa kenarı 4 m 25 cm ve uzun kenarı 10 m 35 cm olan bir dikdörtgendir. Havuzun çevresi kaçmetre kaç

santimetredir?

 

10.Belediye, çocukparkıyapmakiciniki arsatespit etmiştir. Dikdörtgenselbölge şeklindeki birinciarsanın kısa kenar uzunluğu 18 m,uzun kenaruzunluğu 30 m’dir. Kareselbölge şeklindekidiğerarsanın çevreuzunluğubirinciarsa ileaynıdır. İkinci arsanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

DOSYAYI İNDİR

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?