4. Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemleri

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adı soyadı:

1) 3750 lira olan televizyonu  alıp 890 lira ödedik.Kalan para (borç) kaç liradır?

 

 

 

 

2)Annemin maaşı 3450 liradır.Annem 800 li-ra kira, 450 lira taksit ve 1650 lira kredi bor-cunu ödüyor.Annemin maaşından kaç lira kalmıştır?
 

 

3) Ekmek fabrikasında bir günde üretilen 5716 ekmeğin 1 488’i sabah, 2 687’si öğleyin , kalan ekmek ise akşam satılmıştır.Akşam satılan ekmek kaç tanedir?

 

 

 

4) Birler bölüğü 11,binler bölüğü 10 olan doğal sayının dört basamaklı en büyük çift sayı eksiği kaçtır?

 

 

 

 

5) Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın  toplamı 401, çıkan 111’dir.
a)Eksilen sayı kaçtır?
b)Fark kaçtır?

 

 

 

6) Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 368,fark 96’dır.
a)Eksilen sayı kaçtır?
b)Çıkan sayı kaçtır?

 

 

 

7)Çıkarma işleminde fark 26’dır.Eksilen sayı, çıkan sayının 3 katı kadardır.Eksilen sayı kaç-tır?

 

 

 

8) Çıkarma işleminde fark 72’dir.Eksilen sayı, çıkan sayının 4 katı kadardır.Eksilen sayı kaç-tır?

 

 

 

 

 

9) Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 613,fark 199’dur.
a)Eksilen sayı kaçtır?
b)Çıkan sayı kaçtır?

 

 

 

 

10) Ardışık 4 doğal sayının toplamı 370’dir. En büyük sayı kaçtır?

 

 

 

 

11) Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 267′ dir. En büyük sayı kaçtır? 

 

 

 

 

12)Dört basamaklı en küçük tek doğal sayı ile onlar basamağı 3 olan üç basamaklı en büyük çift sayının farkı kaçtır?

 

13)     8 4 2 a
       –   d 4 b 7
           1  c 6 6

Yukarıdaki işleme göre “abcd” kaçtır?

 

 

14) Çıkarma işleminde fark 84’tür.Eksilen sayı, çıkan sayının 5 katı kadardır.Eksilen sayı kaçtır?

 

 

15)Bir çıkarma işleminde eksilen 2045, çıkan sayı ise 1856’dır.Fark kaçtır?

 

 

 

16)Bir çıkarma işleminde fark 817,çıkan sayı 973’tür.Eksilen sayı kaçtır?

 

17)6500 liraya aldığımız mobilyanın geçen ay 1750 lirasını,bu ay ise 975 lirasını ödedik. Buna göre mobilya borcumuz kaç lira kalmış-tır?

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?