5. Sınıf Fen Bilimleri Yıkıcı Doğa Olayları Çalışma Soruları

5. Sınıf Fen Bilimleri Yıkıcı Doğa Olayları Çalışma Soruları

DOSYAYI İNDİR

3. Aşağıdaki açıklamalar hangi yıkıcı doğa olayına
aittir. Kutucuklara olayın numarasını yazınız.

1. deprem
2. Sel
3. Heyelan
4. Kasırga
5. Volkanik Patlama
Yer altındaki sıcaklığı çok yüksek olan erimiș
kayaların (magma) yer kabuğundaki
açıklıklardan püskürerek dışarı çıkmasıdır.
…………………
Hızları saatte 120 km ve daha fazla olabilen
kuvvetli rüzgarlar oluşturur.
…………………
Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya
da kısmen su altında kalması durumuna denir.
…………………
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının
gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden
oynayarak hareket etmesine denir.
…………………
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani
olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü
sarsma olayıdır.
…………………
Özellikler eğimli ve bol yağışlı bölgelerde
görülür.
…………………
Ortaya çıkacak zararları azaltmak için yerleşim
yerleri akarsu ve dere yataklarına
kurulmamalıdır.
…………………
Araziye teraslama çalışması yapılarak etkisi
azaltılabilir.
…………………
Dayanıklı binalar yaparak ortaya çıkan can ve
mal kaybının önüne geçilebilir.
…………………

tamamı için dosyayı indiriniz.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?