5. sınıf Seçmeli Bilim Uygulamaları Yıllık Planı

5. sınıf Seçmeli Bilim Uygulamaları Yıllık Planı

İNDİR

2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………….. ORTAOKULU BİLİM UYGULAMALARI DERSİ YILLIK PLANI
Ay Hafta Saat Kazanım Açıklamalar Etkinlikler Ölçme ve Değerlendirme
Eylül 17-21/09/2014 2 1. Vücudunun bir bütünlük içerisinde çalıştığını fark eder. Vücudunda gerçekleşen beslenme, solunum, boşaltım, sindirim vb. yaşamsal faaliyetlerin birbiri ile olan ilişkileri. Maket model, animasyonlar, görsel sunular yapar. Deney Raporu Tutum ve Değer Ölçütü
24-28/09/2014 2
Ekim 01-05/10/2014 2 2. Vücuduna aldığı besinlerle harcadığı kalori miktarı ve harcadığı enerji arasında ilişki kurar. Bir gün boyunca harcanan ve besinlerden alınan enerji miktarının çeşitli kaynaklardan araştırılması,
08-12/10/2014 2
15-19/10/2014 2 3. Günlük hayatta kullandığı gereçlerin yapımı için uygun malzeme seçimini maddelerin niteleme ve ayırt edici özellikleri ile ilişkilendirir. Malzemelerin sert, yumuşak, mıknatıstan etkilenme, suda yüzen-batan, su geçiren geçirmeyen vb. niteleme özellikleri.
22-24/10/2014 2
Kasım 30.10-02.11/2014 2 4. Yağmur, kar, buz, sis ve bulut oluşumundaki suyun uğradığı değişimlerle ilişkilendirir.
05-09/11/2014 2
12-16/11/2014 2 6. Katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin temel özelliklerinin yaşam için önemini fark eder. Tüm maddelerin aynı fiziksel halde bulunmasının yaşamı nasıl etkileyeceği.
19-23/11/2014 2
26-30/11/2014 2 8.Çevresindeki canlıları gözlemleyerek besin zincirinin canlılar için önemini açıklar. Besin zincirindeki bir türün yok olması durumunda yaşamın bu durumdan nasıl etkileneceği ile ilgili tahminler yapar.
Aralık 03-07/12/2014 2
10-14/12/2014 2 9. Yaşadığı ortamı korumak ve güzelleştirmek için çözümler üretir. Enerji tasarrufu, geri dönüşüm, ormanlar ve diğer zenginliklerimizin (denizler, kıyılar, …) korunması
17-21/12/2014 2
24-31/12/2014 2 10. Mantarların ve mikroskobik canlıların insan yaşamına etkilerini örneklerle açıklar.
Ocak 02-04/01/2015 2
07-11/01/2015 2 11. Sürtünme kuvvetinin yaşamdaki rolünü örneklerle açıklar.
14-18/01/2015 2
21-25/01/2015 2 12. Aydınlatmanın günlük yaşamındaki olumlu, olumsuz etkilerini açıklar.
Şubat 11-15/02/2015 2 13. Erozyondan korunma yolları ile ilgili çözüm önerileri sunar. Su ve rüzgar erozyonu Deney Raporu Tutum ve Değer Ölçütü
18-22/02/2015 2
25.02-01.03/2015 2 14. Elektriğin kullanım alanlarını, nasıl daha verimli elde edilebileceğini, özelliklerini ve güvenli kullanımının kendisi ve çevresindekiler için önemini fark eder. Kullanım alanları, seri ve paralel bağlanmalar, devreye başka devre elemanları bağlandığında davranışlar incelenir, güvenli kullanım durumu için uyarılmalıdır
Mart 04-08/03/2015 2
11-15/03/2015 2
18-22/03/2015 2 15. Güneş sistemini oluşturacağı modellerle açıklar. Farklı malzemelerle maketler ve modellemeler yaptırılır.Ayrıca bilgisayar programları, , animasyonlar, kullanılabilir.
24-29/03/2015 2
Nisan 01-05/04/2015 2
08-12/04/2015 2 16. Ay’ın evreleri ile ilgili model oluşturur Maket model, animasyonlar, görsel sunular yapar.
15-19/04/2015 2
22-26/04/2015 2 17. Egzersizin insan sağlığına etkisini fark eder. Vücutta meydana getirdiği değişikliklerden yola çıkarak düzenli egzersiz yapmanın sağlığa etkilerini yorumlar.
Mayıs 29.04-03.05/2015 2
06-10/05/2015 2 18. Karışımları ayırmanın günlük yaşamdaki önemini fark eder.
13-17/05/2015 2 19. Çözünme ve erime olaylarının doğadaki ve hayatındaki etkilerini fark eder.
21-24/05/2015 2
27-31/05/2015 2 20. Doğada farklı yaşam alanlarında yaşayan canlıların ortamla ve birbirleri ile ilişkilerini gözlemleyebileceği model yaşam alanları oluşturur.
Haziran 03-07/06/2015 2
10-14/06/2015 2
…………………. …/…./2014
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Uygundur
……………………
Okul Müdürü
Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?