5. sınıf seçmeli Kuran-ı Kerim 1.dönem 1. yazılı soruları

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEB 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                  5. SINIF SEÇMELİ KUR’ÂN DERSİ 1. DÖNEM        1. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI:          

NO:                 SINIFI:           ALDIĞI NOT:

 

Rabbi Yessir Ve Lâ Tü’assir, Rabbi Temmim Bil-Khayri!

Rabbim Kolaylaştır Ve Zorlaştırma, Rabbim İyilik İle Tamâma Erdir!

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız. (Her Doğru Cevap 4 Puan)

 

 1. İslam Dini’nin Temel Kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Kur’ân-ı Kerîm İncil
 3. Tevrat D. Zebur

 

 1. Kur’ân-ı Kerîm, Allâh tarafından hangi peygambere gönderilmiştir?
 2. İsa B. Hz. Musa
 3. Davud C. Hz. Muhammed

 

 1. Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 2. Sadece Türklere gönderilmiştir.
 3. Sadece Araplara gönderilmiştir.
 4. Sadece Afrikalılara gönderilmiştir.
 5. Bütün insanların doğru yolu bulması için gönderilmiştir.

 

 1. Kur’ân-ı Kerim’i niçin okumalıyız?
 2. Boş zamanları değerlendirmek için.
 3. Genel kültürümüz olsun diye.
 4. Geceleri uykumuz gelsin diye.
 5. Doğru bilgiler öğrenerek dünyada ve âhirette mutluluğa ulaşmak için.

 

 1. Çok uzun süre yaşayan bir peygamberdi. Kavmi putlara tapıyordu ve yıllarca uğraşmasına rağmen çok az insan ona inanmıştı. Allâh ondan bir gemi yapmasını ve her canlıdan birer çift almasını istedi. Verilen mühlet dolduğunda yeryüzü sular ile kaplandı ve tüm inkârcılar boğuldu ve inananlar kurtuldu.

Yukarıdaki bilgilere göre hangi peygamberi seçerseniz doğru olur?

 1. Hz. Nûh C. Hz. Mûsâ
 2. Hz. Âdem D. Hz. Muhammed

 

 1. Kıssa ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
 2. Peygamberler, önceki toplumlar ve kişiler ile ilgili kendisinden ibret yani ders alınması gereken yaşanmış Kur’ân hikâyesidir.
 3. Yaşanması imkânsız masallardır.
 4. Farz kelimesinin diğer adıdır.
 5. Kur’ân’dan bir suredir.
 6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ile ilgili olarak yanlış bir sözdür?
 7. Kur’ân iyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır.
 8. Kur’ân, her zaman insan haklarına saygı gösterilmesini ister.
 9. Kur’ân; kardeşliği, dostluğu, yardım severliği öğütler.
 1. Kur’ân’da Araplar’ın diğer milletlerden üstün olduğu anlatılır.

 

 1. Peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?
 2. Allâh’tan Cebrail adlı melek aracılığıyla aldıkları mesajı insanlara ulaştırmak, açıklamak ve doğruluğa çağırmakla görevlendirilen kimseler.
 3. Sihir yaparak insanları kandıran kimselerdir.
 4. İnsanları yanlış işler yapmaya çağırırlar.
 5. Dünya işleriyle ilgilenmeyip sadece âhiret için çalışmayı söylemişlerdir.

 

 1. İlk insan ve ilk peygamberdir. Allâh ona varlıkların isimlerini öğretmiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre hangi peygamberi seçmek gerekir?

 1. İsa B. Hz. Musa
 2. Âdem C. Hz. Muhammed

 

 1. “ Kim Kur’ân-ı Kerim’den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğe de …….. katı ödül vardır.”

Yukarıdaki Hadis-i şerifteki boş bırakılan yer hangi kelime ile tamamlanırsa doğru olur?

 1. On Yirmi    C. Otuz   D. Kırk

 

 1. ………… Suresi ahlaki ilkeleri ön plana çıkaran bir suredir. Bilge bir kişi olan …………………’ın oğluna verdiği öğütleri içerir. Sure, bu sözlerin Allâh’ın dosdoğru ayetleri olduğunu bildirerek başlar ve Kur’ân’ın yol göstericiliğinden bahseder. Bilgiye dayanmayan sözlerin değersiz olduğunu belirtir.

Yukarıdaki bilgilerdeki boşkuklara hangi peygamberin ismi yazılırsa doğru olur?

 1. Lokman B. Hz. İshak
 2. Harun C. Hz. Muhammed

 

 

 1. “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ………… de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru!”

“Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri ………………. günü afveyle!”

 

Yukarıdaki dua ayetlerindeki boşluklar uygun kelimeler ile nasıl tamamlanır?

 1. âhirette- kıyamet B. uzayda-afiyet
 2. memlekette-kıyamet evrende-sağlık

 

 1. Hazreti Âdem’in iki oğlunun isimleri nelerdir?
 2. Ahmed ile Mehmed
 3. Kâbil ile Hâbil
 4. Ali ile Veli
 5. Kâmil ile Âdil

 

 1. Hazreti Âdem’in eşinin ismi nedir?
 2. Hatice
 3. Makbule
 4. Havvâ
 5. Fâtıma

 

 1. Hazreti Âdem’in iyi olan çocuğunun ismi ………………….., kötü olan çocuğuna ismiyse ………………………..’dir.

Yukarıdaki cümlede boşluklar nasıl tamamlanmalıdır?

 1. Kabil-Habil
 2. Habil-Kabil
 3. Habil-Kamil
 4. Kabil-Adil

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Aşağıdaki cümleler DOĞRU ise baş taraflarındaki parantezlerin içine “D”,     YANLIŞ ise “Y” harfi koyunuz.  (HER DOĞRU CEVAP 1 PUAN)

1(  ) Kur’ân okuyana bir harf için en az 10 sevap yazılır.

2(  ) Kur’ân Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır.

3(  ) İhlas Suresi’nde Allâh’ın tek ve bir oluşu, eşinin ve benzerinin olmadığı anlatılmaktadır.

4(  ) Kur’ân’daki ilk ayetin anlamı “Oku!”dur.

5(  ) Mucize: Peygamberlerin, peygamber olduklarını inanmayanlara ispat etmek için Allâh’ın izniyle gerçekleştirdikleri olağan üstü olaydır.

6(  ) Ayet: Kur’ân surelerini oluşturan kısımlardan her biridir.

7(  ) Kur’ân’da sure denilen 120 bölüm vardır.

8(  ) Kur’ân’ın ilk suresi Fâtiha ve sonuncusu ise Nâs suresidir.

9(  ) Cebrâil vahiy meleğidir ve  Allâh’ın izniyle Kur’ân’ı Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirmiştir.

10(  ) İblis yani şeytan, Hz. Âdem’e secde etmediği yani onun önünde saygıyla eğilmediği için cennetten kovulan, insanları Allâh’ın emrine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten varlıktır.

11(  ) Yanlış davranınca af ve özür dilemek insana yakışan bir davranıştır.

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?