6. sınıf fen ve teknoloji genel tekrar testi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

TARAMA   ( GENEL )

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi,yalnız ışıklı ortamda gerçekleşir?

A  ) Dış solunum               B ) Fotosentez

 

C ) Hücre solunumu           D )  Beslenme

 

 

 

 

 1. Hücrede enerji ocağı olarak bilinen

organel hangisidir?

 

A  ) Klorofil                      B )  Lizozom

 

C )  Çekirdek                    D )  Mitokondri

 

 

9. Fotosentez olayı;

 

A )  Bitkinin klorofil içermesidir.

B )  Bitkinin artık maddeleri dışarı atmasıdır.

C ) Bitkinin topraktan su almasıdır.

D )  Bitkinin ışık enerjisi ve klorofil

Yardımı ile kendi besinini kendisi yapmasıdır.

 

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisinde trake solunumu görülür.

 

A )  Balıklarda                 B )  Kuşlarda

 

C )  Bitkilerde                   D )  Böceklerde

 

 

 

 

11.Emici tüy nerede bulunur?

 

A ) Kök                       B ) Gövde

 

C ) Yaprak                    D )  Çiçek

 

 

 

 

 1. Yaprağın hangi kısmı gaz alış verişi yapar?

 

A )  Yaprak damarı

B )  Yaprak ayası

C ) Gözenek ( stoma )

D ) Yaprak sapı

 

 

 

 

 

ŞAHİN YARALI

FEN BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİ EĞİTMENİ

 

 

 

 

 1. Çiçekte döllenme olayı hangi yapıda gerçekleşir?

 

A ) Dişicik borusu

B )  Dişicik tepesi

C ) Yumurtalık

D ) Çanak yaprak

 

 

 

 1. Canlılar havadan hangi gazı alarak

solunum yaparlar?

 

A ) Azot                B ) Oksijen

 

C )  Hidrojen         D ) Karbondioksit

 

 

 

 1. I. İçinde canlı kalıntısı olmamalıdır.

II. Saydam olmalıdır.

III. Sıcaklığı 6 0C  ile 12 0C  arasında olmalıdır.

IV. İçinde mineral tuzları olmamalı.

V. Renksiz,kokusuz,duru ve tadı hoş olmalıdır.

 

Yukarıdakilerden hangileri iyi bir içme suyunun özelliğidir.

 

A )  I – II                             B )  I – II – V

 

C )  I – II – III – V               D )  I – IV – V

 

 

 

 1. Sütü yoğurt ve peynir haline getiren

aşağıdaki hangi canlıdır?

 

A )  Bir hücreli canlı

B )  Bakteriler

C )  Çiçekli bitkiler

D )  Su yosunu

 

24.Liken nedir?

 

A  )  Bir su yosunudur.

B )  Bir kara yosunudur.

C )  Bir mantar çeşididir.

D )  Bir su yosunu ile bir mantardır.

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde klorofil vardır?

 

A )  Terliksi hayvan           B )  Mantar

 

C )  Kamçılı hayvan           D ) Amip

 

 

 

 

 

 

ŞAHİN YARALI

FEN BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİ EĞİTMENİ

 

 

 1. Bitkiler,gece aşağıdakilerden

hangisini yapamaz?

 

A )  Terleme                 B )  Fotosentez

 

C )  Büyüme                 D )  Solunum

 

 

 

33.Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir?

 

A )  Soğan                    B )  Mantar

 

C )  Kara yosunu         D ) Eğrelti otu

 

 

 

34.Embriyo çiçekli bitkinin hangi kısmında bulunur?

A )  Polende

B )  Dişicik borusunda

C )  Tohumda

D )  Dişicik tepesinde

 

 

35. Tek hücreli canlılarda solunum

nasıl gerçekleşir?

 

A )  Kofullarla

B )  Trake ile

C )  Hücre zarı ile

D )  Solungaç ile

 

 

 

Klorofil

36. Karbondioksit + su                      ?  +  Oksijen

Güneş ışığı

 

(   ?  ) olan yere hangisi gelmelidir?

 

A )  Enerji                  B )  Klorofil

 

C )  Besin                  D )  Azot

 

 

 

 

37. Hücrede enerji elde edilen olay

nerede gerçekleşir?

 

A )  Sentrozom              B )  Kloroplast

 

D )  Ribozom                  D )  Mitekondri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Aşağıdaki canlılardan hangisinde solungaç

solunumu görülür?

 

A )  Balina                        B ) Kurbağa

C )  Hamsi                        D ) Su kaplumbağası

 

 

 

 1. Yaprakla bulunan ve gaz alışverişinde görevli birime ne ad verilir?

 

A ) Kın                          B ) Stoma

C ) Damar                    D ) Yaprak ayası

 

 

 1. Hangi olay sonucunda, besinlerden enerji sağlanır?

 

A ) Sindirim                 B ) Dolaşım

C ) Solunum                D ) Boşaltım

 

 

 1. Bir bitki fotosentez sırasında aşağıdakilerden  hangilerini dışardan alır?

 

I .   Organik besin

II .  Oksijen

II .  Karbondioksit

 

A ) Yalnız I                   B ) Yalnız II

C ) I – III                       D ) I – II

 

 

 

 1. Yapı ve görevleri aynı olan hücre topluluğuna ne ad  verilir?

 

A ) Doku                       B )Organ

C ) Hücre                      D ) Sistem

 

 

 1. Solunum ile hangi madde vücuttan atılır?

 

A ) Oksijen                   B )Kükürt

C ) Azot                        D )Karbondioksit

 

 

50.Çiçeksiz bitkilerin yapısal olarak en gelişmiş

olanı hangisidir?

 

A ) Eğrelti otları                 B ) At kuyruğu

C ) Karayosunu                 D ) Kibrit otları

 

 

 1. Hücrede proteinlerin sentezlendiği yere

ne ad verilir?

 

A ) Golgi aygıtı             B Çekirdek

 

C )  Sitoplazma             D )  Ribozom

 

 

 

2.Fotosentez sonunda aşağıdakilerden hangisi

açığa çıkar ?

 

 

A ) Oksijen                   B ) Azot

 

C ) Karbondioksit         D )  Hidrojen

 

 

 

 

3.Bitki hücresinde yeşil renk  taşıyan plastitlere

ne ad verilir?

 

A )  Lökoplast                   B ) Kloroplast

 

C  )  Kromozom                D )  Kromoplast

 

 

 

 

 

4. Bitki hücresinde bulunan kalın çeper

maddesine ne ad verilir?

 

A )  Klorofil                   B )  Plastit

 

C )  Seliloz                     D )  Kromozom

 

 

 

5. Hücrede kalıtsal karekterlerin taşındığı yere

ne ad verilir?

 

A )  Çekirdek                 B )  Koful

 

C )  Mitokondri              D )  Kromozom

 

 

 

 

 1. Hücrede tüm hayatsal olayların geçtiği

yere ne ad verilir?

 

A )  Çekirdek                 B )  Sitoplazma

 

C )  Lizozom                  D )  Mitokondri

 

 

 

 

 1. Fotosentez olayı bitkinin hangi kısmında gerçekleşir?

 

A )  Yaprakta               B )  Kökte

 

C ) Çiçekte                  D )  Gövdede

 

 

 

 

 

 

 1. Polen nedir?

 

A )  Dişi üreme hücresi

B )  Tohum taslağı

C )  Çiçek tozu

D ) Yumurtalık

 

 

 

 1. Tohumun büyüyerek bitkiyi oluşturan

kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A )  Embriyo              B )  Besin

 

C ) Bir çenek            D )  Erkek organ

 

 

 

 1. Dişi organ yumurtalığı gelişerek neyi meydana getirir?

 

 

A )  Çiçek                   B )  Meyve

 

C )  Embriyo               D ) Tohum

 

 

 

 1. Tohum taslağı ile çiçek tozlarının

birleşmesi olayına ne ad verilir?

 

A ) Döllenme              B )  Tozlaşma

 

C )  Solunum               D )  Fotosentez

 

 1. Embriyo nedir?

 

A )  Çiçeğin temel yapısı

B )  Meyvenin gelişmesi

C ) Yavru canlının en küçük taslağı

D ) Bitkinin temel organı

 

 1. Yaprağın en önemli görevi nedir?

 

A )  Besin yapmak

B ) Bitkiyi sıcaktan korumak

C ) Terleme yapmak

D ) Bitkiye yeşil renk vermek.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Stoma ile yaprak arasındaki ilişkinin

benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A ) Erkek organ-Yumurtalık

B )  Dişi organ-Polen

C )  Tohum- Çiçek

D ) Emici tüy – Kök

 

 

 1. Bir tohum çimlenirken aşağıdakilerden

hangisini kullanmaz?

 

A )  Suyu                       B )  Oksijeni

 

C )  Karbondioksidi      D )  Çenekteki besini

 

 

 

28.Çiçekli bitkilerin üreme organı

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A  ) Kök                 B ) Yaprak

 

C ) Çiçek                 D ) Gövde

 

 

 

29.I.Fotosentez

II.Solunum

III. Boşaltım

IV. Üreme

 

Yukarıdaki olaylardan hangileri yaprağın

görevleri arasındadır?

 

A )  I-II-III                  B )  I-II-IV

C )  I-III-IV                 D  )  I-II-III-IV

 

 

 

 

30. Polen keseciği bitkinin hangi kısmında bulunur?

 

A )  Dişicik borusunda

B )  Yumurtalıkta

C )  Tohumda

D  )  Tepecikte

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi besin depo eder?

 

A )  Lahana                 B )  Havuç

 

C )  Patates                  D )  Ispanak

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi solunum organı değildir?

 

A )  Karaciğer                 B )  Akciğer

 

C )  Solungaç                   D )  Trake

 

 

 

 

 1. Canlılar hangi olay ile enerji ihtiyaçlarını

karşılarlar?

A )  Fotosentez               B )  Solunum

 

C )  Dolaşım                   D )  Hareket

 

 

 

 1. Bazı tek hücrelilerde boşaltımda ve sindirimde görev alan hücre

organeli hangisidir?

 

A )  Koful                B )  Hücre zarı

 

C )  Mitokondri        D )  Ribozom

 

 

 

 1. Fotosentez sonucu aşağıdakilerden

hangisi oluşur?

 

A )  Su                      B )  Enerji

 

C )  Karbondioksit      D )  Oksijen

 

 

 

 

42.Besin + Oksijen                Su + Karbondioksit  +  ?

 

(  ?  ) olan yere hangisi gelmelidir?

 

 

 

A )  Azot             B )  Enerji

 

C )  Klorofil         D )  Besin

 

 

 

43       I.   Bitkiyi toprağa bağlamak

II.  Besin depo etmek

III. Topraktan su ve  mineral maddeleri

almak

 

Yukarıda verilenlerden hangisi yada

hangileri kökün esas   görevi  değildir?

A ) Yalnız I                    B ) Yalnız II

C ) Yalnız III                  D ) I ve III

 

 

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

One Response to “6. sınıf fen ve teknoloji genel tekrar testi”

 1. hasan dedi ki:

  cevaplar nerede

Yorum Yapmak İster Misiniz?