6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı 2013-2014

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. dönem 2. yazılı 2013-2014

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR.15X4. 60 PUAN.

1- Çöl ikliminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A- Günlük sıcaklık farkı azdır                      B- Yıllık yağış miktarı çok azdır.

C- Sıcaklık ortalaması yüksektir               D- Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir.

2- Kutup ikliminde, sıcaklığın yıl boyunca    0 derecenin altında olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Yer çekiminin fazla olması                             B- Doğal bitki örtüsünün olmaması

C-Ortalama yükseltinin fazla  olması                 D- Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik açılarla gelmesi

6-           Yukarıdaki bölgelerden hangileri, yerleşmeye daha elverişlidir.

A- 1 ve 2                 B- 1 ve 3                  C- 2 ve 3                 D- 3 ve 4

7-          Cilalı Taş Devinde;

        I.            Köyler kurulmuş

      II.            Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

    III.            Bitki liflerinden elbiseler yapılmış

    IV.            Topraktan çanak ve çömlekler yapılmıştır.

Bu bilgilere göre Cilalı Taş Devri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A- Madenler ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.       B- Yerleşik hayata geçilmiştir.

C- Hayvanlarda yararlanmaya başlanmıştır.             D- Dokumacılık alanında gelişmeler sağlanmıştır.

8-     Anadolu’nun

        I.            Göç yollarının üzerinde olması

      II.            Çok eski bir tarihi geçmişin olması

    III.            İlk şehir yerleşmelerin kurulması

Özelliklerinden hangisi veya  hangileri ,  doğrudan  uygarlıklar arası etkileşim yaşanmasını kolaylamıştır?

A-  Yalnız  II                B- I ve III                 C-  Yalnız  I                D- II ve III

soruların tamamı dosyadadır..

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?