6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem genel tekrar soruları

Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf 1.Dönem Deneme Sınavı

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

1-   “Bir toplumun geçimini ve yaşamını sağlama bakımından yapılan işlerin tümüne ekonomi denilir. Ülkemizde çeşitli ekonomik faaliyetler bulunmaktadır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörüne ait ekonomik faaliyetlerden değildir?

 1. a) Ulaşım b) Otomotiv
 2. c) Turizm d) Eğitim

 

2-   ‘’Eski Türk devletlerinde, yönetim hanedanın (Hakanın ailesinin) ortak malı sayılır ve devletin önemli meseleleri Kurultayda görüşülürdü. Hatun (Khatun)da yönetimde söz sahibi idi.’’

  Yukarıdaki açıklamadan İslamiyet’ten önceki Türk devleti hakkında hangi konuda bir yargıya varılamaz?

a)Eski Türk hakanlarının devleti tek başlarına yönetemeyecek kadar büyük topraklara sahip olduğuna

b)Eski Türk devletlerinde kadın haklarına saygı gösterilip ve kadına değer verildiğine

c)Devlet önemli meselelerini meclis kararı ile belirlendiğine

d)Demokratik yapı olduğuna

 

3- Aşağıdakilerden hangisi olguya örnektir?

A)Atatürk 1881 yılında doğdu.

B)Bayramlarda herkes tatile gider.

C)En kolay ders sosyal bilgilerdir.

D)Bilgi edinmenin en güzel yolu kitap okumaktır.

 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir?

A)Veri toplama

 1. B) Varsayımda bulunma

C)Hipotezler ileri sürme

 1. D) Projeler belirleme

 

5-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlere doğrudan katkı sağlamak amacıyla kurulmuş kurumlardan değildir?                                                                                                                            A)Türk Dil Kurumu

B)Türkiye İş Bankası

C)Türk Tarih Kurumu

D)Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi

6-  ”Anadolu ’da ilk yerleşme Çatalhöyük’te gerçekleşmiştir.” cümlesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A)Olay                                 B)Kavram

C)Olgu                                 D)Genelleme

 

7-  Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biridir?

A)Toplam 180 adet meridyen vardır.                     B)Aralarında 111 km uzaklık vardır.

C)İki meridyen arası zaman farkı dört dakikadır.  D)Başlangıç meridyeni ekvatordur.

 

8-  Her meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. Doğuda yerel saat daha ileridir. Bu göre 25  derece Doğu meridyeninde yerel saat 12.30 iken 27 derece doğu  meridyeninde kaçtır?

A)10.30               B)12.38

 1. C) 9.30 D)14.30

 

9-  Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?                                               A)76                         B)77

C)78                      D)79

 

10-  Başlangıç meridyeninde öğle vakti yaşanırken Türkiye’de hangi zaman dönemi yaşanır?

A)öğleden sonra                             B)sabah                                            C)akşam                                                D)gece yarısı

 

11-  Türkiye’nin en kuzeyinden geçen 42 derece kuzey paraleli ile ekvator arası kuş uçuşu uzaklık kaç km’dir?

A)3996                B)4200

C)4662                  D)2409

 

12-  Güneş aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha önce doğar ve batar?                              A)Iğdır                               B)Ankara

C)İzmir                 D)Edirne

 

 

13-  1/2.500.000 ölçekli bir haritada iki kent arası 4 cm olarak ölçülmüştür. Gerçek uzaklığı bulunuz?

 1. A) 80 km B) 320 km

C)100 km                            D)125 km

14-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Olgu kişiden kişiye değişebilir.

B-Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.

C-Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.    D)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

 

15- Türkiye’de aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?

A)Muson                            B)Karadeniz

C)Akdeniz                          D)Karasal

 

16-  İklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A)Tarım faaliyetlerini

B)Yağış miktarını

C)Turizm faaliyetlerini

D)Yeraltı kaynaklarını

 

17-  Anadolu’da ticaret hayatının gelişmesine katkısı olan en önemli uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Urartular                                                                                   C)Fenikeliler

B)Lidyalılar                                                                                   D)İyonlar

 

18-  Anadolu’da ilk yerleşmenin görüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çayönü

B)Kültepe

C)Çatalhöyük

D)Truva

19- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir?

 1. A) En kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık bir meridyen boyunca yaklaşık 666 km’dir.
 2. B) Türkiye’nin en güneyinin Ekvator’a uzaklığı aynı meridyen üzerinde yaklaşık 3996 km’dir.
 3. C) Türkiye’nin en doğu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı 76 dakikadır.
 4. D) Türkiye’nin batı kıyıları diğer kıyılarından uzundur.

 

20-  Türkler Kurultayda aldıkları bir karar sonucunda Ergenekon’dan çıkmışlardı.

Bu durum Türkler için aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 1. A) Görüş alışverişine önem verdiklerinin C)Kağanları yönetimden uzaklaştırdıklarının
 2. B) Diğer milletleri yönetime ortak ettiklerinin D)Kurultay’ın kararlarını dikkate almadıklarının

 

21-  Anadolu uygarlıklarından İyonya’da özgür düşüncenin doğmasıyla günümüzdeki pek çok bilim dalının temelini oluşturan çalışmaların yapıldığı görülmüştür?

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasının nedenleri arasında gösterilemez?

 1. A) Dinsel inançlarının çok tanrılı olması C)Bölgenin önemli bir coğrafi konuma sahip olması
 2. B) Dış dünya ile yakın ilişkiler kurmaları

D)Doğu-Batı uygarlıklarından yararlanmaları

 

22-  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Ergenekon’a sığınmalarının amaçlarından biridir?

 1. A) Bağımsız yaşamak C) Yeterli besin kaynaklarını bulmak
 2. B) Tekrar çoğalmak                                      D)Bölgeyi işgal etmek

 

23-  Ülkemizin matematik konumu nedeniyle Akdeniz ikliminin dağılış alanı içerisinde olmasına karşın kısa mesafelerde farklı iklim tipleri görülmektedir?

 1. A) Yüzey şekillerinin engebeli olması
 2. C) Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi
 3. B) Yüzölçümünün geniş olması
 4. D) Kuzey yarımkürede yer alması

 

24-  Aşağıdakilerden hangisi ilkçağlarda ticaret yapmak amacıyla kullanılan unsurlardan biri değildir?

 1. A) Değiş-tokuş C)Borç senetleri ve paralar
 2. B) Mühürlü kağıtlar D)Mezarlar

 

25-  Bir ülkenin, Dünya üzerinde bulunduğu yerin hangi kıta üzerinde olduğu, çevresindeki denizler, komşu ülkeler, önemli ticaret yollarına göre konumu ile yer şekilleri ve yükselti özellikleri özel konumunu belirler.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin özel konumunu etkilemez?

 1. A) Akdeniz iklimi etkisinde olması
 2. B) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
 3. C) Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı bir alanda yer alması

D) Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında bir köprü özelliği taşıması

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?