6.sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konu özeti

6.sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konu özeti

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

                             KÜLTÜR VE MİRAS ÖZET 

ÇAĞ ( DEVİR): Tarihçiler çok eski zamandan beri günümüze kadar olan dönemleri incelemek için ayırdığı zaman dilimleridir. Biz şu anda YAKINÇAĞ dayız.

 

TARİH NE İLE  BAŞLAR?

Tarih  Çağları ‘’Yazının icadıyla(bulunmasıyla ) başlar.Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

MİLAT: Hz. İsa’nın doğumu. 0( Sıfır) Yılıdır. Miladi takvimin başlangıcı sayılır. Milat İlkçağ içerisnde geçer.

M.Ö( Milattan önce) : Hz. İsa’nın doğumundan önce   M. S( Milattan sonra) Hz. İsa’nın doğumundan sonra.. Biz Şu anda Miladi takvime göre Milattan sonraki zamanda bulunuruz yani  (M. S 2017)

 

YÜZYIL( ASIR) Y.Y : 100 yıllık dönemdir. Tarihçiler olayları daha iyi incelemek için zamanı yüzyıllara ayırmışlardır.

Biz şu anda 21.yy dayız.    

 

A-İLKÇAĞ MEZOPOTOMYA  UYGARLIKLARI   :

1-Sümerler    2-Babiller   3- Asurlular                    

 

MEZOPOTOMYA: İlkçağda  Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan(iki nehir arası) anlamına gelen bölgedir.

Çok verimli topraklar,göç yolları üzerinde bulunması,ticaret merkezi olması özelliklerindendir. Bölgede yapılar taş olmadığı için  yıkılmış günümüze kadar ulaşamamıştır.

TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?