7.sınıf 1.dönem sosyal bilgiler 2.yazılı soru ve cevapları 2017-2018

7.sınıf 1.dönem sosyal bilgiler 2.yazılı soru ve cevapları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  1. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

1) Orhan Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey döneminde İznik, İznik ve Bursa fethedilmiştir.
Buna göre Osman Bey ve Orhan Bey döneminde aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir.

A)Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye
B)Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye
C)Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye
D)Anadolu Türk birliğini kurmaya
2) İstanbul Fatih Sultan Mehmet zamanına gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır. İstanbul’un Fatih zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etmenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
B)Kullanılan üstün savaş teknikleri
C)Komutanların savaştaki başarışları
D)Bizans’ın zayıf savunma sistemi
3) Bir ülkedeki nüfus artışına, o ülkede doğumların ölümlerden fazla oluşu, yurt dışından yapılan göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkı sağlar. Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler
B)Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması
C)Köyden kente yapılan göçler
D)Çocuk ölümlerinin azalması
4) Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Basın yayın araçları ülke genelinde yaygındır.
B)Halk, basın yayın araçlarını izlemektedir.
C)Basın yayın özgürlüğü vardır.
D)Basın yayın araçları ülke yönetiminde tek yetkilidir
5) Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir. Buna göre Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
B)Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
C)Anadolu’da siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
D)Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması
6) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaştır?
A)Malazgirt Savaşı
B)Pasinler Savaşı
C)Miryokefalon Savaşı
D)Kösedağ Savaşı
7) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden birisi değildir?
A)Artuklular
B)Mengücekler
C)Osmanlılar
D)Saltuklular
8)-  Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.
– Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.
Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadrazam
B) Defterdar
C) Kazasker
D) Nişancı

9) –  Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türk yurdu olmasını sağladık.
–  Bizans’la yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açtık.
Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme süreci-ne katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

A) Sanatsal etkinlikleri
B) Kültürel faaliyetleri
C) Askerî mücadeleleri
D) İmar çalışmalarını
10) Aşağıda,  haçlı seferlerinin bazı sebepleri verilmiştir.
I.  Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemeleri
II.  Papa II. Urban’ın Hıristiyanlar üzerinde güç kazanmak istemesi
III. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
Bu sebeplerden hangileri ‘haçlı seferleri’nin ekonomik nedenleri” başlığı altında toplanabilir?

A)   Yalnız I
B)  II ve III
C)  yalnız III
D)  I, II ve III
10) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir  ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.
Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. İlk Türk-İslam beyliği olması
b.Tarihteki ilk Türk denizci beyliği olması
c. Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması
d.Haçlılardan Kudüs’ü geri alması
11)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beylik olarak kurulduğu sırada Anadoluda bulunan devletlerden değildir?
a.Bizans
b.İlhanlı Devleti
c.Trabzon Rum İmparatorluğu
d.Kırım Hanlığı
12) Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği hangisidir?
a. Saltuklular
b.Artuklular
c. Sabirler
d.Osmanlılar
13) Anadolu’ya akın yapan ilk Türk Devleti hangisidir?
a. Osmanlılar
b.Sabirler
c. Hunlar
d.Büyük Selçuklu Devleti
14) XVI. Yüzyılın en büyük coğrafya bilgini kabul edilen,en büyük eseri Kitab-ı Bahriye olan ünlü kaptan kimdir?
a.Barboros Hayrettin Paşa
b.Hacı İlbey
c.Evranus Bey
d.Piri Reis
15) Osmanlı padişahı II. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı ve ustalık eseri olan yapıtın adı nedir?
A)Selimiye Camii
B)Yıldırım Beyazid Camii
C)Beylerbeyi Camii
D)Süleymaniye Camii
16) Nüfus yoğunluğu km ’ye düşen insan sayısıdır. Toplam nüfusun yüzölçümüne bölünmesiyle bulunur.
Buna göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nüfus yoğunluğunun fazla oluşunun aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

A)İklimin elverişli olmasına
B)Yeryüzü şekillerinin uzanışına
C)Tarih turizminin gelişmesine
D)Yüzölçümünün küçük olmasına
17) Osmanlı Devleti’nde devletin tüm maliye işlerine bakar, yıllık gelir ve giderlerini hesaplardı.
Sözü edilen Divan-ı Hümayun üyesi hangisidir?

A)Sadrazam
B)Defterdar
C)Nişancı
D)Kazasker
18) Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?
A)Sivas Kongresi
B)Amasya Genelgesi
C)Erzurum Kongresi
D)Amasya Görüşmeleri
19) Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?
a) TRT
b) RTÜK
c) AA
d) TDK
20) Aşağıdakilerden hangisi bir göç  şekli değildir?
a)Bir haftalık tatile gitmek
b)Üç aylığına fındık toplama işine gitmek
c)Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek
d) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek

_______________________________________________

CEVAP ANAHTARI

1b  2b  3c  4c  5b  6a  7c  8d  9c  10a  11b  11d  12a  13c  14d 15a  16d  17d 18a  19b 20a

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?